COLECȚIA ȘTIINȚE ECONOMICE

CONTABILITATE CONSOLIDATĂ

CONTABILITATE CONSOLIDATĂ. CURS UNIVERSITAR, EDIȚIA A II-A

Mihai DEJU, Simona-Elena DRAGOMIRESCU

Lucrarea prezintă conținutul detaliat al disciplinei „Contabilitate consolidată”, având ca referință reglementările contabile în vigoare, necesară aprofundării cunoștințelor de specialitate de către studenții de la Programul de studii de licență „Contabilitate și Informatică de gestiune”.

Nr. pag.: 532 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-711-3

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT. SUPORT DE CURS

Iulia Andreea BUCUR

Cursul se adresează studenților de la programul de studii de licență Contabilitate și informatică de gestiune – IFR, ținând seama de structura tematică a disciplinei cu aceeași denumire, din planul de învățământ și fiind elaborat în tehnologia ID/IFR.

Nr. pag.: 185 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-708-3

ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ I. SUPORT DE CURS. EDIȚIA A II-A (REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ)  

Daniela Cristina SOLOMON

Lucrarea prezintă bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare, aspecte teoretice şi practice privind analiza principalilor indicatori economico-financiari  specifici activităţii de producţie şi comercializare, analiza potenţialului intern al întreprinderii.

Nr. pag.: 190 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║  ISBN 978-606-527-704-5; 978-606-527-706-9

ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ II. SUPORT DE CURS. EDIȚIA A II-A (REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ)

Daniela Cristina SOLOMON

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi aplicaţii practice privind analiza costurilor întreprinderii, analiza performanţei financiare a întreprinderii şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii.

Nr. pag.: 170 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-704-5; 978-606-527-707-6

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. EDIȚIE REVIZUITĂ 2023. SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR 

Roxana MIRONESCU (coord.)

Lucrarea conţine 600 grile, structurate pe disciplinele de evaluare scrisă în cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă la specializarea „Administrarea Afacerilor”, respectiv: Microeconomie, Macroeconomie, Econometrie, Marketing, Management.

Nr. pag.: 186 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-703-8

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. PROGRAMUL DE STUDII MARKETING, IULIE 2023

Eugenia HARJA, Ovidiu Leonard TURCU, Marcela Cornelia DANU, Roxana MIRONESCU, Bogdan NICHIFOR, Diana PRIHOANCĂ, Laura Cătălina ȚIMIRAȘ, Ioana OLARIU, Luminița ZAIȚ

Lucrarea cuprinde 600 teste grilă din 6 discipline fundamentale şi de specialitate: Microeconomie, Macroeconomie, Management, Econometrie, Marketing şi Cercetări de marketing și se adresează studenţilor programului de studii Marketing, în procesul de pregătire pentru examenul de licenţă.

Nr. pag.: 180 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-702-1  

MARKETING AGROALIMENTAR. CURS UNIVERSITAR. EDIȚIA A III-A (REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ)

Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Lucrarea este destinată studenților din cadrul programului de studii universitare Marketing și prezintă aspecte specifice marketingului pentru cazul produselor agroalimentare (produse provenite din agricultură, transformate sau nu la nivel industrial, destinate consumului alimentar uman).

Nr. pag.: 136 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-696-3

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ – PROGRAMUL DE STUDII CIG: SESIUNEA 2022

Mihai DEJU, Daniel BOTEZ, Marcela Cornelia DANU, Aristița ROTILĂ, Romică ADAM, Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂŢ, Iulia Andreea BUCUR, Simona Elena DRAGOMIRESCU, Liviana Andreea NIMINEȚ, Daniela Cristina SOLOMON

Lucrarea reprezintă o colecție de teste grilă necesară pregătirii studenților pentru susținerea examenului de licență din sesiunea iulie 2022.

Nr. pag.: 305 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-691-8 

FOREIGN LANGUAGE 1 AND 2. COURSEBOOK FOR DISTANCE-LEARNING MARKETING STUDENTS. 2ND REVISED EDITION

Mihaela CULEA

Suportul de curs pentru studenții de la programul Marketing, forma de învățământ ID, anul I, vizează dezvoltarea competențelor de limbă engleză ale acestora, în context profesional. Cursul va fi utilizat  în cadrul disciplinelor Limba străină – Engleză 1 și Limba străină – Engleză 2.

Nr. pag.: 126 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-676-5  

CERCETĂRI DE MARKETING. SUPORT DE CURS. EDIȚIA A II-A (REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ)

Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Lucrarea este destinată studenților din cadrul programului de studii universitare Marketing și redă principalele informații cu referire la cercetarea de marketing, elementele de natură teoretică fiind combinate cu aspecte practice, prin inserarea a diferite aplicații și studii de caz.

Nr. pag.: 186 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-675-8

ELEMENTE FUNDAMENTALE DE ANTREPRENORIAT. CURS DEDICAT STUDENȚILOR

Roxana MIRONESCU, Bogdan NICHIFOR, Ioana OLARIU, Aristița ROTILĂ, Laura ȚIMIRAȘ

Lucrarea abordează informații despre: antreprenor și antreprenoriat, inițierea unei afaceri, elementele diferitelor tipuri de organizații, piața și activitatea de marketing, contabilitate, fiscalitate și posibilitățile de finanțare a unei afaceri, etapele și aspectele elaborării unui plan de afaceri.

Nr. pag.: 287 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-652-9

HÂRTIA, O POVESTE DE SUCCES ANTREPRENORIAL

Daniela FLORESCU

Cartea abordează istoria hârtiei. Primul capitol realizează clasificarea hârtiei. Capitolul al doilea este destinat cartonului ondulat, mucavalei și ambalajelor din aceste materiale. Al treilea capitol este dedicat noțiunilor privind hârtia de consum.

Nr. pag.: 363 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-638-3 

FINANȚE PUBLICE. SINTEZE TEORETICE ȘI APLICAȚII PENTRU ACTIVITATEA DE SEMINAR

Cristina ROȘU

Lucrarea de faţă se adresează studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice şi persoanelor interesate din sfera teoretică şi practică a finanţelor publice. Lucrarea cuprinde aspecte teoretice sintetice şi uşor de asimilat, numeroase aplicaţii rezolvate, precum şi aplicaţii propuse spre rezolvare.

Nr. pag.: 134 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-636-9

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE. SESIUNEA 2019

Mihai DEJU (coord.), Daniel BOTEZ, Marcela Cornelia DANU, Aristiţa ROTILĂ,  Romică ADAM, Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ, Iulia Andreea BUCUR, Simona Elena DRAGOMIRESCU, Daniela Cristina SOLOMON, Ion ŢUŢUEANU

Lucrarea prezintă un set de teste grilă aferente examenului de licenţă 2019 pentru studenţii de la programul de studii „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 293 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-628-4 

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR 

Roxana MIRONESCU (coord.)

Lucrarea conține trei părți: prima parte este un ghid pentru elaborarea lucrării de licență în domeniul AA, a doua parte conține teste-grilă de microeconomie, macroeconomie, econometrie, marketing și management necesare pregătirii probei scrise pentru examenul de finalizare studii; partea a treia conține răspunsurile alocate testelor –grilă.

Nr. pag.: 195 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-627-7  

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. PROGRAMUL DE STUDII MARKETING, IULIE 2019

Eugenia HARJA, Ovidiu Leonard TURCU, Marcela Cornelia DANU, Roxana MIRONESCU, Bogdan NICHIFOR, Diana PRIHOANCĂ, Laura Cătălina ȚIMIRAȘ, Ioana OLARIU, Luminița ZAIȚ

Lucrarea cuprinde 600 teste grilă din 6 discipline fundamentale şi de specialitate: Microeconomie, Macroeconomie, Management, Econometrie, Marketing şi Cercetări de Marketing și este utilă în procesul de pregătire pentru examenul de licenţă.

Nr. pag.: 168 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-624-6

E-GUVERNAREA ÎN ROMÂNIA. MARKETING ȘI COMUNICARE ÎN INTERACȚIUNEA CU CETĂȚENII

Florentina NEAMȚU, Luminița ZAIȚ

Lucrarea prezintă nivelul de dezvoltare al platformelor de e-guvernare în România, atât din perspectivă macroeconomică, cât și  din perspectiva asimilării și operaționalizării conceptelor de marketing și comunicare în relația cu cetățenii.

