COLECȚIA ȘTIINȚE INGINEREȘTI

EVALUAREA DURATEI DE VIAȚĂ REMANENTE A ECHIPAMENTELOR. SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE CURS ȘI APLICAȚII PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Luminița BIBIRE (coord.), Narcis BÂRSAN

Lucrarea redă informații, tehnici și procedee de lucru pentru aparatura utilizată în activitatea de verificare și evaluare a structurilor mecanice, tip recipiente sub presiune și instalații de ridicat. Lucrarea se adresează studenților de la programele de studii de profil și specialiștilor în domeniu.

Nr. pag.: 299 Format: B5, alb-negru Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-973-1833-80-4

STIMULAREA IMAGINAȚIEI CREATOARE LA PREȘCOLARI PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚII PRACTICE. GHID METODOLOGIC

Adriana VRABIE, Luminița BIBIRE (coord.), Nicoleta Luminița GORA

Vârsta preșcolarității este caracterizată de interesul cu care copilul observă realitatea înconjurătoare, de cele mai multe ori acesta amestecând realul cu creaţia fanteziei sale. Lucrarea evidențiază rolul activităților practice în dezvoltarea imaginației creatoare a preșcolarilor.

Nr. pag.: 106 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-973-1833-67-5

THE PROCUREMENT OF MOLECULAR SPECIES WITH THE POTENTIAL ENERGY OF VALENCE ELECTRONS AND CHEMICAL REACTIVITY, BOTH INCREASED IN STABLE FORM / OBȚINEREA UNOR SPECII MOLECULARE CU ENERGIA POTENȚIALĂ A ELECTRONILOR DE VALENȚĂ ȘI REACTIVITATEA CHIMICĂ MĂRITE ÎN STARE STABILĂ (EDIȚIE BILINGVĂ ENGLEZĂ-ROMÂNĂ)

Valeriu JUMANCA

Lucrarea descrie mecanismele proceselor fizico-chimice observate la efectuarea unor studii experimentale de valorificare a sulfatului de amoniu rezidual rezultat de la fabricarea ε-caprolactamei.

Nr. pag.: 383 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-699-4

DINAMICA SISTEMELOR MECANICE PENTRU MECATRONICĂ. CURS ȘI APLICAȚII

Adrian Stelian GHENADI (Coord.), Ionel Crinel RAVEICA

Lucrarea abordează studiul sistemelor mecanice caracteristice produselor/ ansamblurilor mecatronice, prezentând  diverse metode de analiză și simulare. Pe aceste fundamente se bazează activitatea de proiectare și construcția unor sisteme mecatronice performante.

Nr. pag.: 236 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-698-7

METODE DE ANALIZĂ ȘI POSIBILITĂȚI DE VALORIFICARE A UNOR PRODUSE VEGETALE

Raluca-Ioana TÂMPU, Oana-Irina PATRICIU, Adriana-Luminița FÎNARU

În lucrarea de față, au fost selectate și prezentate sistematic informații referitoare la variate posibilități de valorificare ale unor materii prime de origine vegetală și metodele de analiză aplicate pentru evaluarea caracteristicilor calitative și cantitative. proiectare și construcția unor sisteme mecatronice performante.

Nr. pag.: 114 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-697-0

CERCETĂRI PRIVIND INTEGRAREA SURSELOR FOTOVOLTAICE ÎN REȚELELE ELECTRICE

Ioan Viorel BANU

Cartea tratează noțiuni fundamentale despre sisteme fotovoltaice, aspecte privind topologii de convertoare și sisteme de control. Abordează și  facilitățile oferite de Matlab și Simulink în studiul și proiectarea acestor sisteme și oferă o perspectivă de funcționare în comun cu alte surse de energie.

Nr. pag.: 201 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-690-1

REZISTENȚA MATERIALELOR I. NOTE DE CURS

 

Cosmin-Constantin GRIGORAȘ

Rezistența Materialelor I. Note de curs include exemplificarea din punct de vedere matematic a comportamentului materialelor metalice supuse sarcinilor ținând cont de sistemele de prindere și de fixare specifice disciplinelor inginerești.

