COLECȚIA ȘTIINȚE

TEORIA NUMERELOR

Marcelina MOCANU

Pornind de la noțiuni de bază referitoare la divizibilitate, cursul Teoria numerelor, predat la programul de studii Matematică, demonstrează teoreme care fundamentează aritmetica modulară. Teoria prezentată este însoțită de numeroase exemple de aplicare și de discutarea unor algoritmi specifici.

Nr. pag.: 234 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-709-0

ANALIZĂ MATEMATICĂ. SUPORT DE CURS

Elena Roxana ARDELEANU

Cartea este necesară pentru studenții de la programul de studii de licență Informatică – IFR, în al cărui plan de învățământ este prevăzută disciplina Analiză Matematică, conform actualelor standarde ARACIS.

Nr. pag.: 147 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-710-6

GEOMETRIE PLANĂ. VOLUMUL I – PUNCTE. DREPTE. UNGHIURI

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Culegerea reprezintă un suport de aplicații pentru studenții și masteranzii de la programele de studiu din domeniul Matematică, ea fiind utilă şi celor care urmează să susţină diferite concursuri și examene (precum: olimpiade, concursuri, evaluare națională, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 315 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2023 ║

ISBN 978-606-527-317-7; 978-606-527-463-1

GEOMETRIE PLANĂ. VOLUMUL AL II-LEA – TRIUNGHIURI. PARTEA I

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Culegerea reprezintă un suport de aplicații pentru studenții și masteranzii de la programele de studiu din domeniul Matematică, ea fiind utilă şi celor care urmează să susţină diferite concursuri și examene (precum: olimpiade, concursuri, evaluare națională, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 488 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2023 ║

ISBN 978-606-527-317-7; 978-606-527-477-8

GEOMETRIE PLANĂ. VOLUMUL AL II-LEA – TRIUNGHIURI. PARTEA A II-A

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Culegerea reprezintă un suport de aplicații pentru studenții și masteranzii de la programele de studiu din domeniul Matematică, ea fiind utilă şi celor care urmează să susţină diferite concursuri și examene (precum: olimpiade, concursuri, evaluare națională, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 455 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2023 ║

ISBN 978-606-527-317-7; 978-606-527-495-2

GEOMETRIE PLANĂ. VOLUMUL AL III-LEA – POLIGOANE. PARTEA I

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Culegerea reprezintă un suport de aplicații pentru studenții și masteranzii de la programele de studiu din domeniul Matematică, ea fiind utilă şi celor care urmează să susţină diferite concursuri și examene (precum: olimpiade, concursuri, evaluare națională, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 390 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2023 ║

ISBN 978-606-527-317-7; 978-606-527-604-8

GEOMETRIE PLANĂ. VOLUMUL AL III-LEA – POLIGOANE. PARTEA A II-A

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Culegerea reprezintă un suport de aplicații pentru studenții și masteranzii de la programele de studiu din domeniul Matematică, ea fiind utilă şi celor care urmează să susţină diferite concursuri și examene (precum: olimpiade, concursuri, evaluare națională, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 478 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2023 ║

ISBN 978-606-527-317-7; 978-606-527-605-5

PROBLEME DE GEOMETRIE ÎN SPAȚIU

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor de la specializarea Matematică, masteranzilor de la diferite masterate din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II etc.).

Nr. pag.: 502 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-695-6

NUMERE COMPLEXE

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor de la specializarea Matematică, masteranzilor de la diferite masterate din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II etc.).

Nr. pag.: 712 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-694-9

STRUCTURI DE DATE

Iulian FURDU

Cartea  tratează o sumă de structuri de date specifice în programare prezentate incremental din punct de vedere al complexității. Fiecare structură are o descriere teoretică, algoritmi specifici și după caz implementări în pseudocod sau limbaj C/C++.

Nr. pag.: 62 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-687-1  

SISTEME DE ECUAȚII

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor de la specializarea Matematică, masteranzilor de la diferite masterate din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II etc.).

Nr. pag.: 386 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-672-7 

INEGALITĂȚI

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor de la specializarea Matematică, masteranzilor de la diferite masterate din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II etc.).