Nr. pag.: 308 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-613-0

ECONOMIE

Marcela-Cornelia DANU

Lucrarea conține informații privind dimensiunile corelative ale pieţei în economia afacerilor; exponenţii pieţei – consumatorul şi producătorul; costuri şi preţuri; venitul şi destinaţia acestuia în economia afacerilor; rolul investiţiilor în economie; impactul riscurilor macroeconomice asupra afacerii.

Nr. pag.: 250 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-438-9 

MARKETING STRATEGIC – APLICAȚII ȘI STUDII DE CAZ

Luminița Iulia ZAIȚ

Lucrarea conține aplicații și studii de caz din sfera marketingului strategic, având ca obiectiv furnizarea unui suport practic în formarea competențelor și abilităților studenților din anul III ai programului de studii „Marketing”.

Nr. pag.: 168 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-612-3

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE. SESIUNEA 2018

Mihai DEJU (coord.), Daniel BOTEZ, Marcela Cornelia DANU, Aristiţa ROTILĂ, Romică ADAM, Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ, Iulia Andreea BUCUR, Simona Elena DRAGOMIRESCU, Daniela Cristina SOLOMON, Ion ŢUŢUEANU

Lucrarea prezintă un set de teste grilă aferente examenului de licenţă 2018, pentru studenţii de la programul de studii „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 287 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-602-4

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE. SESIUNEA 2017 

Mihai DEJU (coord.), Daniel BOTEZ, Marcela Cornelia DANU, Aristiţa ROTILĂ,  Romică ADAM, Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ, Iulia Andreea BUCUR, Simona Elena DRAGOMIRESCU, Daniela Cristina SOLOMON, Ion ŢUŢUEANU

Lucrarea prezintă un set de teste grilă aferente examenului de licenţă 2017 pentru studenţii de la programul de studii „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 297 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-568-3

CONTABILITATE MANAGERIALĂ APROFUNDATĂ

Mihai DEJU

Lucrarea tratează aspecte de ordin teoretic şi practic privind contabilitatea de gestiune în comerţul cu ridicata. Se adresează studenţilor masteranzi la programul de studiii Contabilitate, Audit şi Informatică de Gestiune ai Universităţii „Vasile  Alecsandri” din  Bacău.

Nr. pag.: 273 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-546-1 

MARKETING. SUPORT CURS ID

Diana Magdalena PRIHOANCĂ

Lucrarea este destinată studenţilor de la  programul de studii „Marketing ID” şi surprinde aspecte teoretice şi practice privind rolul marketingului în economiile moderne, mediul de marketing şi piaţa firmei, politicile aferente celor patru elemente ale mixului de marketing precum şi modul de organizare a compartimetului de marketing.

Nr. pag.: 153 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-462-4

ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL ÎN ORGANIZAȚIILE NONPROFIT

Nicoleta CIUCESCU

Cartea tratează analiza managerială a organizaţiilor nonprofit, prin intermediul tipurilor diversificate de analiză (strategică, contabilă, financiară, prospectivă), precum şi a performanţei ce a fost prezentată din perspectivă socială, economică şi managerială. Cartea cuprinde şi o cercetare documentară realizată în cadrul  organizaţiilor nonprofit din regiunea de Nord-Est a României.

Nr. pag.: 216 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-557-7

MARKETING AGROALIMENTAR. CURS UNIVERSITAR (EDIȚIE REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ)

Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Lucrarea prezintă caracteristicile esenţiale ale cererii şi ofertei de produse agroalimentare, factorii de influenţă ai comportamentului de cumpărare şi consum alimentar, elementele de specificitate ale celor 4 componente ale mixului de marketing – produs, preţ, promovare, plasament.

Nr. pag.: 92 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-543-0

CERCETĂRI DE MARKETING. APLICAŢII ŞI STUDII DE CAZ

Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Lucrarea cuprinde aplicaţii şi studii de caz ce facilitează înţelegerea modalităţii concrete de utilizare a diferitelor metode şi tehnici pentru investigarea fenomenelor de marketing.

Nr. pag.: 154 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-542-3

GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CAIET DE SEMINAR. VOL. 1

Cristina ROȘU

Lucrarea cuprinde numeroase aplicaţii rezolvate şi, tot atâtea, propuse spre rezolvare, reprezentând un instrument de lucru util studenţilor interesaţi de partea aplicativă a gestiunii financiare a întreprinderii.

Nr. pag.: 166 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-535-5, 978-606-527-536-2 

ECONOMIA CONTEMPORANĂ ȘI REALITĂȚILE ROMÂNEȘTI

Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Cartea cuprinde studii şi analize realizate de către studenţi şi masteranzi de la programe de studii din domeniul ştiinţelor economice sub coordonarea unor cadre didactice universitare.

Nr. pag.: 396 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-529-4

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE. SESIUNEA 2016 

Mihai DEJU (coord.), Daniel BOTEZ, Marcela Cornelia DANU, Aristiţa ROTILĂ, Romică ADAM, Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ, Iulia Andreea BUCUR, Simona Elena DRAGOMIRESCU, Doina PĂCURARI, Daniela Cristina SOLOMON, Ion ŢUŢUEANU

Lucrarea prezintă un set de teste grilă aferente examenului de licenţă 2016 pentru studenţii de la programul de studii „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 272 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-528-7

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ – SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Eugenia HARJA, Ovidiu Leonard TURCU, Marcela Cornelia DANU, Roxana MIRONESCU, Diana PRIHOANCĂ, Andreea FERARU, Nicoleta CIUCESCU

Lucrarea conţine un ghid metodologic pentru întocmirea lucrării de licenţă şi 600 de grile, structurate pe disciplinele  de evaluare scrisă în cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă la specializarea „Administrarea Afacerilor”: Microeconomie, Macroeconomie, Econometrie, Marketing, Management.

Nr. pag.: 190 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-435-8 

MANAGEMENTUL CUNOȘTINȚELOR

Andreea FERARU

Cartea include informații privind prezentarea mediului de afaceri, structura sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunea vizată din perspectiva economică, socială precum și privind dinamica pieței, dar şi identificarea strategiilor optime de dezvoltare durabilă a zonei de Nord Est a țării.

Nr. pag.: 136 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-373-3

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ, PROGRAMUL DE STUDII MARKETING, IUNIE 2016

Eugenia HARJA, Ovidiu Leonard TURCU, Marcela Cornelia DANU,  Roxana MIRONESCU, Bogdan NICHIFOR, Diana PRIHOANCĂ, Laura Cătălina ȚIMIRAȘ, Ioana OLARIU, Luminița ZAIȚ

Lucrarea cuprinde 600 teste grilă corespunzând unui număr de 6 discipline: Microeconomie, Macroeconomie, Management, Econometrie, Marketing şi Cercetări de Marketing și este utilă în pregătirea pentru examenul de licenţă.

Nr. pag.: 160 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-973-1833-99-6 

EVALUAREA ÎNTREPRINDERII. APLICAŢII PRACTICE, STUDII DE CAZ ŞI TESTE GRILĂ

Mircea MUNTEAN, Iulia Andreea BUCUR

Lucrarea abordează aspecte legate de evaluarea financiară şi economică a întreprinderii, contribuind la abordarea şi soluţionarea problemelor complexe cu care se confruntă firmele în evaluarea patrimoniului.

Nr. pag.: 152 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-478-5 

TEHNICI DE VÂNZARE. NOTE DE CURS

Ioana OLARIU

Lucrarea este destinată studenţilor de la  programul de studii Marketing ID şi surprinde aspecte teoretice şi practice privind metodele, tehnicile şi stilurile pe care vânzătorii le utilizează pentru a convinge clienţii de calitatea produselor şi serviciilor oferite.

