COLECȚIA BIOLOGIE

BIOLOGIE VEGETALĂ. SUPORT PENTRU LUCRĂRI PRACTICE. SPECIALIZAREA ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Claudia-Veronica UNGUREANU

Lucrarea prezintă repere ştiinţifico-metodologice pentru studiul și cunoașterea plantelor. Lucrările practice tematice au scopul de a forma deprinderile  necesare în confecționarea preparatelor, analiza microscopică, evidenţierea particularităţilor cito-anatomice și morfologice ale plantelor.

Nr. pag.: 115 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-705-2

FIZIOLOGIE VEGETALĂ. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Ioan Viorel RAȚI, Nicoleta BĂDĂLUȚĂ, Dumitra RĂDUCANU

Fiziologia plantelor permite înțelegerea proceselor ce au loc în plantă dar și a modalităților de intervenție pentru obținerea sporilor de producție. Activitățile propuse urmăresc dezvoltarea deprinderilor de observare, experimentare, analiză și sinteză ale fenomenelor vitale ale plantelor.

Nr. pag.: 200 ║ Format: A4, color ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-700-7

STUDIUL IHTIOFAUNEI ÎN BAZINUL SUPERIOR ȘI MIJLOCIU AL RÂULUI MUREȘ

Teodora Ramona PINTILIEASA, Dorel URECHE (Coord.)

Cartea este un studiu monografic în domeniul ihtiologiei, care prezintă rezultate obținute în urma cercetărilor efectuate în bazinul superior și mijlociu al râului Mureș în perioada 2009-2011, incluzând și principalii afluenți ai Mureșului din acest sector.

Nr. pag.: 236 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-684-0

FIZIOLOGIA ANIMALELOR ȘI A OMULUI. FUNCȚIILE DE REPRODUCERE

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA

Lucrarea se adresează studenţilor, profesorilor de biologie din învăţământul liceal, elevilor de la şcolile sanitare, veterinare etc. Lucrarea tratează evoluţia funcţiilor în seria animală, include informații clare și imagini şi scheme adecvate  subiectului.

Nr. pag.: 316 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-669-7  

GHID DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI DE PATOLOGIE UMANĂ. VOLUMUL 3 – BOLILE DIFERITELOR ORGANE ȘI SISTEME

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA, Daniela TIȚĂ, Florian PRISECARU

Cartea abordează fiziologia şi patologia organismului uman şi are caracter instructiv-educativ şi de importanţă medicală şi socială. Aceasta aduce lămuriri privind terminologia ştiinţifică, manevrele şi procedurile utilizate pentru salvarea vieţii, regimurile alimentare, aspectele legislative etc.

Nr. pag.: 1126 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-655-0; 978-606-527-663-5 

GHID DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI DE PATOLOGIE UMANĂ. VOLUMUL 4 – SĂNĂTATEA ȘI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA, Daniela TIȚĂ, Florian PRISECARU

Tendinţele în educaţie şi medicina modernă sunt orientate spre prevenţie și spre promovarea unui stil de viață sănătos și responsabil. Cartea abordează marile probleme cu care se confruntă omenirea astăzi în așa-numita societate dezvoltată sau post-industrială și implicările lor asupra sănătății.

Nr. pag.: 360 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-655-0; 978-606-527-664-2 

COMBATEREA BIOLOGICĂ A DĂUNĂTORILOR LEGUMELOR CULTIVATE ÎN SPAȚII PROTEJATE

Gabriel-Alin IOSOB

Lucrarea are caracter structurat, util și practic. Autorul a selectat informaţiile esenţiale pentru fiecare subcapitol, oferind o viziune nouă şi actualizată asupra combaterii dăunătorilor legumelor cultivate în spații protejate.

Nr. pag.: 142 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-661-1

RESURSE GENETICE LEGUMICOLE CULTIVATE ÎN ROMÂNIA. PATRIMONIUL GENETIC AL SCDL BACĂU

Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU

Lucrarea este un catalog de specialitate în care sunt descrise soiuri de legume, create la SCDL Bacau și brevetate, pentru a fi cultivate de micii și marii fermieri. Soiurile înglobează însușiri de rezistență la atacul agenților patogeni, al dăunătorilor, de pretabilitate la păstrare și transport.

Nr. pag.: 72 ║ Format: A4, color ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-659-8  

CULTURA LEGUMINOASELOR ALIMENTARE. ROLUL LEGUMINOASELOR ÎN LANȚUL AGROALIMENTAR

Mariana CALARA, Alexandru BUTE, Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU

Lucrarea are caracter structurat, util, practic, concret și prezintă un mod integrat de abordare a tuturor aspectelor. Aceasta oferă o viziune nouă şi actualizată a metodicilor şi tehnicilor privind cultura leguminoaselor alimentare și rolul acestora în lanțul agroalimentar.