Nr. pag.: 143 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-689-5

TEHNICI DE OPTIMIZARE ÎN ENERGETICĂ. APLICAȚII

Sorin-Gabriel VERNICA

Lucrarea este utilă pentru aplicarea metodelor și tehnicilor de optimizare în energetică. Ea se referă atât la programarea liniară, prin aplicarea algoritmului Simplex, cât și la programarea neliniară, prin exemplificarea metodelor de gradient.

Nr. pag.: 112 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-686-4

ADMINISTRAREA ȘI CONFIGURAREA REȚELELOR LOCALE DE CALCULATOARE. NOTE DE CURS PENTRU STUDENȚI FACULTĂȚII DE INGINERIE

Sorin Eugen POPA

Lucrarea tratează configurarea routerelor (rutare statică, dinamică cu RIPv2, EIGRP, OSPF); configurarea switch-urilor (VLAN, trunk, EtherChannel), DHCP, FHRP, VRPP, GLBP, liste de acces standard și extinse, NAT, PAT, rețele wireless, protocoalele CDP, LLDP, NTP și Syslog.

Nr. pag.: 255 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-685-7

MODELE, TEHNOLOGII, SERVICII ȘI APLICAȚII INTEGRATE DE TIP R.I.A. PENTRU WEB

Eusebiu PRUTEANU, Iulian FURDU

Cartea prezintă o aplicație cu mici exemple software care automatizează procesele care intervin în relația client – furnizor de servicii, pe Internet, cunoscută sub numele de CRM (Customer Relationship Management).

Nr. pag.: 178 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-683-3

OBȚINEREA UNOR SPECII MOLECULARE CU ENERGIA POTENȚIALĂ A ELECTRONILOR DE VALENȚĂ ȘI REACTIVITATEA CHIMICĂ MĂRITE ÎN STARE STABILĂ

Valeriu JUMANCA

Lucrarea conține prezentarea unor procese fizice și chimice observate la efectuarea unui studiu experimental de valorificare superioară a sulfatului de amoniu rezultat de la fabricarea ε-caprolactamei. Autorul explică pe larg mecanismele care au loc, contribuind la înțelegerea fenomenelor implicate.

Nr. pag.: 184 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-682-6

ASPECTE PRIVIND DEFORMAREA PLASTICĂ INCREMENTALĂ ÎN PUNCT A TABLELOR METALICE

Maria-Crina RADU, Carol SCHNAKOVSZKY, Eugen HERGHELEGIU

Lucrarea este concepută ca o sinteză a principalelor rezultate prezentate în literatura tehnică de specialitate, atât din sfera academică cât și industrială, în domeniul prelucrării prin deformare plastică incrementală în punct a materialelor metalice.

Nr. pag.: 200 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-679-6

PROIECTAREA STRUCTURILOR CONFIGURABILE ȘI PROGRAMABILE

Dan ROTAR

Lucrarea arată modul în care se face proiectarea structurilor numerice cu ajutorul matricelor logice programabile Xilinx.

Nr. pag.: 323 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-678-9

MĂSURĂRI, SENZORI ȘI SISTEME SENZORIALE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE INGINERIE

Eugen Sorin POPA, Petru Gabriel PUIU

Lucrarea este un îndrumar de laborator pentru disciplinele Măsurări electrice și neelectrice, Senzori și sisteme senzoriale.

Nr. pag.: 89 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-677-2

REȚELE DE CALCULATOARE. NOTE DE CURS PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE. EDIȚIA A II-A

Sorin Eugen POPA

Lucrarea este o actualizare a cursului cu același nume, editat prima dată în 2007, și urmărește dezvoltările tehnologice din domeniul rețelelor de calculatoare și al transmisiilor de date din momentul editării manuscrisului.

Nr. pag.: 190 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-595-9

ERGONOMIE

Valentin NEDEFF, Dana CHIȚIMUȘ, Luminița BIBIRE, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Florin-Marian NEDEFF, Paul-Claudiu COTÎRLEȚ

Ergonomia este o știință cu un orizont larg deschis, interdisciplinar care studiază „omul” în diferite ipostaze ale activității lui în cursul vieții, în vederea realizării unui echilibru între posibilitățile lui și factorii care îl solicită în diferite forme și în diferite momente.