Nr. pag.: 106 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-464-8

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE. SESIUNEA 2015

Mihai DEJU (coord.), Daniel BOTEZ, Marcela Cornelia DANU, Mircea MUNTEAN, Romică ADAM, Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ, Iulia Andreea BUCUR, Simona Elena DRAGOMIRESCU, Aristiţa ROTILĂ, Doina PĂCURARI, Daniela Cristina SOLOMON, Ion ŢUŢUEANU

Lucrarea prezintă un set de teste grilă pentru examenul de licenţă 2015 pentru studenţii de la programul de studii „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 290 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-459-4

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Ovidiu Leonard TURCU (coord.), Eugenia HARJA, Marcela Cornelia DANU, Roxana MIRONESCU, Diana PRIHOANCĂ, Nicoleta CIUCESCU

Lucrarea se referă la principalele informaţii legate de întocmirea lucrării de licenţă, verificarea cunoştinţelor din disciplinele fundamentale şi de specialitate ale programului de studii „Administrarea Afacerilor”.

Nr. pag.: 106 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-449-5

ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ APROFUNDATĂ

Ovidiu Leonard TURCU (coord.), Eugenia HARJA, Marcela Cornelia DANU, Roxana MIRONESCU, Diana PRIHOANCĂ, Nicoleta CIUCESCU

Lucrarea se referă la principalele informaţii legate de întocmirea lucrării de licenţă, verificarea cunoştinţelor din disciplinele fundamentale şi de specialitate ale programului de studii „Administrarea Afacerilor”.

Nr. pag.: 106 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-449-5

CLĂDIRI, LOCUINŢE ŞI GOSPODĂRII EXISTENTE ÎN JUDEŢUL BACĂU – RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR 2011

Eugenia HARJA, Daniela MĂGIRESCU, Oana Ancuţa STÂNGACIU, Lăcrămioara Vasilica CIOMÂRTAN

Cartea prezintă rezultatele recensământului din 2011, referitoare la fondul locativ şi condiţiile de locuit existente în judeţul Bacău la recensământul populaţiei şi locuinţelor precum şi numărul de gospodării şi tipologia acestora.

Nr. pag.: 212 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-441-9

STRUCTURA DEMOGRAFICĂ, ETNICĂ ȘI CONFESIONALĂ A POPULAŢIEI STABILE DIN JUDEŢUL BACĂU – RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR 2011

Eugenia HARJA, Daniela MĂGIRESCU, Oana Ancuţa STÂNGACIU, Lăcrămioara Vasilica CIOMÂRTAN

Cartea prezintă rezultatele recensământului din 2011, referitoare la structura social-economică a populaţiei stabile din judeţul Bacău, detaliate după mai multe caracteristici demografice,  educaţionale şi economice.

Nr. pag.: 442 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-440-2

STRUCTURA SOCIAL-ECONOMICĂ A POPULAŢIEI STABILE DIN JUDEŢUL BACĂU – RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR 2011

Eugenia HARJA, Daniela MĂGIRESCU, Oana Ancuţa STÂNGACIU, Lăcrămioara Vasilica CIOMÂRTAN

Cartea prezintă rezultatele recensământului din 2011, referitoare la numărul şi structura demografică, etnică şi confesională a populaţiei stabile din judeţul Bacău,  detaliate după mai multe caracteristici demografice şi educaţionale.

Nr. pag.: 280 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-439-6 

TRANZACȚII INTERNAȚIONALE ȘI PIEȚE DE CAPITAL

Roxana MIRONESCU, Costel CEOCEA

Cartea conține informații referitoare la comertul internaţional, politicile comerciale; organismele economice internationale; relaţiile valutar-financiare; noul sistem monetar internaţional; tehnica plăţilor internaţionale; mecanismele şi tehnicile de de tranzacţionare pe pieţele de capital.

Nr. pag.: 126 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-374-0

DISTRIBUȚIA INVERSĂ ÎN RETAILINGUL MODERN

Ioana OLARIU

Lucrarea este destinată atât studenţilor de la  programul de studii „Marketing”, cât şi practicienilor din domeniul distribuţiei, cuprinzând aspecte teoretice şi practice privind activităţile specifice procesului de distribuţie inversă.

Nr. pag.: 202 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-973-1833-87-3

ANALIZA DIAGNOSTIC A FIRMEI. STUDIU DE CAZ

Leonard Ovidiu TURCU, Cătălin DROB, Carmen Mihaela NEGOIȚĂ, Gheorghe Gabriel OLTU

Lucrarea își propune să prezinte un exemplu practic de realizare a unei analize diagnostic în cadrul unei firme.

Nr. pag.: 77 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-424-2 

SISTEMELE DE PENSII DIN ROMÂNIA. ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTICE

Cristina CIURARU-ANDRICA

Lucrarea de faţă surprinde aspectele teoretice, dar şi cele aplicative, privind organizarea, funcţionarea şi administrarea sistemelor de pensii din România.

Nr. pag.: 228 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-389-4 

MARKETING DIRECT. NOTE DE CURS

Diana Magdalena PRIHOANCĂ

Lucrarea este destinată studenţilor programului de studii „Marketing I.D.” şi surprinde aspecte teoretice şi practice privind activitatea de marketing direct.

Nr. pag.: 98 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-380-1

MARKETINGUL MICILOR AFACERI. NOTE DE CURS

Luminița Iulia ZAIȚ

Lucrarea este destinată studenţilor programului de studii „Marketing I.D.” şi surprinde aspecte teoretice şi practice privind activitatea de marketing specifică întreprinderilor mici şi mijlocii.

Nr. pag.: 102 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-379-5

MARKETING PE INTERNET. NOTE DE CURS

Bogdan NICHIFOR

Lucrarea este destinată studenţilor programului de studii „Marketing I.D.” şi surprinde aspecte teoretice şi practice privind activitatea de marketing în mediul on-line.

Nr. pag.: 102 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-378-8

Cuprins

CONCURENŢĂ ŞI COMPETITIVITATE

Liviana Andreea NIMINEȚ

Lucrarea îşi propune să analizele procesele legate de fenomenul concurenţei şi competitivitate la nivelul Uniunii Europene şi al României.

Nr. pag.: 204 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-376-4

EVALUAREA ÎNTREPRINDERII

Mircea MUNTEAN, Iulia-Andreea BUCUR

Lucrarea abordează evaluarea financiară şi economică a întreprinderii: conţinutul şi sarcinile evaluării patrimoniului întreprinderii, evaluarea titlurilor financiare şi a activelor economice, rolul analizei diagnostic în evaluarea întreprinderii, abordări în evaluarea activelor firmei etc.

Nr. pag.: 112 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-372-6

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE. SESIUNEA 2014

Mihai DEJU (coord.), Daniel BOTEZ, Marcela Cornelia DANU, Mircea MUNTEAN, Romică ADAM, Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ, Iulia Andreea BUCUR, Simona Elena DRAGOMIRESCU, Doina PĂCURARI, Aristiţa ROTILĂ, Daniela Cristina SOLOMON, Ion ŢUŢUEANU

Lucrarea conține teste grilă pentru examenul de licenţă 2014 pentru studenţii la „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 266 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-365-8 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Alina ZĂBRĂUȚANU

Lucrarea descrie pe larg modul în care ar trebui să se realizeze managementul resurselor umane în cadrul societăţilor comerciale, şi în particular o aplicare a acestuia la S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacău.

Nr. pag.: 164 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-359-7

IMM-URILE ŞI CARACTERISTICILE LOR ACTUALE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC. ASPECTE SPECIFICE ÎN REGIUNEA NORD-EST

Andreea FERARU

În cadrul acestei cărţi se prezintă o problemă deosebit de importanţă: competitivitatea şi productivitatea regională.

Nr. pag.: 118 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-346-7

GESTIUNE FINANCIARĂ. CURS UNIVERSITAR

Mircea MUNTEAN

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi practice specifice modului de gestiune a resurselor financiare ale întreprinderii pe cicluri de activitate (exploatare, investiţii), pentru prevenirea riscurilor: economic, financiar, total, faliment.

Nr. pag.: 150 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-299-6

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ, PROGRAMUL DE STUDII MARKETING, IUNIE 2013

Eugenia HARJA, Ovidiu Leonard TURCU, Marcela Cornelia DANU, Roxana MIRONESCU, Bogdan NICHIFOR, Diana PRIHOANCĂ, Laura Cătălina ȚIMIRAȘ, Luminița ZAIȚ

Lucrarea cuprinde teste grilă din 6 discipline (Microeconomie, Macroeconomie, Management, Statistică, Marketing şi Cercetări de Marketing) și este utilă în procesul de pregătire pentru examenul de licenţă.