Nr. pag.: 116 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-564-5 

GHID DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI DE PATOLOGIE UMANĂ. VOLUMUL 1 – A FI SĂNĂTOS. A RĂMÂNE SĂNĂTOS PRIN EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA, Daniela TIȚĂ, Florian PRISECARU

Cartea abordează fiziologia şi patologia organismului uman, are un caracter instructiv-educativ și include aspecte privind terminologia ştiinţifică uzuală, manevre şi proceduri utilizate pentru salvarea unei vieţi, aspecte legislative.

Nr. pag.: 501 ║ Format: B5, color ║Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-655-0; 978-606-527-656-7 

GHID DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI DE PATOLOGIE UMANĂ. VOLUMUL 2 – SĂNĂTATEA MAMEI ȘI A COPILULUI

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA, Daniela TIȚĂ, Florian PRISECARU

Cartea abordează fiziologia şi patologia organismului uman, are un caracter instructiv-educativ și include aspecte privind terminologia ştiinţifică uzuală, manevre şi proceduri utilizate pentru salvarea unei vieţi, aspecte legislative.

Nr. pag.: 1699 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-655-0; 978-606-527-657-4 

FIZIOLOGIA ANIMALELOR ȘI A OMULUI. FUNCȚIILE DE RELAȚIE

Ionuț STOICA, Maria PRISECARU

Lucrarea tratează evoluţia funcţiei respective în seria animală, cu accent pe vertebrate și în special la om. Informația redată este clară, completă și accesibilă cu exemple în imagini şi scheme adecvate.

Nr. pag.: 409 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-654-3

ÎNDRUMĂTOR PRACTICI ECOLOGICE. MANAGEMENTUL METODELOR ȘI TEHNICILOR PENTRU CULTURA ECOLOGICĂ A LEGUMELOR

Maria CĂLIN

Lucrarea tratează evoluţia funcţiei respective în seria animală, cu accent pe vertebrate și în special la om. Informația redată este clară, completă și accesibilă cu exemple în imagini şi scheme adecvate.

Nr. pag.: 184 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-649-9

ANDROGENEZA ȘI GINOGENEZA EXPERIMENTALĂ LA UNELE SPECII DE BRASSICA 

Daniela NICUȚĂ, Gogu GHIORGHIȚĂ 

Lucrarea abordează un subiect interesant din domeniul Biotehnologiilor vegetale care se referă la unele metode neconvenţionale utilizate pentru obţinerea plantelor haploide. Aceasta se adresează studenţilor cadrelor didactice şi specialiştilor din acest domeniu interesant.

Nr. pag.: 162 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-575-1 

IMUNOLOGIE GENERALĂ ȘI CLINICĂ

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA

Lucrarea se adresează tuturor celor care doresc să-şi contureze o imagine de ansamblu asupra imunologiei clinice, dar mai ales studenţilor şi masteranzilor în Biologie şi Medicină, precum şi rezidenţilor în medicina de laborator.

Nr. pag.: 484 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-572-0 

MICROBIOLOGIE MEDICALĂ

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA

Prin structura şi volumul de informaţii lucrarea se adresează tuturor celor care doresc să-şi contureze o imagine de ansamblu asupra microbiologiei medicale, dar mai ales studenţilor şi masteranzilor în Biologie şi Medicină, precum şi rezidenţilor în medicina de laborator, reprezentând un punct de plecare pentru specializări ulterioare.

Nr. pag.: 576 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-541-6

ECOLOGIE GENERALĂ. LUCRĂRI PRACTICE

Roxana Elena VOICU, Ferdinand PRICOPE

Lucrarea conține metode de înregistrare a factorilor de mediu; studiul populaţiilor de organisme; analiză sinecologică.

Nr. pag.: 109 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-406-8

MICROBIOLOGIE GENERALĂ. GHID PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Dumitra RĂDUCANU, Maria PRISECARU

Lucrarea de față se adresează în mod special studenţilor biologi şi celor care îşi doresc pregătirea şi integrarea lor ca viitori specialişti în laboratorarele de profil microbiologic. Acest ghid cuprinde o serie de lucrări practice, tehnici şi metode de lucru din domeniul microbiologiei verificate în laborator.

Nr. pag.: 98 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-532-4

MONITORIZAREA NEVERTEBRATELOR ACVATICE

Camelia URECHE

Cursul prezintă noțiuni generale despre importanța și monitorizarea nevertebratelor acvatice, instrumente și metode de prelevare și prelucrare a materialului biologic și a datelor obținute.  Cursul este un ghid de realizare a monitorizării nevertebratelor acvatice utilizate ca organisme bioindicatoare în aprecierea calității apelor.

Nr. pag.: 112 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-516-4

ECOLOGY AND PROTECTION OF ECOSYSTEMS. NEW INSIGHTS

Roxana Elena VOICU (ed.)

Cartea cuprinde ipostaze ale cercetării științifice în domeniul Ecologia și Protecția Ecosistemelor. Materialele sunt informații științifice din domeniile științelor naturii, științei mediului și domeniile conexe.