Nr. pag.: 572 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-671-0 

ELEMENTE DE COMBINATORICĂ

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor de la specializarea Matematică, masteranzilor de la diferite masterate din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II etc.).

Nr. pag.: 262 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-670-3

CERCETĂRI OPERAȚIONALE

Mihai TALMACIU

Lucrarea tratează problemele de programare liniară care se remarcă prin faptul că atât restricțiile cât și funcția de eficiență se exprimă matematic sub forma unor funcții liniare. Metoda Algoritmului Simplex face posibilă aflarea soluțiilor sau dovedește neexistența acestora.

Nr. pag.: 87 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-667-3  

ALGORITMI ÎN GRAFURI, CLASE PARTICULARE DE GRAFURI, OPTIMIZARE COMBINATORIEE

Mihai TALMACIU

Cursul include fundamentele esențiale ale algoritmicii grafurilor, claselor particulare de grafuri și optimizării combinatorii. Accentul este pus pe rezultate teoretice și algoritmi cu performanțe extrem de bune. Aplicațiile sunt menționate ocazional.

Nr. pag.: 299 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-666-6

TEORIA NUMERELOR. EXERCIȚII ȘI PROBLEME

Marcelina MOCANU

Lucrarea conține probleme de Teoria numerelor, cu rezolvări complete și detaliate și unele desene utile pentru înțelegerea unor concepte din aritmetica modulară. Au fost evidenţiate și conexiuni ale Teoriei numerelor cu Algebră, Geometrie analitică, Criptografie și Matematică distractivă.

Nr. pag.: 278 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-665-9  

ECUAȚII CU DERIVATE PARȚIALE. EXERCIȚII ȘI PROBLEME

Roxana Elena ARDELEANU

Cartea propusă conține aplicații rezolvate, cu indicații de rezolvare, dar și unele propuse. În fiecare capitol exercițiile și problemele sunt diverse, multe dintre ele având caracter practic. Scopul este de a pune la îndemâna studenților un bogat material aplicativ.

Nr. pag.: 97 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-537-9  

LOGICĂ MATEMATICĂ ȘI TEORIA MULȚIMILOR

Marcelina MOCANU

Cursul de Logică matematică și teoria mulțimilor tratează logica propozițiilor și a predicatelor, operațiile cu mulțimi, relațiile binare (cu accent pe cele de echivalență, de ordine, dar mai ales funcționale), elemente de teoria numerelor cardinale și elemente de teoria demonstrației. 

Nr. pag.: 282 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-648-2 

TRIGONOMETRIE

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 477 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-645-1 

POLINOAME

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 502 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-644-4  

INTEGRALE

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 460 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-643-7 

ECUAȚII

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 659 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-642-0

PROGRAMARE MULTIPLATFORMĂ ÎN PYTHON ȘI QT

Dan POPA

Lucrarea conține lecții de programare în limbajul Python folosind obiectele Qt.

Nr. pag.: 327 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-632-1 

MULȚIMI

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 279 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-616-1

POLINOAME

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 626 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-615-4

FUNCȚII

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 516 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-614-7

PROBLEME DE OPTIMIZARE COMBINATORIALǍ ȊN CLASE PARTICULARE DE GRAFURI ȘI APLICAȚII

Mihai TALMACIU

Cartea prezintă contribuții personale privind aplicații și probleme de optimizare combinatorială în clase de grafuri.

Nr. pag.: 123 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-592-8

STRUCTURI ALGEBRICE ÎN EXAMENE

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 658 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-580-5 

CONICE 

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 303 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-579-9 

MATEMATICI SUPERIOARE. CULEGERE DE PROBLEME

Elena Roxana ARDELEANU, Otilia LUNGU

Lucrarea este adresată tuturor celor interesaţi de aprofundarea unor capitole de matematici superioare. Conţine atât probleme rezolvate cât şi probleme propuse de ecuaţii diferenţiale, calcul operaţional, probabilităţi şi statistică matematică.

Nr. pag.: 370 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-571-3 

ÎNTREBĂRI DESPRE HASKELL 98

Dan POPA

Cartea conține o colecție de întrebări și răspunsuri despre limbajul de programare Haskell 98, necesară începătorilor care studiază programarea funcțională.