Nr. pag.: 160 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-296-5

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE. SESIUNEA 2013

Mihai DEJU, Daniel BOTEZ, Marcela Cornelia DANU, Mircea MUNTEAN, Romică ADAM, Simona Elena DRAGOMIRESCU, Mirela Cristina MIRCEA, Doina PĂCURARI, Aristiţa ROTILĂ, Daniela Cristina SOLOMON, Ion ŢUŢUEANU, Iulia Andreea BUCUR 

Lucrarea prezintă un set de teste grilă aferente examenului de licenţă 2013 pentru studenţii de la programul de studii „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 174 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-291-0 

RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE. NOTE DE CURS

Roxana MIRONESCU

Materialul cuprinde capitole referitoare la: caracteristicile actuale ale comerţului internaţional, organisme  economice internaţionale, relaţii valutar financiare internaţionale, contractul de comerţ exterior, condiţiile INCOTERMS de efectuare a tranzacţiilor comerciale internaţionale şi particularităţile de derulare a mecanismelor de tranzacţionare internaţională.

Nr. pag.: 110 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-289-7  

DIMENSIUNI ALE EXTINDERII ŞI ADÂNCIRII INTEGRĂRII EUROPENE

Iulia Andreea BUCUR

Lucrarea abordează aspecte legate de ideea unificării europene devenită realitate prin contribuţia celor două dimensiuni fundamentale privind integrarea economică europeană – extinderea şi adâncirea – cu evidenţierea elementelor particulare ale acestora şi analiza atentă şi succintă a evoluţiei construcţiei europene.

Nr. pag.: 124 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-288-0

ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ. NOTE DE CURS

Daniela-Cristina SOLOMON

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi aplicaţii practice privind analiza principalilor indicatori economico-financiari  specifici activităţii de producţie şi comercializare, analiza potenţialului intern al întreprinderii, analiza costurilor întreprinderii, analiza performanţei întreprinderii şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii.

Nr. pag.: 156 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-282-8 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. SUPORT DE CURS

Roxana MIRONESCU, Andreea FERARU

Lucrarea conține subiecte precum importanța compartimentului și a funcției de resurse umane dintr-o organizație, determinarea necesarului de resurse umane, analiza și reproiectarea posturilor, funcția de staffing a organizației, salarizarea, disciplina muncii, motivarea pentru muncă a angajaților.

Nr. pag.: 154 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-281-1 

ELEMENTE FUNDAMENTALE DE MANAGEMENT

Roxana MIRONESCU

Lucrarea abordează principalele teme legate de managementul unei organizații: întreprinderea, ca agent economic, evoluția managementului și principalele contribuții  la dezvoltarea sa a unor specialiști recunoscuți, managerii și atributele lor, stilul de conducere, metodele și tehnicile de management, strategii organizationale și procesul de adoptare a deciziilor, metodele de optimizare a deciziilor.

Nr. pag.: 223 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-280-4  

MULTIMEDIA MARKETING

Bogdan NICHIFOR

Lucrarea aduce în atenţia studenților și specialiștilor în marketing problematica integrării tehnologiilor moderne, denumite generic multimedia, în efortul organizațional de marketing. Aspectele abordate în lucrare completează cunoștințele publicului vizat referitoare la marketingul online sau a cybermarketingului.

Nr. pag.: 96 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-279-8

BAZELE CONTABILITĂȚII. SUPORT DE CURS PENTRU MARKETING ID

Simona-Elena DRAGOMIRESCU

Lucrarea abordează aspecte privind obiectul şi metoda contabilităţii, bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii, contul de profit şi pierdere şi performanţa financiară, contul şi dubla înregistrare, documentele în contabilitate, evaluarea elementelor patrimoniale, calculaţia în contabilitate, sistemul informaţional-contabil.

Nr. pag.: 135 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-278-1

CULTURA ANTREPRENORIALĂ

Ovidiu Leonard TURCU, Nicoleta CIUCESCU

Lucrarea tratează cunoştinţe şi aspecte fundamentale de cultură antreprenorială, insistându-se asupra culturii organizaţionale, a climatului organizaţional, a culturii manageriale. Sunt abordate subiecte referitoare la manageri şi leaderi, ca promotori ai culturii organizaţionale, precum şi aspecte legate de motivare, ca determinare a culturii organizaţionale.

Nr. pag.: 110 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-275-0 

MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE

Valer NIMINEȚ

Cursul este destinat studenților de la specializarea „Contabilitate și Informatică de Gestiune” și cuprinde principalele noțiuni cu care trebuie să opereze economiștii în activitățile specifice contabilității, în modelare și în dezvoltarea aplicațiilor informatice.

Nr. pag.: 116 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-274-3  

PROGRAME APLICATIVE DE MARKETING. NOTE DE CURS

Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Lucrarea realizează o prezentare a principalelor informaţii cu referire la: planificarea strategică (importanţa acesteia pentru conducerea organizaţiilor, etapele pe care le implică acest proces), planul şi programul de marketing (rolul şi tipologia programelor, metode de coordonare a activităţilor programului de marketing).

Nr. pag.: 72 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-272-9 

MEDIUL DE AFACERI EUROPEAN

Marcela-Cornelia DANU

Lucrarea prezintă coordonatele mediului în care se derulează afacerile europene și oferă atâtposibilitatea de a cunoaşte elemente specifice mediului fizico-geografic, socio-demografic, economic, tehnologic, juridic, politic, cultural european, cu impact asupra afacerilor europene, cât şi conştientizarea necesităţii cercetării permanente a acestora, în vederea atingerii obiectivelor propuse în afaceri.

Nr. pag.: 215 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-267-5 

MACROECONOMIE. CURS UNIVERSITAR

Marcela Cornelia DANU

Cursul abordează următoarele teme: circuitul economic de ansamblu, indicatorii macroeconomici, venit, consum, economii, investiţii, creşterea economică, fluctuaţiile economice, ciclul afacerilor, şomajul, piaţa monetară, inflaţia, economia informaţiei, dezvoltare economică umană durabilă.

Nr. pag.: 96 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-266-8 

TEHNICI DE NEGOCIERE

Ștefania Anca STAN 

Lucrarea oferă instrumentele teoretice, dar mai ales cele practice, necesare realizării unei negocieri în avantaj propriu, care să conducă, pe de o parte la maximizarea satisfacţiei proprii, iar pe de altă parte la întreţinerea unor relaţii cordiale cu partenerii de negocieri.

Nr. pag.: 100 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-264-4

MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Ștefania Anca STAN 

Lucrarea prezintă informații privind rolul și importanța micilor afaceri în economiile moderne; sunt analizate modalitățile de creare a întreprinderilor mici și mijlocii; sunt detaliate posibilitățile de finanțare a micilor afaceri.

Nr. pag.: 121 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-263-7  

CONTABILITATE DE GESTIUNE. NOTE DE CURS

Aristița ROTILĂ

Lucrarea cuprinde fundamentele teoretice, metodologice şi aplicative ale contabilităţii de gestiune.

Nr. pag.: 145 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-261-3  

CONVERGENȚE CONTABILE INTERNAȚIONALE. CURS UNIVERSITAR

Mirela Cristina MIRCEA

Lucrarea prezintă aspecte teoretice privind trendul pe care organismele internaţionale de normalizare l-au imprimat contabilităţilor naţionale, principalii factori care conduc la apariţia şi dezvoltarea diversităţii sistemelor contabile naţionale şi condiţiilor ce au generat necesităţile de armonizare a acestor sisteme.

Nr. pag.: 152 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-260-6  

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT. CURS UNIVERSITAR

Mirela Cristina MIRCEA, Iulia Andreea BUCUR

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi aplicaţii practice specifice finanţelor publice, mecanismelor financiare şi evoluţiei acestora în timp şi coordonatelor politicii financiare şi a eficienţei utilizării resurselor financiare publice.