Nr. pag.: 136 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-507-2 

Cuprins

BIOLOGIA DEZVOLTĂRII ANIMALE (CHORDATA)

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA

Lucrarea de faţă cuprinde o serie de tehnici de bază folosite în studiile de embriologie clasică şi modernă, utile tuturor celor care se ocupă cu studiul embriologiei animale, studenţi, cercetători, cadre didactice.

Nr. pag.: 169 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-467-9 

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA, Dumitra RĂDUCANU

Cartea de faţă îşi propune o reactualizare a cunoştinţelor de microbiologie necesare pentru formarea viitorilor specialişti şi cercetători în domeniu.

Nr. pag.: 541 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-466-2 

GEOGRAFIE GENERALĂ. NOTE DE CURS

Marin MARA, Ioan Viorel RAȚI

Cursul este structurat în două părţi principale. Prima parte dezvoltă informaţii actuale despre Soare, planetele interioare, exterioare şi Sistemul Pamant-Lună. Partea a doua prezintă subiecte referitoare la: cadrul general al dezvoltării activităţilor umane; geografia populaţiilei şi aşezările Terrei; geografie socială şi culturală; elemente de geografie economică şi activităţi de servicii.

Nr. pag.: 187 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-465-5

ECOLOGIE GENERALĂ

Ferdinand PRICOPE, Constantin MĂZĂREANU, Roxana Elena VOICU

Factorii ecologici şi acţiunea lor asupra vieţuitoarelor, statica şi dinamica populaţiilor, structura şi caracteristicile ecosistemelor, caracteristicile principalelor tipuri de ecosisteme din România, principalii biomi de pe glob, caracteristicile generale ale ecosferei

Nr. pag.: 267 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-377-1 

FLORA ŞI VEGETAŢIA CORMOFITELOR DIN DEPRESIUNEA ONEŞTI ŞI BAZINUL OITUZ

Milian GURĂU 

Lucrarea este o monografie a speciilor de cormofite şi a vegetației din Depresiunea Cașin-Onești și Bazinul Oituz. Aceasta cuprinde aproape 100 de asociații vegetale, aduce contribuții științifice pentru fiecare sector din perimetrul analizat.

Nr. pag.: 430 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-369-6

ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTICE ALE ANDROGENEZEI EXPERIMENTALE

Tina Oana CRISTEA

Cartea abordează una din problemele centrale ale biotehnologiilor vegetale moderne şi anume androgeneza experimentală, cu trimitere directă la aplicabilitatea şi importanţa ei pentru activitatea clasică de ameliorare.

Nr. pag.: 182 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-364-1

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN 40 ANI DE ACTIVITATE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU. VOLUM OMAGIAL

Silvica AMBĂRUȘ, Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU, Maria CĂLIN, Tina Oana CRISTEA

Lucrarea prezintă activitatea SCDL Bacău de la înființare și până în prezent și include rezultatele cercetărilor stațiunii.

Nr. pag.: 156 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-430-3 

Cuprins

SOIURI DE LEGUME ȘI TEHNICI RECOMANDATE PENTRU CULTURA ECOLOGICĂ

Silvica AMBĂRUȘ, Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU, Maria CĂLIN, Tina Oana CRISTEA

Lucrarea abordează practicile recomandate în agricultura ecologică în vederea reducerii inputurilor culturale cu scopul de a proteja mediul și de a asigura securitatea alimentară. Toate soiurile prezentate în lucrare sunt creații ale cercetătorilor români din stațiunile de cercetare de profil.

Nr. pag.: 166 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-352-8 

BIOLOGIE CELULARĂ. METODE DE LABORATOR

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA, Dumitra RĂDUCANU

Lucrarea de faţă prezintă principalele metode clasice şi moderne de investigaţie a celulelor, cu aplicabilitate practică în laborator.

Nr. pag.: 246 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-351-1

CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI ECODIVERSITĂŢII

Ferdinand PRICOPE, Carla PARAGINA

Lucrarea prezintă conceptul de biodiversitate, politica şi strategia Uniunii Europene şi a României privind biodiversitatea, conservarea comunităţilor biologice în arii protejate, reconstrucţia ecologică a ecosistemelor acvatice şi terestre, legislaţia privind protecţia şi conservarea biodiversităţii.

Nr. pag.: 134 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-308-5 

POLUAREA ŞI CONSECINŢELE EI ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA, Tina Oana CRISTEA

Cartea de faţǎ prezintă într-o formǎ succintǎ efectele pe care le are poluarea mediului înconjurator asupra sănătăţii omului dar şi cunoaşterea şi determinarea unor factori de risc de mediu care constituie o valoroasă activitate pentru promovarea şi păstrarea stării de sănătate a populaţiei.

Nr. pag.: 222 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-305-4

LEGISLAȚIA MEDIULUI

Maria PRISECARU, Ionuț STOICA, Ferdinand PRICOPE

Prin conţinutul său, cartea încearcă să promoveze o conştiinţă juridico-ecologică, să contribuie la educarea tinerelor generaţii în spiritul respectului pentru valorile civilizaţiei, respectului faţă de natură şi, prin aceasta, faţă de viitorul întregii umanităţi.