Nr. pag.: 190 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-595-9

PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE. APLICAȚII

Sorin-Gabriel VERNICA, Roxana-Margareta GRIGORE

Lucrarea este utilă pentru proiectarea și calcularea instalațiilor de turbine cu gaze cu recuperare externă de căldură. Cuprinde metoda de calcul și optimizarea exergoeconomică aplicate asupra acestor instalații.

Nr. pag.: 73 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-497-6

FABRICAȚIA ASISTATĂ DE CALCULATOR. SOLIDWORKS CAM & FABRICAȚIE ADITIVĂ. NOTE DE CURS

Vlad Andrei CIUBOTARIU

Cursul de față prezintă conceptele și pașii necesari realizării pieselor atât prin intermediul prelucrărilor convenționale extractive – frezare, strunjire, găurire etc. – precum și prin intermediul fabricării aditive – tehnologia FDM – utilizând SolidWorks CAM, respectiv Ultimaker Cura.

Nr. pag.: 148 ║ Format: A4, color ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-651-2

DINAMICA PARTICULELOR ÎN STRAT FLUIDIZAT ȘI STRAT FLUIDIZAT STABILIZAT MAGNETIC

Gabriela MUNTIANU, Gheorghița JINESCU

Cartea se adresează cercetătorilor și tuturor celor interesați de activitățile științifice teoretice și practice din domeniul procedeelor intensive în depoluarea efluenților industriali precum și de descoperirea utilizării unor noi tipuri de materiale adsorbante pentru depoluarea gazelor.

Nr. pag.: 114 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-647-5

PROCESE ENZIMATICE ȘI FERMENTATIVE

Irina-Claudia ALEXA

Cartea prezintă informaţii din domeniul proceselor enzimatice şi fermentative cu aplicaţii în industria alimentară, farmaceutică, cosmetică și oferă cunoştinţe din biochimie şi microbiologie pentru înţelegerea și explicarea proceselor enzimatice şi fermentative.

Nr. pag.: 158 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-641-3

TOLERANȚE ȘI CONTROL DIMENSIONAL

Ion CRISTEA, Nicolae Cătălin TÂMPU, Maria Crina RADU

Carte este adresată studenților Facultății de Inginerie în vederea îmbunătățirii cunoștințelor din domeniul controlului dimensional. Cartea este împărțită în 13 capitole, fiecare tratând probleme specifice cursului de tolerante și control dimensional.

Nr. pag.: 156 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-640-6

PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

George CULEA

Lucrarea prezintă programare orientată pe obiecte în C++ și aplicații.

Nr. pag.: 133 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-639-0

REPERE

Vasile George PUIU

Volumul prezintă marile personalităţi româneşti ale ştiinţei Organe de maşini.

Nr. pag.: 141 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-548-5

METODE MODERNE DE CONDIȚIONARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE. NOTE DE CURS

Nicoleta PLATON

Această lucrare constă într-un material de note de curs pentru uzul studenților în domeniul industriei alimentare. Sunt prezentate metode moderne de procesare minimală deoarece unele sunt mult mai blânde sub aspect nutritiv și organoleptic decât procedeele clasice.

Nr. pag.: 122 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-312-2

ÎNDRUMAR DE LABORATOR (SEPARAREA, MĂRUNȚIREA, AMESTECAREA ȘI TRANSPORTUL PRODUSELOR)

Emilian Florin MOȘNEGUȚU, Florin Marian NEDEFF, Alexandra Dana CHIȚIMUȘ, Narcis BÂRSAN

Lucrarea de față este un îndrumar de laborator pentru uz didactic necesar în cadrul laboratoarelor Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studenții de la programele de studii din domeniile Inginerie Mecanică și Ingineria Mediului.

Nr. pag.: 128 ║ Format: A4, color ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-635-2

SURSE REGENERABILE PENTRU CLĂDIRI. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Roxana Margareta GRIGORE, Sorin Gabriel VERNICA

Lucrarea reprezintă un suport didactic pentru realizarea lucrărilor de laborator la disciplina „Surse regenerabile aplicate în clădiri” predată studenților de la programul de studii Energetică Industrială. Lucrarea este structurată în 7 capitole, care urmăresc îndeaproape transpunerea în practică și aprofundarea cunoștințelor dobândite la curs.