Nr. pag.: 115 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-258-3  

FINANȚE PUBLICE. CURS UNIVERSITAR

Mirela Cristina MIRCEA, Iulia Andreea BUCUR

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi aplicaţii practice specifice organizării contabilităţii în cadrul instituţiilor de credit, în contextul actualului statut juridic al băncilor.

Nr. pag.: 210 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-259-0 

CONTABILITATE CONSOLIDATĂ. CURS UNIVERSITAR

Mihai DEJU

Lucrarea prezintă particularităţile contabilităţii consolidate – specifică grupurilor de societăţi, conform reglementărilor contabile în vigoare.

Nr. pag.: 214 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-257-6  

CONTABILITATE APROFUNDATĂ. CURS UNIVERSITAR

Mihai DEJU

Lucrarea prezintă aspectele specifice reorganizării societăţilor prin fuziune, divizare precum şi lichidarii şi dizolvarii acestora.

Nr. pag.: 216 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-256-9  

ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ I. CURS UNIVERSITAR

Daniela-Cristina SOLOMON

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi aplicaţii practice privind analiza principalilor indicatori economico-financiari  specifici activităţii de producţie şi comercializare, analiza potenţialului intern al întreprinderii.

Nr. pag.: 142 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-253-8; 978-606-527-254-5 

ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ II. CURS UNIVERSITAR

Daniela-Cristina SOLOMON

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi aplicaţii practice privind analiza costurilor întreprinderii, analiza performanţei întreprinderii şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii.

Nr. pag.: 123 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-253-8; 978-606-527-255-2

MARKETING SOCIAL-POLITIC. NOTE DE CURS

Mirela Cristina MIRCEA, Iulia Andreea BUCUR

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi aplicaţii practice specifice organizării contabilităţii în cadrul instituţiilor de credit, în contextul actualului statut juridic al băncilor.

Nr. pag.: 210 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-259-0 

CONTROL DE GESTIUNE. CURS UNIVERSITAR

Simona-Elena DRAGOMIRESCU

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi practice ale controlului de gestiune şi principalelor sale instrumente: sistemul de bugete, metoda costurilor standard, metoda Activity-Based Costing, metoda Target-costing, metoda Just-In-Time, preţurile de cesiune internă, situaţii de monitorizare şi control a performanţei.

Nr. pag.: 130 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-246-0

CONTABILITATE CREATIVĂ

Aristița ROTILĂ

Lucrarea supune atenţiei cunoştinţe referitoare la modelarea prin „creativitate” a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare după interesul celor care le produc și soluţii posibile de limitare a manipulărilor prin informaţia contabilă şi de creştere a credibilităţii contabilităţii.

Nr. pag.: 110 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-252-1 

MONEDĂ ȘI CREDIT 

Ștefan SÂMBOTIN, Iulia Andreea BUCUR

Lucrarea prezintă aspecte teoretice şi aplicaţii practice specifice monedei şi creditului, pieţei monetare şi financiare, relaţiilor cu instituţiilor de credit.

Nr. pag.: 131 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-247-7

BAZELE CONTABILITĂȚII. CURS UNIVERSITAR

Simona-Elena DRAGOMIRESCU

Lucrarea prezintă aspecte şi aplicaţii privind obiectul şi metoda contabilităţii, bilanţul şi contul de profit şi pierdere, contul şi dubla înregistrare, evaluarea şi calculaţia în contabilitate, situaţiile financiare anuale.

Nr. pag.: 176 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-245-3 

MICROECONOMIE. NOTE DE CURS

Marcela-Cornelia DANU

Lucrarea prezintă noțiuni referitoare la tratarea elementelor definitorii ale universului microeconomiei – organizarea şi funcţionarea economiei, comportamentul consumatorului, cererea, comportamentul producătorului, producţia, oferta, costurile, pieţele, concurenţa, preţurile, formele de distribuţie a venitului – salariu, dobândă, rentă, profit.

Nr. pag.: 95 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-242-2 

ECONOMETRIE. SUPORT DE CURS

Eugenia HARJA

Cursul, prin problematica abordată, aduce informații utile studenților, cu privire la studierea fenomenelor economice și sociale, a regularităților cu care se produc, a evidențierii gradului de influență al diferiților factori, în studiul dinamicii și mutațiilor structurale, în analize economice complexe.

Nr. pag.: 228 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-241-5 

Cuprins

MANAGEMENT

Ovidiu Leonard TURCU, Nicoleta CIUCESCU

Lucrarea tratează o amplă bază de cunoştinţe şi aspecte fundamentale de management, insistându-se asupra rolului, evoluţiei istorice a managementului, proceselor de decizie managerială, metodelor şi tehnicilor de conducere, sistemului informaţional managerial, precum şi asupra managementului calităţii producţiei.

Nr. pag.: 84 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-240-8

Cuprins

MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN ECONOMIE

Manuela GÂRȚU

Lucrarea abordează subiecte de Algebră liniară, Analiză matematică precum şi din domeniul Teoriei probabilităţilor şi Statistică matematică.

Nr. pag.: 180 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-237-8

BAZE DE DATE. NOTE DE CURS

Elena NECHITA

Cartea prezintă conceptele de bază utilizate în lucrul cu baze de date relaţionale, ilustrate prin aplicaţii specifice domeniului economic. Un capitol special se referă la bazele de date ale Uniunii Europene.

Nr. pag.: 104 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-236-1

CONTABILITATEA PERSOANELOR FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL

Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Lucrarea tratează aspecte privind tratamentele contabile şi fiscale aferente persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Nr. pag.: 145 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-235-4 

CONTABILITATE ȘI GESTIUNE FISCALĂ

Doina PĂCURARI

Lucrarea prezintă problematica principalelor impozite, taxe şi contribuţii pe care entităţile economice le datorează bugetului general consolidat, mai exact modalitatea de calcul a acestora şi evidenţierea lor în contabilitate. Pe lângă aspectele teoretice privind aceste datorii fiscale, lucrarea prezintă numeroase exemple şi aplicaţii rezolvate.

Nr. pag.: 160 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-232-3

CONTABILITATE PUBLICĂ. NOTE DE CURS. EDIȚIA A II-A

Doina PĂCURARI

Lucrarea urmăreşte prezentarea principalelor reglementări contabile pentru sectorul public, punctând particularităţile acestora comparativ cu reglementările contabile ale agenţilor economici. Lucrarea conţine și exemple şi aplicaţii practice, întrebări recapitulative şi teste-grilă.

Nr. pag.: 146 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-231-6

TEHNICI PROMOȚIONALE. NOTE DE CURS

Gheorghe EPURAN

Lucrarea surprinde aspecte teoretice și practice privind sistemul de comunicare și persuasiune, precum și principalele tehnici de promovare folosite de organizații.

Nr. pag.: 124 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-230-9 

Cuprins

ENGLISH FOR ACCOUNTING AND BUSINESS ADMINISTRATION

Mihaela CULEA, Raluca GALIȚA

Lucrarea urmăreşte utilizarea cunoştinţelor de specialitate în limba engleză, în vederea folosirii în domeniile contabil si administrarea afacerilor. Aceasta vizează îmbogăţirea cunoştinţelor de citire şi înţelegere a unui mesaj scris, exprimare în limba engleză, folosirea structurilor de limbă la nivel gramatical şi de vocabular de specialitate şi exersarea abilităţilor de scriere.

Nr. pag.: 183 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-229-3 

MARKETING STRATEGIC. NOTE DE CURS

Bogdan NICHIFOR, Luminița ZAIȚ

Lucrarea cuprinde informaţii cu privire la viziunea de marketing la nivel organizaţional, conţinutul şi rolul demersului  de marketing strategic, precum şi etapele dezvoltării strategiilor de marketing. De asemenea, sunt prezentate alternativele strategice organizaționale, elementele teoretice fiind combinate cu aspecte practice, prin inserarea diferitelor aplicaţii.

Nr. pag.: 122 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-227-9

MARKETINGUL SERVICIILOR. NOTE DE CURS

Diana PRIHOANCĂ

Lucrarea cuprinde informaţii cu privire la conţinutul, natura şi caracteristicile serviciilor, precum şi rolul personalului şi clientului în servicii. Sunt prezentate particularităţile mediului de marketing şi ale pieţei firmei de servicii. De asemenea, sunt descrise componentele mixului de marketing în sectorul terţiar.