Nr. pag.: 296 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-304-7

PRODUCŢIA SECUNDARĂ A ECOSISTEMELOR ACVATICE

Ferdinand PRICOPE, Ionuț STOICA, Klaus BATESS

Lucarea prezintă producţia secundară a zoocenozelor planctonice şi bentonice, potenţialul productiv şi producţia piscicolă, metodologia de determinare şi evaluare a acestora, aprecierea stării ecologice a ecosistemelor acvatice şi gestionarea resurselor acvatice.

Nr. pag.: 151 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-295-8

CULTURI IN VITRO LA PLANTE AROMATICE

Diana Elena MAFTEI

Lucrarea prezintă aspecte privind tehnologia de cultivare in vitro a unor specii de plante medicinale şi aromatice precum și cercetări la nivel citogenetic, biochimic și fiziologic efectuate la aceste specii.

Nr. pag.: 239 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-284-2

BIOTEHNOLOGII VEGETALE. GHID PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Diana Elena MAFTEI, Daniela NICUȚĂ

Ghidul include noțiuni referitoare la tehnologia de cultivare in vitro a speciilor vegetale. Importanţa teoretică și aplicațiile practice ale acestor metode sunt redate pe înțelesul studenților și tinerilor cercetători din domeniul biologiei sau din domenii conexe.

Nr. pag.: 182 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-283-5 

MANAGEMENTUL BUNELOR PRACTICI PENTRU CULTURA ECOLOGICĂ A LEGUMELOR

Maria CĂLIN

Lucrarea este un cod de bune practici pentru protecţia apei, solului şi aerului în procesele de efectuare a lucrărilor solului, fertilizării şi protecţiei culturilor, producerii răsadurilor pentru cultura principalelor specii de plante legumicole în condiţii de agricultură ecologică.

Nr. pag.: 170 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-271-2

MUNGO

Creola BREZEANU

Lucrarea pune la dispoziţia celor interesaţi informații cu privire la biologia și ecologia speciei Phaseouls aureus, o specie destul de puțin cunoscută și cultivată în România. Inputurile în cultura fasolei mungo sunt reduse, ceea ce o face extrem de prețioasă în condițiile crizei economice actuale.

Nr. pag.: 92 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-270-5

Cuprins

STUDII PRIVIND PRETABILITATEA CULTIVĂRII FASOLEI MUNGO ÎN MOLDOVA

Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU, Silvica AMBĂRUȘ, Teodor ROBU

Lucrarea prezintă 20 studii bibliografice și experimentale cu privire la morfologia, fenologia și fiziologia speciei, capacitatea antioxidantă, aspecte de tehnologie și costuri de producție.

Nr. pag.: 168 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-269-9

PRETABILITATEA TOMATELOR PENTRU CULTURA ECOLOGICĂ

Petre Marian BREZEANU 

Lucrarea este destinată tuturor acelora care produc, valorifică şi sunt interesați de cultura și consumul tomatelor ecologice. Cartea oferă posibilitatea de a fi utilă deopotrivă cadrelor didactice din învăţământul mediu şi superior agricol, elevilor şi studenţilor cât şi cercetătorilor din staţiunile de profil.

Nr. pag.: 200 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-268-2

Cuprins

BAZELE BIOLOGICE ALE ACVACULTURII

Ferdinand PRICOPE, Klauss BATTES, Ionuț STOICA

Lucrarea include particularităţile biologice ale unor categorii sistematice de organisme care fac obiectul acvaculturii (nevertebrate şi peşti), factorii limitativi din acvacultură şi efectele acestora asupra nutriţiei şi reproducerii peştilor.

Nr. pag.: 154 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-249-1  

BIOLOGIE VEGETALĂ. LUCRĂRI PRACTICE

Maria PRISECARU, Ionuț Viorel STOICA

Lucrarea cuprinde lucrările practice care sunt realizate de studenţii specializării Biologie la disciplina Biologie vegetală.

Nr. pag.: 133 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-226-2  

BIOLOGIE VEGETALĂ. CURS UNIVERSITAR 

Maria PRISECARU, Ionuț Viorel STOICA, Tina Oana CRISTEA

Lucrarea cuprinde informaţiile teoretice care sunt necesare studenţilor specializării Biologie la cursul de Biologie vegetală.

Nr. pag.: 384 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-225-5 

BIODIVERSITATEA SPECIILOR CULTIVATE CA PLANTE LEGUMICOLE ÎN ROMÂNIA

Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU, Silvica AMBĂRUȘ

Lucrarea porneşte de la realitatea că miliarde de oameni trăiesc într-o sărăcie absolută iar unii mor anual de boli cauzate de foame. Biodiversitatea, varietatea vieţii pe pământ, este baza agriculturii. Singura posibilitate reală de a proteja speciile amenințate cu dispariţia rămâne încercarea de a conserva comunităţile biologice şi ecosistemele din care fac parte.