Nr. pag.: 132 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-521-8 

INTRODUCERE ÎN SWI PROLOG

Dan POPA

Cartea conține o serie de noțiuni despre limbajul de programare Haskell 98, necesară începătorilor care studiază programarea funcțională.

Nr. pag.: 140 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-522-5 

BIROTICS DATA PROCESSING MICROSOFT ACCESS. TEACHING AIDS AND LABS

Dumitru TODOROI, Elena NECHITA, Diana MICUȘA

Lucrarea prezintă facilităţile pe care le oferă aplicaţia Microsoft Acces 2010 (prin comparaţie cu versiunea 2003) şi o suită de lucrări de laborator, destinate studenţilor de la cele două universităţi. Materialele sunt realizate în limba engleză.

Nr. pag.: 175 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-436-5 

BIROTICĂ. PROCESARE TABELARĂ. MICROSOFT EXCEL. EDIŢIA A 2-A, REVĂZUTĂ ŞI ADĂUGITĂ

Dumitru TODOROI, Elena NECHITA, Diana MICUȘA

Lucrarea prezintă facilităţile pe care le oferă aplicaţia Microsoft Excel 2010 (prin comparaţie cu versiunea 2003) şi o suită de 23 de lucrări de laborator, destinate studenţilor de la cele două universităţi. Materialele sunt realizate în limba română.

Nr. pag.: 250 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-486-0 

BIROTICS. SPREADSHEET PROCESSING. MICROSOFT EXCEL. SECOND REVISED EDITION

Dumitru TODOROI, Elena NECHITA, Diana MICUŞA

Lucrarea prezintă facilităţile pe care le oferă aplicaţia Microsoft Excel 2010 (prin comparaţie cu versiunea 2003) şi o suită de 23 de lucrări de laborator, destinate studenţilor. Materialele sunt realizate în limba engleză.

Nr. pag.: 236 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-485-3 

O INTRODUCERE ÎN HASKELL 98 PRIN EXEMPLE

Dan POPA

Lucrarea include programare în limbajul funcțional Haskell 98, de la programul simplu  calculează f(x)=x+1 până la scrierea unui generator de cod mașina pentru un compilator.

Nr. pag.: 312 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-506-5

ȘIRURI ȘI SERII

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 432 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-498-3 

ANALIZĂ FUNCȚIONALĂ

Marcelina MOCANU

Cartea prezintă o introducere într-o disciplină matematică modernă, Analiza funcţională, într-o tratare accesibilă la nivelul anului III de studii de licenţă din domeniul Matematică.

Nr. pag.: 452 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-494-5 

DIFFERENTIAL EQUATIONS. PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Elena Roxana ARDELEANU

Cartea reprezintă o culegere cu exerciţii şi probleme rezolvate având şi un scurt breviar teoretic în vederea aprofundării ecuaţiilor diferenţiale.

Nr. pag.: 235 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-479-2 

ALGEBRĂ LINIARĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

Valer NIMINEȚ

Lucrarea tratează teme din algebră liniară și din geometria analitică însoțite de aplicații rezolvate și propuse.

Nr. pag.: 556 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-476-1

INTRODUCERE ÎN Qt

Dan POPA

Lucrarea prezintă principalele noțiuni legate de Qt Creator, bibliotecile de obiecte Qt și programarea folosind sloturi și semnale.

Nr. pag.: 131 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-475-4 

O PRIMĂ CARTE DESPRE UNITY 3D

Dan V. POPA 

Lucrarea prezintă noțiuni de programare a aplicațiilor 3D și a jocurilor video folosind IDE-ul Unity 3D.

Nr. pag.: 113 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-425-9; 978-606-527-426-6 

GEOMETRIA DIFERENȚIALĂ A CURBELOR ȘI SUPRAFEȚELOR

Manuela GÎRȚU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 260 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-394-8 

COMPLEMENTE DE GEOMETRIE

Manuela GÎRȚU, Alina-Mihaela PATRICIU

Cartea se adresează studenţilor și masteranzilor din domeniul Matematicii, dar şi tuturor celor ce urmează să susţină diferite examene (evaluare naţională, bacalaureat, concursuri studenţeşti, titularizare, definitivat, gradul II).