Nr. pag.: 122 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-224-8

SIMULĂRI DE MARKETING. NOTE DE CURS

Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Lucrarea cuprinde informaţii cu privire la conţinutul, rolul şi tipologia simulărilor de marketing, precum şi componentele şi etapele realizării modelelor de simulare. De asemenea, sunt prezentate modele de simulare frecvent utilizate în practica cercetărilor de marketing, elementele teoretice fiind combinate cu aspecte practice, prin inserarea diferitelor aplicaţii.

Nr. pag.: 82 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-223-1  

CERCETĂRI DE MARKETING. CURS UNIVERSITAR

Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Lucrarea realizează o prezentare a principalelor informaţii cu referire la cercetarea de marketing, respectiv: etapele parcurse pentru obţinerea informaţiilor necesare procesului decizional, tipurile de scale pe care sunt evaluate variabilele de marketing şi unele dintre metodele de scalare, principalele metode de obţinere, precum şi o serie de metode de analiză a informaţiilor de marketing.

Nr. pag.: 148 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-222-4  

INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Carmen-Violeta MURARU, Elena NECHITA

Cursul prezintă, pe lângă elemente fundamentale referitoare la structura şi funcţionarea calculatorului, reţele de calculatoare şi aplicaţii în domeniul economic, cele mai importante direcţii de dezvoltarea a domeniului ICT.

Nr. pag.: 162 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-220-0

CONVERGENŢA COMERŢULUI REGIONAL INTRA-INDUSTRIE ÎN ROMÂNIA – O PERSPECTIVĂ EMPIRICĂ ASUPRA MODELELOR DE SPECIALIZARE

Oana Ancuța STÂNGACIU

Lucrarea cuprinde, în prima parte, analiza dinamicii proceselor de specializare de tip intra-industrie, iar în a doua parte factorii determinanți ai dinamicii proceselor de specializare, testând legătura dintre dinamica proceselor de specializare şi factorii predictori oferiți de teoriile tradiționale și de noile teorii ale comerțului internațional.

Nr. pag.: 352 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-217-0

DINAMICA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL ŞI CONVERGENŢA ECONOMIILOR REGIONALE ÎN ROMÂNIA

Oana Ancuța STÂNGACIU

Lucrarea s-a axat pe analiza proceselor de specializare tehnologică ale exportului şi importului regional şi pe evaluarea dinamicii proceselor de specializare din perspectiva convergenţei regionale.

Nr. pag.: 226 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-216-3 

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ, SPECIALIZAREA MARKETING, IUNIE-IULIE 2012

Eugenia HARJA, Ovidiu Leonard TURCU, Marcela Cornelia DANU, Roxana MIRONESCU, Bogdan NICHIFOR, Diana PRIHOANCĂ, Laura Cătălina ȚIMIRAȘ, Luminița ZAIȚ

Lucrarea cuprinde 300 teste grilă din 6 discipline (Microeconomie, Macroeconomie, Management, Statistică, Marketing şi Cercetări de Marketing) și este utilă în procesul de pregătire pentru examenul de licenţă.

Nr. pag.: 240 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-206-4 

MANGEMENTUL MARKETINGULUI ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII PIEȚELOR

Luminița Iulia ZAIȚ

Lucrarea prezintă conceptualizarea procesului de marketing management în spaţiul gestiunii activităţilor cu caracter managerial de la nivelul organizaţiei, precum şi deschiderea unor noi orizonturi pragmatice, a unor noi posibilităţi de operaţionalizare a demersului de marketing în cadrul organizaţiilor moderne, în general, şi la nivelul agenţilor economici autohtoni, în special.

Nr. pag.: 300 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-205-7

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ. PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE. SESIUNEA 2012

Mihai DEJU, Daniel BOTEZ, Marcela Cornelia DANU, Mircea MUNTEAN, Romică ADAM, Simona Elena DRAGOMIRESCU, Mirela Cristina MIRCEA, Doina PĂCURARI, Aristiţa ROTILĂ, Daniela Cristina SOLOMON, Ion ŢUŢUEANU, Iulia Andreea BUCUR 

Lucrarea prezintă un set de teste grilă pentru examenul de licenţă al studenţilor de la programul de studii „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 110 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-204-0 

ECONOMIE EUROPEANĂ

Marcela-Cornelia DANU

Lucrarea prezintă sisntetic cadrul fizico-geografic şi economic al Europei în general, al Uniunii Europene în special. Procesul integrării europene face obiectul cursului, insistându-se pe fixarea elementelor esențiale necesare cunoașterii de către student a demersului construcției europene.

Nr. pag.: 88 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-191-3

ENGLISH FOR MARKETING STUDENTS

Mihaela CULEA

Cursul propune îmbogăţirea cunoştinţelor studenţilor prin dezvoltarea competenţelor de exprimare în limba engleză, citire şi înţelegere a unui mesaj scris, folosirea structurilor de limbă şi exersarea abilităţilor de scriere în limba engleză. Se urmăreşte aplicarea cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate la studiul limbii engleze.

Nr. pag.: 90 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-190-6

MARKETING TURISTIC

Roxana MIRONESCU

Lucrarea îmbină concepte fundamentale din domeniul turismului cu cele referitoare la piața turistică și la specificitatea componentelor mix-ului de marketing în turism.

Nr. pag.: 146 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-189-0

LOGISTICA MĂRFURILOR

Anca Ștefania STAN

Lucrarea vizează cunoașterea principalelor problem, a conceptelor teoretice și soluțiilor practice din domeniul managementului lanțului logistic. Aceasta asigură următoarele aspecte: definirea lanțului logistic, logistica activității de aprovizionare, rolul stocării în lanțul logistic, vocabularul spatial al logisticii.

Nr. pag.: 124 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-188-3

MARKETING

Gheorghe EPURAN

Suportul de curs cuprinde noțiuni privind conceptul și dimensiunile marketingului modern, mediul de marketing, perspectiva de marketing asupra pieței și a conjuncturii acesteia, strategiile de produs, preț, distribuție și promovare, precum și principalele aspecte privind managementul sau organizarea activității de marketing.

Nr. pag.: 118 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-187-6

FINANȚE

Ștefan SÂMBOTIN

Lucrarea se adresează studenților economiști cu specializarea Marketing și răspunde cerințelor de familiarizare a acestora cu termenii financiari specifici și cu conceptele fundamentale privitoare la rolul și funcțiile finanțelor, pârghiile economic-financiare, bugetul de stat, principiile bugetare și echilibrul bugetar.

Nr. pag.: 140 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-186-9

ANALIZA INFORMAȚIILOR DE MARKETING UTILIZÂND SPSS

Eugenia HARJA, Oana Ancuța STÂNGACIU

Cursul universitar „Analiza informaţiilor de marketing utilizând SPSS” oferă o prezentare explicită a unui soft specializat în analiza statistică a datelor. Lucrarea are numeroase exemple de utilizare a soft-ului pe cazuri concrete de date ale statisticii oficiale, fiind utilă studenţilor în prelucrarea informaţiilor de marketing.

Nr. pag.: 126 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-185-2  

STATISTICĂ

Eugenia HARJA

Cursul universitar de „Statistică” realizat pentru studenţii de la specializarea „Marketing ID” prezintă atât consideraţii teoretice asupra statisticii ca ştiinţă, cu principalele metode şi tehnici statistice de prelucrare şi analiză a datelor, cât şi cazuri practice pentru o mai bună şi mai uşoară înţelegere a teoriei.

Nr. pag.: 178 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-184-5

MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚII. CURS UNIVERSITAR

Luminița ZAIȚ

Lucrarea prezintă fundamentele conceptuale şi practice ale gestiunii relaţiilor cu clienţii. Structura vizează evoluția conceptului de marketing, pentru a releva momentul apariției și parcursul dezvoltării înregistrat de marketingul relațional, respectiv managementul relațiilor cu clienții; necesitatea și importanța demersului de orientare către piață/client; elementele fundamentale ale marketingului relațional.