Nr. pag.: 88 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-221-7  

Cuprins

FLORA MOLDAVICA (1841-1842)

Joseph SZABO

Lucrarea conține o listă cu peste 2000 specii de plante care reprezintă prima monografie floristică pentru acest ținut. Această prelucrare scoate în evidență prezența a peste 200 specii considerate rare sau foarte rare pentru România, 45 specii dispărute, peste 300 specii cu localizări necunoscute până în prezent, 78 specii dubioase și câteva descrieri originale.

Nr. pag.: 270 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-208-8  

CULTURA PLANTELOR LEGUMICOLE PERENE

Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU, Silvica AMBĂRUȘ

Cartea este utilă atât cadrelor didactice din învăţământul mediu şi superior agricol, elevilor şi studenţilor cât şi cercetătorilor din staţiunile de profil.

Nr. pag.: 175 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-193-7   

CULTURA LEGUMINOASELOR ALIMENTARE

Creola BREZEANU

Lucrarea este destinată tuturor acelora care produc, valorifică şi se interesează într-un fel de cultura plantelor legumicole şi în special de cultura leguminoaselor.

Nr. pag.: 156 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-174-6

BIOLOGIE CELULARĂ ȘI MOLECULARĂ. CURS UNIVERSITAR

Maria PRISECARU, Tina Oana CRISTEA, Roxana VOICU

Acest curs, obligatoriu, are ca obiect de studiu, pentru studenţii Facultăţilor de biologie şi cu profil biologic (medicina umană și veterinară, farmacie, agricultură, zootehnie, silvicultură etc.) și reprezintă o bază de studiu pentru însuşirea altor discipline biologice.

Nr. pag.: 299 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-116-6

Cuprins

HISTOLOGIE ANIMALĂ. CURS UNIVERSITAR

Maria PRISECARU, Tina Oana CRISTEA, Ionuț STOICA

Conţinutul acestui curs este destinat în primul rând studenţilor de la Facultăţile de biologie. Conţine cunoştinţele de bază din domeniul histologiei animale şi este divizat în două părţi: Histologie generală (în care sunt tratate ţesuturile) şi Histologie specială (în care sunt descrise structurile histologice ale principalelor organe, încadrate în sisteme şi aparate).

Nr. pag.: 183 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-115-9

Cuprins

CITOLOGIE VEGETALĂ. CURS UNIVERSITAR

Maria PRISECARU, Tina Oana CRISTEA

Lucrarea reliefează prin conţinut unitatea structural-funcţională a lumii vii, dar, în acelaşi timp, trăsăturile definitorii ale celulei vegetale pro- şi eucariote, în ansamblu, ale unor structuri specifice acesteia

Nr. pag.: 163 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-114-2 

Cuprins

CATALOG GERMOPLASMA – BANCA DE GENE DIN CADRUL STAȚIUNII DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU

Maria CĂLIN, Creola BREZEANU, Tina Oana CRISTEA, Silvica AMBĂRUȘ, Petre Marian BREZEANU

Lucrarea pune la dispoziţia celor interesaţi lista populațiilor locale și a soiurilor din BANCA DE GENE A SCDL BACĂU.

Nr. pag.: 52 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-110-4

Cuprins

TOMATELE

Petre Marian BREZEANU, Creola BREZEANU, Silvica AMBĂRUȘ

TOMATELE reprezintă o lucrare destinată tuturor acelora care produc, valorifică şi se interesează într-un fel de cultura plantelor legumicole şi în special de cultura tomatelor.

Nr. pag.: 142 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-109-8

Cuprins

ENTOMOLOGIE. LUCRĂRI PRACTICE 

Camelia URECHE

Lucrarea este un ghid pentru realizarea lucrărilor practice de entomologie. Structura acesteia urmărește evidențierea aspectelor de morfologie externă a insectelor, precum și caracterizarea grupelor de insecte, cu exemple. Aceasta include și tehnici de colectare  și prelucrare a materialului entomologic.

Nr. pag.: 186 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-098-5

Cuprins

ENTOMOLOGIE

Camelia URECHE 

Cartea este structurată pe două secțiuni. Prima secțiune prezintă clasa Insecta din punct de vedere morfologic, anatomic și funcțional, precum și elemente de biologie și ecologie a insectelor. A doua secțiune este o prezentare sistematică a grupelor  de insecte, cu cheie de determinare și exemple.

Nr. pag.: 158 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-097-8

Cuprins

ARDEIUL

Silvica AMBĂRUȘ, Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU

ARDEIUL este o lucrare destinată tuturor acelora care produc, valorifică şi se interesează într-un fel de cultura plantelor legumicole şi în special de cultura ardeiului.