Nr. pag.: 79 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-634-5

TEHNOLOGIA PANIFICAȚIEI. NOTE DE CURS

Nicoleta PLATON

Lucrarea este concepută pentru a ajuta studenţii care se specializează în tehnologii alimentare sau biotehnologii să-şi completeze cunoștințele în domeniul tehnologiei panificației.

Nr. pag.: 227 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-633-8

ENGLISH FOR IT ENGINEERING STUDENTS

Gabriela ANDRIOAI

English for IT Engineering Students se adresează studenților de la specializarea Tehnologia Informației pe care îi familiarizează cu vocabularul specific terminologiei domeniului precum și în privința structurilor gramaticale ce le vor permite să utilizeze engleza în comunicarea scrisă și orală.

Nr. pag.: 172 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-631-4

TABLE METALICE SUDATE PENTRU COMPONENTELE AMBUTISATE LA RECE

Vlad Andrei CIUBOTARIU

Lucrarea analizează comportarea cordonului de sudură și influența sa asupra caracteristicilor pieselor realizate prin deformare plastică la rece din table metalice sudate, determinarea valorilor optime ale parametrilor geometrici ai sculelor și procesului de deformare și estimarea comportamentului.

Nr. pag.: 206 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-630-7

REZOLVAREA DE PROBLEME UTILIZÂND METODA ELEMENTELOR FINITE CU SIEMENS NX NASTRAN

Valentin ZICHIL, Vlad Andrei CIUBOTARIU

Lucrarea prezintă fundamentele teoretice și aplicații practice privind rezolvarea numerică de probleme din domeniul ingineriei mecanice prin utilizarea metodei elementelor finite. Platforma software utilizată în abordarea numerică a rezolvării problemelor este Siemens NX Nastran.

Nr. pag.: 167 ║ Format: A4, color ║Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-620-8

GHID DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ PENTRU UZUL STUDENȚILOR DE LA FACULTATEA DE INGINERIE

Luminița BIBIRE (Coord.), Adriana VRABIE, Luminița BOCA, Liliana PUIU

Lucrarea cuprinde exemple de documente școlare necesare desfășurării activităților didactice din gimnaziu. Lucrarea este utilă atât studenților care efectuează practica pedagogică, cât și profesorilor care se află la început de carieră.

Nr. pag.: 129 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-619-2

TEHNOLOGIA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII ÎN INDUSTRIA MORĂRITULUI

Ana-Maria GEORGESCU, Vasilica Alisa ARUȘ

Lucrarea este concepută pentru studenţii care se specializează în domeniul ingineriei alimentare şi biochimice. Accentul este pe o serie de subiecte specifice. Sunt  aprofundate cunoştinţele practice necesare obţinerii unor produse de morărit și panificație, de importanţă deosebită pentru consumul uman.

Nr. pag.: 112 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-618-5

NANOMATÉRIAUX CÉRAMIQUES PERFORMANTS UTILISÉS POUR LA RÉTENTION DES POLLUANTS INDUSTRIELS

Ana-Maria GEORGESCU, Françoise NARDOU, Gheorghe BRABIE

Cartea se bazează pe realizarea de nanomateriale ceramice performante, pornind de la argile bentonitice indigene, prin utilizarea unor tratamente chimice și termochimice, în vederea îmbunătățirii proprietăților de retenție a poluanților din efluenții lichizi. Subiectul cărții este în concordanță cu preocuparea continuă pentru creșterea calității vieții, prin reducerea contaminanților din apele industriale.

Nr. pag.: 288 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-617-8

PRINCIPII ȘI METODE DE CONSERVARE A PRODUSELOR ALIMENTARE

Gabriela MUNTIANU

Lucrarea detaliază experimentele necesare investigării conservabilității principalelor produse alimentare. Studenții cărora li se adresează vor aprofunda cunoștințele de la cursurile teoretice prin intermediul experimentelor și își vor dezvolta îndemânarea de a lucra în laborator.

Nr. pag.: 62 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-609-3

APARATE PENTRU INDUSTRIE DE PROCES: SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE CURS ȘI APLICAȚII PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Luminița BIBIRE (Coord.), Narcis BÂRSAN

Lucrarea se referă la aparatele care intră în componenţa unor instalaţii din industriile de proces și cuprinde prezentarea unor tehnici de proiectare şi laborator bazate pe metode moderne care au ca suport softuri specializate, dar şi metode clasice.