Nr. pag.: 106 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-183-8  

MARKETING AGROALIMENTAR. CURS UNIVERSITAR

Laura Cătălina ȚIMIRAȘ

Lucrarea se axează pe evidenţierea particularităţilor marketingului agroalimentar comparativ cu celelalte domenii de specializare ale marketingului. De asemenea, sunt prezentate o serie de prevederi cu privire la produsul agroalimentar şi comunicarea referitoare la acesta, aplicabile la nivel comunitar.

Nr. pag.: 94 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-182-1

BUSINESS TO BUSINESS MARKETING. CURS UNIVERSITAR

Bogdan NICHIFOR

Lucrarea prezintă aspecte referitoare la fundamentele business to business marketingului; categoriile de cumpărători organizaționali și comportamentul lor de piață; demersul de segmentare a piețelor industriale; procesul de cumpărare organizațional; demersul de planificare strategică în piețele de afaceri; particularitatea mix-ului de marketing în mediul de afaceri.

Nr. pag.: 108 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-181-4

CONTABILITATE GENERALĂ. CONCEPTE. APLICAȚII ȘI STUDII DE CAZ

Mihai DEJU, Mircea MUNTEAN, Aristița ROTILĂ, Simona Elena DRAGOMIRESCU, Daniela-Cristina SOLOMON, Doina PĂCURARI

Lucrarea abordează conceptual şi aplicativ tematica aferentă pregătirii practice a studenţilor specializării „Contabilitate şi informatică de gestiune”, reprezentând totodată un ghid pentru practicienii şi teoreticienii din domeniul Contabilităţii.

Nr. pag.: 699 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-125-8

Cuprins

MARKETING. CONCEPTE. APLICAȚII ȘI STUDII DE CAZ

Mihai DEJU, Eugenia HARJA, Ovidiu-Leonard TURCU, Marcela-Cornelia DANU, Laura-Cătălina ȚIMIRAȘ

Lucrarea abordează conceptual şi aplicativ tematica aferentă pregătirii practice a studenţilor specializării „Marketing”, reprezentând totodată un ghid pentru practicienii şi teoreticienii din domeniul Marketingului.

Nr. pag.: 647 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-124-1

Cuprins

MANAGEMENTUL MARKETINGULUI

Ovidiu Leonard TURCU, Ștefania Anca STAN

Lucrarea se bazează pe deciziile majore pe care le au de luat directorii de marketing şi conducătorii organizaţiilor pentru a armoniza obiectivele şi resursele companiei cu nevoile şi oportunităţile pieţei.

Nr. pag.: 149 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-119-7

Cuprins

FINANȚE PUBLICE. SINTEZE TEORETICE. APLICAȚII PRACTICE ȘI TESTE GRILĂ

Mirela Cristina MIRCEA, Iulia Andreea BUCUR

Lucrarea, adresată în principal studenţilor economişti, a fost concepută ţinând seama de structura tematică a disciplinei din învăţământul superior economic cu aceeaşi denumire. Lucrarea abordează conceptul finanţelor publice şi componentele principale ale sistemului public.

Nr. pag.: 152 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-113-5

Cuprins

REGLEMENTĂRI ȘI PRACTICI CONTABILE SPECIFICE

Aristița ROTILĂ

Lucrarea cuprinde o abordare a aspectelor conceptuale privind normalizarea și reglementarea contabilității, o prezentare a dispozitivului de normalizare și reglementare a contabilității în România și a reglementărilor contabile naționale aplicate diferitelor categorii de entități contabile.

Nr. pag.: 166 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-108-1

Cuprins

INTRODUCERE ÎN ARTA NEGOCIERII

Ștefania Anca STAN

Lucrarea își propune o incursiune în lumea dură a negocierilor, prezentând aspecte legate de definirea conceptului de negociere, analizând caracteristicile necesare unui bun negociator și identificând principalele etape necesare în pregătirea și derularea cu succes a negocierii.

Nr. pag.: 178 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-107-4

Cuprins

PROFESORUL VASILE PĂTRUȚ. O VIAȚĂ DEDICATĂ ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ECONOMIC ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE. AUTOBIOGRAFIE ȘI BIOGRAFIE

Mihai DEJU, Bogdan PĂTRUȚ, Aristița ROTILĂ, Ion ȚUȚUEANU

Lucrarea prezintă activitatea desfășurată de Profesorul Vasile Pătruț, un adevărat maestru al contabilității băcăuane care va reprezenta pentru generațiile viitoare de studenți, economiști practicieni, cercetători și creatori de literatură contabilă un model de referință.

Nr. pag.: 196 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-104-3

Cuprins

CONTABILITATE PUBLICĂ. NOTE DE CURS

Doina PĂCURARI

Lucrarea reprezintă notele de curs la disciplina Contabilitate publică pentru studenții din domeniul Contabilitate.

Nr. pag.: 155 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-103-6

Cuprins

ANALIZA DIAGNOSTIC ȘI EVALUAREA PERFORMANȚEI ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR COMERCIALE

Daniela Cristina SOLOMON

Lucrarea abordează o analiză comparativă în timp şi spaţiu ce vizează o perioadă de 5 ani privind două unităţi din distribuţia de mărfuri industriale şi alimentare luate în studiu, care a impus transpunerea de către autoare a datelor şi informaţiilor oferite de contabilitatea întreprinderilor analizate.

Nr. pag.: 320 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-074-9

Cuprins

MARKETING. CONCEPTE. APLICAȚII ȘI STUDII DE CAZ. CAIET DE PRACTICĂ

Eugenia HARJA, Laura ȚIMIRAȘ, Marcela Cornelia DANU, Ovidiu-Leonard TURCU, Mihai DEJU

Lucrarea constituie un demers teoretic și aplicativ menit să asigure creșterea contribuției cercetării științifice din domeniu la raționalizarea deciziilor economice și în mode special a deciziilor strategice și tactice de marketing, la consolidarea imaginii organizației și a poziției sale pe piață, a creșterii performanței acesteia.

Nr. pag.: 490 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-071-8 

Cuprins

METODE STATISTICE UTILIZATE ÎN CERCETAREA DE MARKETING

Eugenia HARJA, Laura C. ȚIMIRAȘ

Lucrarea se evidențiază prin ilustrarea problemelor teoretice cu diverse exemple practice, oferind astfel utilizatorilor posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele și aptitudinile de proiectare și implementare a programelor de cercetare de marketing.

Nr. pag.: 172 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-033-6

Cuprins

ANALIZA DATELOR STATISTICE UTILIZÂND SPSS

Eugenia HARJA, Oana Ancuța STÂNGACIU

Lucrarea se distinge prin ilustrarea problemelor teoretice cu exemple practice din diverse domenii ale economiei și demografiei, oferind astfel utilizatorilor posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele și aptitudinile de analist, într-o economie aflată într-o continuă schimbare.

Nr. pag.: 226 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-032-9

Cuprins

STATISTICĂ ȘI ECONOMETRIE

Eugenia HARJA

Cartea aduce informații cu privire la studierea fenomenelor sociale, a regularităților cu care acestea se produc, a evidențierii gradului de influență al diferiților factori, în studiul dinamicii și mutațiilor structurale, în analizele complexe privind realizarea diferitelor programe de dezvoltare economico-socială, în fundamentarea deciziilor financiare și bancare.

Nr. pag.: 422 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-031-2

Cuprins

DREPTUL AFACERILOR

Ion ȚUȚEANU

Caietul include informații privind izvoarele dreptului afacerilor, faptele de comerț obiective și subiective, comercianți și auxiliarii acestora, fondul de comerț, obligațiile comerciale, contractele comerciale etc.

Nr. pag.: 125 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-023-7

Cuprins

CONTABILITATE APROFUNDATĂ. CONCEPTE, MODELE, STUDII DE CAZ

Mihai DEJU

Lucrarea constată, dezvoltă și aprofundează în mod inteligent dimensiunile contabilității atât în plan teoretic, conceptual, cât și în plan practic. În prima parte, tratează contabilitatea operațiilor privind dizolvarea și lichidarea societăților comerciale. În partea a doua, lucrarea abordează creșterea internă și externă a întreprinderilor și probleme de consolidare a conturilor.