Nr. pag.: 124 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-095-4

Cuprins

PRODUCEREA SEMINȚELOR ȘI A MATERIALULUI SĂDITOR LA PLANTELE LEGUMICOLE 

Silvica AMBĂRUȘ, Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU

Cartea este destinată specialiştilor care produc seminţe de legume, cadrelor didactice din învăţământul de specialitate liceal şi universitar, precum şi elevilor şi studenţilor. Ea oferă cititorului date tehnice posibil de folosit în condiţiile pedo-climatice şi social economice actuale din ţara noastră, în ceea ce priveşte cultura în câmp deschis.

Nr. pag.: 228 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-094-7

Cuprins

RESURSE GENETICE LEGUMICOLE CULTIVATE ÎN ROMÂNIA

Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU

Lucrarea pune la dispoziţia celor interesaţi descrierea soiurilor şi hibrizilor aflaţi în CATALOGUL OFICIAL AL SOIURILOR ŞI HIBRIZILOR SPECIILOR LEGUMICOLE.

Nr. pag.: 110 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-092-3

Cuprins

CULTURA PLANTELOR AROMATICE ȘI CONDIMENTARE

Petre Marian BREZEANU

Este o lucrare destinată tuturor acelora care produc, valorifică şi se interesează într-un fel de producţia plantelor aromatice şi condimentare.

Nr. pag.: 102 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-091-6

Cuprins

PEPENELE GALBEN

Creola BREZEANU

Lucrarea pune la dispoziţia celor interesaţi descrierea speciei Cucumis melo L.

Nr. pag.: 76 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-090-9

Cuprins

GHIDUL CULTIVĂRII LEGUMELOR ÎN AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ

Maria CĂLIN

Lucrarea prezintă şcolile de agricultură ecologică/biologică/organică, lucrările solului, fertilizarea şi protecţia culturilor, producerea răsadurilor, metodele şi practicile de cultură a principalelor specii de plante legumicole în condiţii de agricultură ecologică.

Nr. pag.: 330 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-086-2

Cuprins

GHID PLANTE UTILE PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Creola BREZEANU, Silvica AMBĂRUȘ, Petre Marian BREZEANU

Lucrarea oferă  importante date tehnice bine documentate, utile şi posibil de folosit în condiţiile pedo-climatice şi social economice din ţara noastră, în ceea ce priveşte cultura plantelor utile în agricultura biologică.

Nr. pag.: 134 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-085-5

Cuprins

STRUCTURI DE CULTURI ȘI ASOLAMENTE RECOMANDATE ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ

Maria CĂLIN

Lucrarea prezintă structuri de culturi şi succesiuni în timp şi spaţiu de plante legumicole cultivate în agricultură ecologică.

Nr. pag.: 22 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-084-8

Cuprins

CULTURA LEGUMELOR BULBOASE ÎN AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ

Maria CĂLIN

Lucrarea prezintă particularităţile biologice şi ecologice ale legumelor bulboase, metodele şi practicile de cultură ale cepei, usturoiului şi prazului în agricultură ecologică.

Nr. pag.: 36 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-083-1

Cuprins

CULTURA LEGUMELOR VERDEȚURI ÎN AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ

Petre Marian BREZEANU, Creola BREZEANU, Silvica AMBĂRUȘ, Dan Ioan AVASILOAIEI

Lucrarea tratează aspecte cu privire la originea şi aria de răspândire, particularităţile biologice ale plantelor, exigenţe agro-pedo-climatice, aptitudini în agricultura biologică, sisteme de cultură și recoltare a legumelor verdeţuri.

Nr. pag.: 18 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-082-4

Cuprins

CULTURA PLANTELOR CU MULTIPLE ÎNTREBUINȚĂRI ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ

Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU, Silvica AMBĂRUȘ, Dan Ioan AVASILOAIEI

Lucrarea prezintă aspecte cu privire la descrierea botanică, tehnologia de cultura și utilizările multiple ale plantelor aromatice și condimentare.

Nr. pag.: 34 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-081-7

Cuprins

CULTURA LEGUMELOR SOLANACEE ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ

Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU, Silvica AMBĂRUȘ, Dan Ioan AVASILOAIEI

Lucrarea tratează aspecte cu privire la originea şi aria de răspândire, particularităţile biologice ale plantelor, exigenţe agro-pedo-climatice, aptitudini în agricultura biologică, sisteme de cultură, recoltarea legumelor solanacee.

Nr. pag.: 54 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-080-0

Cuprins

CULTURA LEGUMELOR RĂDĂCINOASE ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ

Petre Marian BREZEANU, Creola BREZEANU, Silvica AMBĂRUȘ, Dan Ioan AVASILOAIEI

Lucrarea tratează aspecte cu privire la originea şi aria de răspândire, particularităţile biologice ale plantelor, exigenţe agro-pedo-climatice, atitudini în agricultura biologică, sisteme de cultură, recoltarea legumelor rădăcinoase.

