ÎNFIINȚARE ȘI FUNCȚIONARE

Editura „Alma Mater” a fost înfiinţată în anul 1998, ca o necesitate firească, avându-se în vedere activitatea publicistică din ce în ce mai bogată a cadrelor didactice ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

În prezent, activitatea Editurii este orientată, în special, către cartea ştiinţifică şi de uz didactic și către revistele ştiinţifice dar publică ocazional şi volume de beletristică.