Nr. pag.: 125 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-023-7

Cuprins

CONTABILITATEA DE GESTIUNE ÎN COMERŢUL CU RIDICATA

Mihai DEJU

Pornind de la abordări referitoare la contabilitate și dualismul contabil, lucrarea tratează conceptele de bază în contabilitatea cheltuielilor. Costurile și rentabilitatea în societățile de comercializare cu ridicata a mărfurilor sunt, de asemenea, abordate.

Nr. pag.: 338 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-97-2

Cuprins

DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE

Vasile PĂTRUȚ, Daniela Cristina SOLOMON, Iulia Andreea BUCUR

Cursul are în vedere metodica predării disciplinelor economice prevăzute în învăţământul preuniversitar. În intenţia de a asigura un caracter concret şi aplicativ, exemplificările realizate privesc trei dintre cele mai importante discipline economice: economie, contabilitate şi marketing, având în vedere contribuţia deosebită a acestora la conturarea formaţiei profesionale a viitorului absolvent al liceului economic, tehnician în activităţi economice.

Nr. pag.: 214 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-90-3

Cuprins

MANAGEMENT

Nicoleta CIUCESCU, Cătălin DROB, Andreea FERARU, Roxana MIRONESCU, Gheorghe SIMIONESCU, Anca STAN, Ovidiu Leonard TURCU

Lucrarea își propune dezvoltarea principalelor aspecte de management incluzând definiții, școli, principii dar și noțiuni referitoare la managementul resurselor umane, al întreprinderilor mici și mijlocii, managementul financiar, managementul investițional și managementul calității.

Nr. pag.: 650 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-81-1

Cuprins

FUNDAMENTE ALE CUNOAȘTERII ECONOMICE

Lucian V. ȘARADICI

Cartea Fundamente ale cunoașterii economice este și didactică și științifică, și teoretică și utilitarist-pragmatică, în doze diferite însă de la o secțiune la alta. Aceasta include o introducere în economie, informații despre microeconomie și macroeconomie.

Nr. pag.: 272 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2005 ║ ISBN 973-8392-13-6 

Cuprins

FUNDAMENTE ALE CUNOAȘTERII ECONOMICE

Ioan DIACONIȚA, Aristița ROTILĂ

Lucrarea constituie o sinteză a unui însemnat material bibliografic: documente oficiale ale Uniunii Europene și ale Statului român.

Nr. pag.: 314 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-22-5 

Cuprins

UN MODEL DE VREDNICIE ȘI CONDUITĂ UNIVERSITARĂ: PROFESORUL CONSTANTIN MARINESCU 

Lucian ȘARADICI, Pompiliu COMȘA

Cartea aduce un omagiu Profesorului Constantin Marinescu la împlinirea vârstei de 75 ani.

Nr. pag.: 378 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-49-7

Cuprins

PROBLEMA PRODUCȚIEI NETERMINATE ÎN UNITĂȚI CU PROFIL MECANIC

Ovidiu-Leonard TURCU

Lucrarea prezintă aspectele generale care descriu sistemul de producție al firmei identificându-se apariția și dezvoltarea stocurilor de producție neterminată pe parcursul ciclului de prelucrare.

Nr. pag.: 274 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-46-2

Cuprins

CONTABILITATEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

Vasile PĂTRUȚ

Lucrarea este destinată în primul rând studenților economiști însă este utilă și specialiștilor, având în vedere că tematica abordată este rezolvată prin prisma celor mai noi reglementări în materie, ca și tuturor celor interesați de acest domeniu al științei și practicii economice.

Nr. pag.: 347 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-43-8 

Cuprins

FUNDAMENTELE GÂNDIRII ECONOMICE

Lucian V. ȘARADICI

Lucrarea intenționează să familiarizeze studentul economist cu principalele curente de gândire economică ce s-au succedat de-a lungul timpului.

Nr. pag.: 107 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-33-0

Cuprins

ELEMENTE DE COMERȚ INTERN ȘI INTERNAȚIONAL

Roxana MIRONESCU

Lucrarea a fost elaborată cu intenția de a se constitui un ghid profesional, de a avea un rol instructiv. Sunt supuse atenției principalele probleme legate de rolul și locul consumatorului în cadrul pieței, de relațiile dintre aceștia și firmele comerciale, diferitele variante ale comportamentului consumatorului și mecanismele procesului de cumpărare.

Nr. pag.: 116 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ ISBN 973-8392-59-4 

Cuprins

CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII

Vasile PĂTRUȚ, Aristița ROTILĂ

Problematica lucrării se înscrie pe linia de informare privind poziția financiară și performanța unităților patrimoniale. Sunt tratate aspecte vizând contabilitatea financiară, contabilitatea de gestiune, contabilitatea aprofundată și analiza economico-financiară.

Nr. pag.: 452 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ ISBN 973-8392-08-X

Cuprins

BAZELE COMERŢULUI

Pintilie RUSU, Anca Ștefania STAN

Lucrarea include noțiuni privind comerțul, distribuția mărfurilor, relațiile comercianților cu producătorii, sistemele de organizare a aparatului comercial, personalul comercial, eficiența activității comerciale, posibilitățile de organizare a activității finale etc.

Nr. pag.: 150 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ ISBN 973-8392-05-5

Cuprins

IMPACTUL INTERNETULUI ASUPRA SOCIETĂȚII

Monica PĂTRUȚ, Bogdan PĂTRUȚ

Lucrarea completează un segment important din literatura referitoare la internet. Ea reprezintă reușita unei colaborări între doi specialiști din domenii situate la poli opuși: sociologia și informatica.

Nr. pag.: 97 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ ISBN 973-8392-02-0

Cuprins

RESURSELE UMANE ÎN TURISM

Roxana MIRONESCU

Lucrarea include informații privind resursele umane din sfera serviciilor turistice, recrutarea și selectarea personalului din turism, preocupările și perspectivele formării resurselor umane din turism și perfecționarea și dezvoltarea profesională a personalului din turism.

Nr. pag.: 236 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ ISBN 973-8392-01-2 

Cuprins

COMUNICAREA ÎN AFACERI: STRATEGII, TEHNICI, METODE DE DECIZIE

Gheorghe EPURAN

Lucrarea se adresează celor interesați de problematica proceselor de comunicare în activitatea de marketing.

Nr. pag.: 297 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ ISBN 973-99703-9-7

Cuprins

FUNDAMENTE ALE CUNOAȘTERII ECONOMICE 

Lucian V. ȘARADICI

Lucrarea intenționează să familiarizeze studentul economist cu principalele curente de gândire economică ce s-au succedat de-a lungul timpului.

Nr. pag.: 222 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2001 ║ ISBN 973-99703-6-2

Cuprins

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Vasile PĂTRUȚ, Aristița ROTILĂ

Lucrarea prezintă noțiuni referitoare la diferitele structuri patrimoniale și la modul de evaluare a acestora, prezintă conținutul economic și funcțiunea de principiu a conturilor și principalele operații privind structurile patrimoniale și modul de reflectare a acestora în contabilitatea generală a întreprinderii.

Nr. pag.: 294 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2000 ║ ISBN 973-99703-2-X

Cuprins

DOCTRINE ECONOMICE

Lucian V. ȘARADICI

Lucrarea intenționează să familiarizeze studentul economist cu principalele curente de gândire economică ce s-au succedat de-a lungul timpului.

Nr. pag.: 95 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2000 ║ ISBN 973-99703-1-1 

Cuprins

ECONOMIE POLITICĂ. PLANURI TEMATICE PENTRU SEMINAR, TESTE, PROBLEME, RĂSPUNSURI

Lucian V. ȘARADICI

Lucrarea are ca obiectiv fundamental prezentarea conceptelor fundamentale ale economiei de piață.

Nr. pag.: 95 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2000 ║ ISBN 973-99703-1-1 

Cuprins

ECONOMIE POLITICĂ 

Lucian V. ȘARADICI

Lucrarea are ca obiectiv fundamental prezentarea conceptelor fundamentale ale economiei de piață și a modalităților de transpunerea acestora în funcție de condițiile pe care le oferă economia românească.

Nr. pag.: 141 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 1999 ║ ISBN 973-99487-0-7

Cuprins