Nr. pag.: 34 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-079-4

Cuprins

CULTURA LEGUMINOASELOR ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ

Petre Marian BREZEANU, Creola BREZEANU, Silvica AMBĂRUȘ, Dan Ioan AVASILOAIEI

Lucrarea tratează aspecte cu privire la originea şi aria de răspândire, particularităţile biologice ale plantelor, exigenţe agro-pedo-climatice, aptitudini în agricultura biologică, sisteme de cultură, recoltarea leguminoaselor – familie foarte importantă în alimentaţia umană.

Nr. pag.: 22 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-078-7

Cuprins

DESPRE BIOGENEZĂ ȘI BIOEVOLUȚIE

Gogu I. GHIORGHIȚĂ

Lucrarea prezintă aspecte cu privire la descrierea botanică, tehnologia de cultura și utilizările multiple ale plantelor aromatice și condimentare.

Nr. pag.: 189 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-973-1833-88-0

Cuprins

CITOLOGIE. METODE DE LABORATOR

Maria PRISECARU, Roxana Elena VOICU, Florin PRISECARU

Lucrarea de faţă se adresează în primul rând studenţilor de la Facultăţile de Biologie, dar şi de la alte facultăţi cu profil biologic, în dorinţa de a-i iniţia în metodologia complexă de studiu a celulei.

Nr. pag.: 116 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-85-9

Cuprins

HISTOLOGIE ANIMALĂ. METODE DE LABORATOR

Maria PRISECARU, Roxana Elena VOICU

Lucrarea de faţă se adresează în primul rând studenţilor de la Facultăţile de biologie, dar şi celor de la alte facultăţi cu profil biologic. De asemenea, lucrarea poate fi de un real folos profesorilor de biologie din învăţământul liceal, elevilor de la şcolile tehnice sanitare şi tuturor celor interesaţi.

Nr. Pag.: 129 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-84-2

Cuprins

ECOTOXICOLOGIE. METODE DE LABORATOR

Maria PRISECARU, Roxana Elena VOICU, Dumitra RĂDUCANU, Florin PRISECARU

Lucrarea de faţă prezintă un număr de metode reproductibile de laborator pentru evidenţierea prezenţei unor substanţe toxice în diferite produse de origine vegetală, animală sau umană, sau în material provenit din mediul înconjurător (apă, furaje etc.).

Nr. pag.: 73 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-83-5

Cuprins

ECOTOXICOLOGIE. CURS UNIVERSITAR 

Maria PRISECARU, Roxana Elena VOICU, Dumitra RĂDUCANU, Tina Oana CRISTEA, Florin PRISECARU

Lucrarea de faţă, în forma în care a fost concepută, se adresează studenţilor, cursanţilor postuniversitari de masterat şi cercetătorilor din diferite domenii ale ştiinţelor biologice şi ale chimiei alimentare, dar şi tuturor celor interesaţi de problematica ecotoxicologiei.

Nr. pag.: 251 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-82-8

Cuprins

AGRIGULTURA ECOLOGICĂ. NOTE DE CURS

Ioan Viorel RAȚI, Dumitra RĂDUCANU, Nicoleta BĂDĂLUȚĂ, Luminița RAȚI

Lucrarea conține informații privind agricultura ecologică în România, certificarea ecologică, plantele utile în practicarea agriculturii biologice, regulile de bază la cultivarea ecologică a plantelor și prelucrarea produselor vegetale, tehnologiile cadru etc.

Nr. pag.: 159 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-74-3

Cuprins

FITOPATOLOGIE. NOTE DE CURS

Ioan Viorel RAȚI, Dumitra RĂDUCANU

Cursul include informații referitoare la caracterele generale ale agenților fitopatogeni, rezistența plantelor la boli, prevenirea și combaterea bolilor, protecția plantelor în România, bolile plantelor și combaterea lor etc.

Nr. pag.: 156 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-73-6

Cuprins

FIZIOLOGIA PLANTELOR. NOTE DE CURS 

Ioan Viorel RAȚI, Nicoleta BĂDĂLUȚĂ

Lucrarea prezintă noțiuni privind fiziologia celulei vegetale, regimul de apă al plantelor, nutriția minerală a plantelor, fotosinteza, transformarea, circulația și depunerea substanțelor organice în plante, respirația, creșterea și plantelor, fiziologia rezistenței plantelor la condițiile de mediu etc.

Nr. pag.: 270 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-72-9

Cuprins

HIDROBIOLOGIE. LUCRĂRI PRACTICE

Ferdinand PRICOPE, Klaus BATTES, Milca PETROVICI

Lucrarea include informații despre apa ca mediu de viață, noțiuni de limnologie și oceanologie.

Nr. pag.: 143 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-8392-70-0

Cuprins

FITOPATOLOGIE. NOTE DE CURS

Constantin MĂZĂREANU, Ferdinand PRICOPE

Lucrarea prezintă informații referitoare la biotop, ecologia populațiilor, biocenoza, ecosistemul, biomul și ecosfera.