Nr. pag.: 286 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-393-1 

ALGORITMI PARALELI ȘI DISTRIBUIȚI. NOTE DE CURS

Gloria Cerasela CRIȘAN

Cartea reprezintă suportul de curs pentru disciplina Algoritmi paraleli şi distribuți, din cadrul programelor de studiu Informatică (Facultatea de Ştiințe) şi Tehnologia Informaţiei (Facultatea de Inginerie) de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 80 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-391-7

ARBORI ȘI ARBORESCENȚE. APLICAȚII ÎN INFORMATICĂ

Alina ZĂBRĂUȚANU

Lucrarea începe cu prezentarea vocabularului de bază din teoria grafurilor, apoi prezintă teoria la arbori parţiali de cost minim cu prezentarea algoritmilor caracteristici, arborescenţeşi arbori binari. În final sunt prezentate aplicaţii în informatică, cu precădere în problemele de sortare şi căutare.

Nr. pag.: 82 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-358-0 

PROBLEME DE FLUXURI ÎN REȚELE DE TRANSPORT

Alina ZĂBRĂUȚANU

Lucrarea tratează algoritmii de determinare a fluxului maximal şi minimal dar şi pe cele de tensiune şipotenţial în grafuri. Partea a doua a lucrării descrie algoritmul de disecţie a dreptunghiului în pătrate şi două modele economice.

Nr. pag.: 98 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-357-3

FLUXURI MAXIME ÎNTR-UN GRAF

Alina ZĂBRĂUȚANU

Lucrarea tratează teoria şiaplicaţii posibile ale problemelor de flux maxim şi minim în reţele. De asemenea, sunt prezentate aplicaţii la problema reprezentanţilor şi a rotunjirii matricelor.

Nr. pag.: 200 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-356-6

SISTEME ADAPTABILE

Dumitru TODOROI, Dana MICUȘA

Lucrarea prezintă mijloacele adaptabile care constituie un mijloc de evaluare a inteligenței calculatoarelor – mediu de accelerare a inteligenței artificiale în evoluţia Societăţii Conştiinţei. Ele pot fi utilizate la crearea ROBO-inteligenţelor creative şi emoţionale în Societatea Conştiinţei.

Nr. pag.: 157 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-347-4

ARITMETICA PENTRU ÎNVĂȚĂTORI

Costică LUPU

Lucrarea dezvoltă programa de matematică pentru învăţători.

Nr. pag.: 266 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-340-5

GEOMETRIE COMPUTAȚIONALĂ

Valer NIMINEȚ

Cursul este destinat studenţilor de la specializarea  Informatică FR, cuprinzând elementele de bază privind prelucrarea cu calculatorul a informaţiilor grafice. Este un domeniu de mare actualitate, având în vedere ponderea informaţiilor grafice în volumul de informaţie care se prelucrează la ora actuală.

Nr. pag.: 143 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-292-7 

ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI DIDACTICA PREDĂRII

Costică LUPU

Lucrarea este recomandată studenţilor ce vor deveni profesori pentru învăţământul primar şi gimnazial pentru desfăşurarea practicii pedagogice cu studenţii în condiţiile specifice matematicii. Interesantă devine ideea plasării la baza didacticii a conceptelor şi metodologiilor pedagogice fundamentale incluse în teoria generală a educaţiei şi în teoria curriculumului.

Nr. pag.: 390 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-276-7 

ROLUL PRACTICII PEDAGOGICE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ

Costică LUPU

Lucrarea prezintă atât un model de caiet de practică pedagogică necesar pentru studenții ce vor deveni profesori pentru învățământul primar și gimnazial pentru desfășurarea practicii pedagogice cu studenţii în condiţiile specifice matematicii cât și un ghid metodic pentru mentori și tineri profesori.

