TERMENI ȘI CONDIȚII

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Editura „Alma Mater” este Editura Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău cu sediul în Calea Mărășești nr. 157, 600115, Bacău care este reprezentată prin Prof. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY, în calitate de Rector.

Cărți și servicii – orice produs (carte) sau serviciu (poștal), inclusiv produsele și serviciile din comandă, care urmează să fie furnizate cumpărătorului.

Comandă – un document electronic acceptat ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător, prin care cumpărătorul își exprimă intenția de a achiziționa produse din acest site.

Contract – contract la distanță între vânzător și cumpărător, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului.

Conținut – reprezintă: informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul trimis prin e-mail cumpărătorilor de către vânzător; informații legate de cărțile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de vânzător pe parcursul unei anumite perioade; date referitoare la vânzător.

Cumpărător – orice persoană fizică având peste 16 ani sau persoană juridică care efectuează o comandă.

Document – Termenele și condițiile de față.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile cărților și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Vânzător – Editura „Alma Mater”.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin trimiterea unei comenzi, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (prin telefon sau e-mail) prin care Editura „Alma Mater” își derulează operațiunile.

2.2. Notificarea trimisă prin e-mail de Editura „Alma Mater” cumpărătorului după efectuarea de către acesta a unei comenzi are rol de informare/confirmare de primire a comenzii și nu reprezintă acceptarea comenzii.

2.3. Din motive justificate, Editura „Alma Mater” are dreptul să modifice numărul cărților din comandă cu notificarea prealabilă, prin e-mail sau telefon a cumpărătorului.

2.4. Contractul între Editura „Alma Mater” și cumpărător se consideră încheiat în momentul primirii de către cumpărător de la Editură, prin e-mail, a notificării de expediere a comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție pe site vor sta la baza contractului, cumpărătorul urmând să primească prin e-mail, după înregistrarea comenzii, un mesaj prin care se anunță aprobarea comenzii și un mesaj prin care se anunță expedierea acesteia.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul pentru efectuarea unei comenzi este permis oricărui utilizator/cumpărător.

3.2. Comunicarea cu Editura „Alma Mater” se realizează prin folosirea datelor menționate la secțiunea „Contact” din Site. Editura „Alma Mater” are libertatea de a gestiona informațiile primite fără să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Toate tarifele aferente cărților și/sau serviciilor sunt exprimate în lei și includ T.V.A.

3.4. Informațiile folosite pentru descrierea cărților și/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini, prezentări etc.) sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare acestea nereprezentând o obligație contractuală din partea Editurii „Alma Mater”.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. Conținutul de pe site (incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, imagini, text etc.) este proprietatea exclusivă a Editurii.

4.2. Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea în orice alt context decât cel intenționat de Editura „Alma Mater”.

4.3. Orice conținut la care cumpărătorul/utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentelor Termene și Condiții.

4.4. Cumpărătorul/utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale, necomerciale și numai dacă acestea nu intra in conflict cu prevederile prezentelor Termene și Condiții.

4.5. Conținutul transmis către cumpărător/client, prin orice mijloc de comunicare sau dobândit prin accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea site-ului Editurii Alma Mater nu reprezintă nicio obligație contractuală din partea Editurii.

4.6. Este interzisă utilizarea conținutului de pe site în alte scopuri decât cele permise prin prezentele Termene și Condiții.

5. COMANDA

5.1. Cumpărătorul poate efectua comenzi prin contactarea Editurii „Alma Mater” în mod direct (vizitarea sediului Editurii) sau prin contactarea prin e-mail sau telefonic. Cărțile/cursurile/îndrumarele/revistele sunt disponibile pentru achiziție în măsura în care fie există în stoc fie se pot tipări.

5.2. Prin realizarea comenzii, cumpărătorul este de acord că datele furnizate, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii și consimte să fie contactat de către Editura „Alma Mater” prin orice mijloc disponibil.

5.3. Editura „Alma Mater” poate anula comanda efectuată de către un cumpărător, în urma unei notificări prealabile, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, dacă: datele furnizate de către cumpărător, sunt incomplete și/sau incorecte; produsele comandate nu se mai afla în stoc și, din motive obiective, nu pot fi retipărite.

5.4. Cumpărătorul are dreptul să returneze produsele comandate, în termen de 14 zile calendaristice. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite. Cumpărătorul trebuie să dovedească faptul că produsele au ajuns la el în stare deteriorată. Cheltuielile de returnare sunt suportate de către cumpărător, iar rambursarea contravalorii produselor se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

5.5. Prezenta clauza este aplicabilă în conformitate cu O.G. 130/2000 art. 2 lit. e.

6. CONFIDENȚIALITATEA

6.1. Editura „Alma Mater” va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură primite de la Cumpărător. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în cazurile menționate în prezentele Termene și Condiții.

6.2. Cumpărătorul nu poate să facă nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Editurii „Alma Mater”.

7. FACTURAREA ȘI PLATA

7.1. Preturile produselor practicate de Editura „Alma Mater” includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

7.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plata sunt aduse la cunoștința cumpărătorului de către Editura „Alma Mater” în mod direct, telefonic sau prin e-mail ca răspuns la solicitarea de informații privind produsele comandate. Editura „Alma Mater”, prin intermediul Serviciului de Contabilitate din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, emite către cumpărător factură pentru produsele comandate, cumpărătorul fiind obligat să furnizeze informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

7.3. După aprobarea comenzii, Editura „Alma Mater” trimite cumpărătorului factura aferentă, în pachetul cu produsele comandate, la adresa menționată de cumpărător. Factura cuprinde produsele vândute de Editura „Alma Mater” și serviciile aferente comenzii (transportul).

8. AMBALAREA ȘI LIVRAREA

8.1. Editura „Alma Mater” asigură ambalarea corespunzătoare a produselor și transmiterea documentelor însoțitoare.

8.2. Editura „Alma Mater” livrează produse și servicii numai pe teritoriul României.

9. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

9.1. Proprietatea asupra produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului.

10. RĂSPUNDEREA

10.1. Editura „Alma Mater” nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Editură a oricăreia dintre obligațiile sale conform comenzii, și nici pentru pierderea produselor.

10.2. Pentru sesizări sau reclamații legate de produsele cumpărate, cumpărătorul are la dispoziție adresa de e-mail almamater@ub.ro. Reclamațiile sau sesizările vor fi soluționate în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

12. LEGEA APLICABILĂ

12.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Editura „Alma Mater” și utilizatori/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul in care aceasta nu va fi posibilă, de către instanțele judecătorești române competente.