Nr. pag.: 229 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-69-9

Cuprins

BOTANICĂ SISTEMATICĂ 

Milian GURĂU

Lucrarea tratează descrierea plantelor, condițiile de mediu în care se dezvoltă, principalii compuși biochimici și utilizările acestora. Noțiunile de filogenie sunt prezentate fără a se intra în detalii. La sfârșitul acestei lucrări sunt date noțiuni de bază pentru întocmirea și păstrarea unui ierbar în condiții corespunzătoare.

Nr. pag.: 320 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-8392-68-7

Cuprins

4TH CONFERENCE ON MEDICINAL AN AROMATIC PLANTS OF SOUTH-EAST EUROPEAN COUNTRIES

Gogu GHIORGHIȚĂ, Ursula STĂNESCU, Constantin TOMA

Volumul include lucrări referitoare la biodiversitatea, biotehnologia, cultivarea și procesarea industrială a plantelor medicinale și aromatice, ecobiologia și controlul calității acestora, fitochimie, farmacognozie, farmacologie, toxicologie etc.

Nr. pag.: – ║ Format: CD ║ Anul apariției: 2006 ║ ISBN 973-8392-16-0 

Cuprins

CLIMA ȘI CALITATEA AERULUI DIN CULOARUL SUBCARPATIC AL BISTRIȚEI

Elena Simona MAGDALINA

Lucrarea aduce informații asupra caracteristicilor climei și, mai ales, asupra dinamicii poluării aerului din regiune de care depinde calitatea aerului.

Nr. pag.: 202 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-37-3 

Cuprins

POLUAREA MEDIULUI ȘI CONSERVAREA NATURII 

Ferdinand PRICOPE, Laura PRICOPE

Lucrarea include noțiuni privind poluanții și criculația lor în biosferă, acțiunea antropică asupra mediului, poluarea atmosferei, poluarea solului, poluarea apelor, poluarea nucleară a mediului, conservarea naturii și a biodiversității, legislația privind protecția mediului înconjurător etc.

Nr. pag.: 183 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-29-2

Cuprins

MEDICINAL PLANTS – PRESENT AND PERSPECTIVES  

Gogu GHIORGHIȚĂ, Elvira GILLE

Lucrarea include noțiuni privind poluanții și criculația lor în biosferă, acțiunea antropică asupra mediului, poluarea atmosferei, poluarea solului, poluarea apelor, poluarea nucleară a mediului, conservarea naturii și a biodiversității, legislația privind protecția mediului înconjurător etc.

Nr. pag.: 140 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-49-7

Cuprins

ZOOLOGIE GENERALĂ. CHORDATA. PĂSĂRI – MAMIFERE

Cătălin Petre RANG

Lucrarea prezintă noțiuni de zoologie a păsărilor, lucrări practice de ornitologie, noțiuni de zoologie a mamiferelor și lucrări practice de mamalogie.

Nr. pag.: 400 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-99487-4-X

Cuprins

ZOOLOGIE GENERALĂ. CHORDATA. BATRACIENI – REPTILE

Cătălin Petre RANG

Lucrarea include noțiuni de zoologie generală în prima parte, iar în cea de a doua lucrări practice de ichtiologie.

Nr. pag.: 286 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției:  2003 ║ ISBN 973-99487-3-1 

Cuprins

HIDROBIOLOGIE

Ferdinand PRICOPE

Lucrarea prezintă apa ca mediu de viață, noțiuni de limnologie și de oceanologie.

Nr. pag.: – ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2000 ║ ISBN – 

Cuprins

BAZELE GENETICII

Gogu GHIORGHIȚĂ

Lucrarea prezintă informații referitoare la celulă, nucleu, cromosomi, bazele moleculare ale eredității, studiul eredității la nivel individual, teoria cromosomică a eredității, ereditatea extrsanucleară, reproducerea și structura genetică a descendenței, genetica populațiilor, genetica umană, ingineria genetică etc.

Nr. pag.: 377 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 1999 ║ ISBN 973-98525-8-0

Cuprins

MICROBIOLOGIE GENERALĂ

Constantin MĂZĂREANU

Lucrarea este o încercare de a reda, într-o formă condensată, o parte din imensul volum de cunoștințe asupra lumii viețuitoarelor invizibile. Prin structură și volumul de informații ea se adresează celor ce doresc o imagine de ansamblu asupra microbiologiei.

Nr. pag.: 301 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 1999 ║ ISBN 973-98525-5-6

Cuprins

ZOOLOGIE GENERALĂ. CHORDATA. PEȘTI

Cătălin Petre RANG, Dorel URECHE

Lucrarea prezintă informații referitoare la celulă, nucleu, cromosomi, bazele moleculare ale eredității, studiul eredității la nivel individual, teoria cromosomică a eredității, ereditatea extrsanucleară, reproducerea și structura genetică a descendenței, genetica populațiilor, genetica umană, ingineria genetică etc.

Nr. pag.: 385 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 1999 ║ ISBN 973-99487-1-5; 973-99487-2-3

Cuprins