Nr. pag.: 209 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-262-0 

ANALIZĂ REALĂ

Marcelina MOCANU

În prima parte a lucrării se realizează un studiu aprofundat al unor clase remarcabile de funcţii, structurate algebric şi topologic. A doua parte a lucrării reprezintă o introducere în teoria măsurii şi integrării, fiind studiate noţiunile de măsură, măsură exterioară, funcţie măsurabilă, integrală abstractă Lebesgue, cu exemple şi aplicaţii.

Nr. pag.: 234 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-250-7 

ELEMENTE DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Elena NECHITA

Cursul de Inteligenţă Artificială se adresează studenţilor informaticieni din anul 3. Prezintă noţiuni fundamentale ale domeniului IA: reprezentarea cunoştinţelor, căutarea în spaţiul stărilor, demonstrarea automată, inferenţe în reţelele semantice, reţele neuronale, probleme de planificare şi jocuri.

Nr. pag.: 178 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-169-2 

Cuprins

CAPITOLE DE GEOMETRIE DIFERENȚIALĂ

Alina-Mihaela PATRICIU, Otilia LUNGU

Lucrarea reuneşte noţiuni şi rezultate fundamentale din geometria spaţiilor Finsler, geometrie cu aplicaţii remarcabile în mecanica teoretică, teoria relativităţii, biologie sau sisteme dinamice. Având în vedere vastitatea subiectului, ne-am îndreptat atenţia spre câteva dintre cele mai familiare exemple de spaţii Finsler şi anume spaţiile Minkowski, Riemann şi Randers.

Nr. pag.: 127 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-168-5 

Cuprins

CURS DE GEOMETRIE DIFERNȚIALĂ

Otilia LUNGU

Lucrarea reuneşte noţiuni şi rezultate fundamentale de geometria varietăţilor diferenţiabile. Sunt menţinute unele demonstraţii spre satisfacerea nevoii de argumentare şi înţelegere a cititorului cu aplicaţii care să evidenţieze tehnicile de lucru specifice.

Nr. pag.: 147 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-166-1

Cuprins

LOGICA COMPUTAȚIONALĂ

Gloria Cerasela CRIȘAN

Cursul se adresează studenților de la secția de Informatică a Facultății de Științe. Primul capitol prezintă aspecte generale ale logicii umane. Capitolul al doilea descrie construcțiile formale și derivarea în logica propozițională. Capitolul al treilea prezintă logica predicativă. Ultima parte descrie exemple de dezvoltare ale logicii formale (logici multivaloare, teoriile algebrice).

Nr. pag.: 71 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-161-6 

Cuprins

ANALIZĂ COMPLEXĂ

Marcelina MOCANU

Cursul prezintă noţiuni, rezultate şi metode fundamentale ale analizei complexe. Studiul funcţiilor complexe de o variabilă complexă face apel la trei abordări aflate în strânsă interdependenţă, în care intervin derivarea funcţiilor complexe, integrarea complexă, respectiv analiticitatea.

Nr. pag.: 350 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-160-9

Cuprins

FRACTALI

Maria ROTILĂ

Lucrarea prezintă caracteristici şi aplicaţii ale fractalilor.

Nr. pag.: 74 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-049-7

Cuprins

ALGORITMICA GRAFURILOR 

Mihai TĂLMACIU  

Lucrarea prezintă informații despre metode de căutare, structuri de date, parcurgeri de grafuri, probleme de drum în di(grafuri), probleme de fluxuri în rețele, numărul de stabilitate și densitatea unui graf, probleme de descompuneri în grafuri.

Nr. pag.: 124 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-76-7

Cuprins

ALGORITMICA GRAFURILOR 

Mihai TĂLMACIU, Iulian Marius FURDU 

Lucrarea prezintă noțiuni privind modelele de calcul, grafurile și traversările de grafuri, structurile de date elementare, implementarea structurilor de date.

Nr. pag.: 152 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-71-2 

Cuprins

INFORMATICĂ. INIȚIERE, UTILIZARE, PROGRAMARE

Elena NECHITA, Liliana BOGZA, Gloria-Cerasela CRIȘAN 

Cartea poate ajuta pe cei care au nevoie de inițiere în domeniu dar și pe cei care doresc să își perfecționeze abilitățile de programator.

Nr. pag.: 195 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ISBN 973-8392-54-3 

Cuprins