Nr. pag.: 403 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-608-6

MECANISME 1

Adrian Stelian GHENADI, Ionel OLARU

Cursul prezintă principiile necesare studiului mecanismelor plane, cu bare articulate. Capitolele cuprind aspectele de analiză, prin care se urmăreşte determinarea funcţiilor de transmitere ale mişcărilor şi forţelor, ale unor mecanisme ale căror construcţii sunt cunoscute. Totodată sunt tratate şi aspectele de sinteză – proiectare a mecanismelor – în conformitate cu condiţiile impuse prin funcţiile de transmitere menţionate.

Nr. pag.: 223 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║

ISBN 978-606-527-610-9; 978-606-527-606-2

MECANISME 2

Adrian Stelian GHENADI, Ionel OLARU

Proiectarea mecanismelor, empirică la început, a devenit în mare măsură ştiinţifică. Cursul a fost conceput şi realizat ca un mijloc ştiinţific şi tehnic de proiectare a mecanismelor cu came şi a celor cu roţi dinţate. În organizarea expunerii bazelor teoretice şi în ordonarea datelor necesare proiectării, autorii au avut în vedere utilizarea calculatorului.

Nr. pag.: 223 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║

ISBN 978-606-527-610-9; 978-606-527-607-9

CHIMIE PENTRU INGINERI: NOTE DE CURS

Neculai Doru MIRON, Ana-Maria ROȘU

Lucrarea este concepută pentru a ajuta studenţii să-și completeze cunoștințele în domeniul tehnic. Cursul urmărește omogenizarea cunoștințelor specifice din domeniul chimiei utilizate în inginerie dobândite de studenți în cadrul studiilor universitare.

Nr. pag.: 235 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-603-1

PROCEDURI DE LUCRU PENTRU ANALIZA AERULUI ȘI A ALTOR COMPUȘI GAZOȘI – Vol. 1

Valentin NEDEFF (coord.), Claudia TOMOZEI, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Oana IRIMIA, Narcis BÂRSAN, Florin-Marian NEDEFF, Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Emilian MOȘNEGUȚU

Lucrarea conține o serie de proceduri specifice de lucru în domeniul ingineriei mediului, pentru analiza calității aerului și altor compuși gazoși.

Nr. pag.: 142 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2018 ║

ISBN 978-606-527-593-5; 978-606-527-594-2

PROCEDURI DE LUCRU PENTRU ANALIZA CALITĂȚII APELOR ȘI A ALTOR COMPUȘI LICHIZI – Vol. 1

Valentin NEDEFF (coord.), Narcis BÂRSAN, Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Oana IRIMIA, Emilian MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Florin-Marian NEDEFF

Lucrarea este o culegere de proceduri de lucru pentru analiza calității apelor și a altor compuși, proceduri folosite în laboratoarele Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 147 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2018║

ISBN 978-606-527-588-1; 978-606-527-589-8

PROCEDURI DE ANALIZĂ PENTRU ANALIZA SOLULUI ȘI A ALTOR MATERIALE – Vol. 1

Valentin NEDEFF (coord.), Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Emilian MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Oana IRIMIA, Narcis BÂRSAN, Florin-Marian NEDEFF

Lucrarea prezintă proceduri de lucru pentru analiza solului și a altor materiale.

Nr. pag.: 126 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║

ISBN 978-606-527-581-2; 978-606-527-582-9

PROCEDURI DE ANALIZĂ PENTRU ANALIZA SOLULUI ȘI A ALTOR MATERIALE – Vol. 2

Valentin NEDEFF (coord.), Narcis BÂRSAN, Dana-Alexandra CHIȚIMUȘ, Oana IRIMIA, Emilian MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Claudia TOMOZEI, Florin-Marian NEDEFF

Lucrarea prezintă proceduri de lucru pentru analiza solului și a altor materiale.

Nr. pag.: 147 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2018 ║

ISBN 978-606-527-581-2; 978-606-527-583-6

STUDIUL RELAȚIEI STRUCTURĂ-ACTIVITATE BIOLOGICĂ. DRUG DESIGN

Irina-Claudia ALEXA

Cursul se adresează studenților de la Facultatea de Inginerie, precum și tuturor celor interesați de studiul relației structură și activitate biologică.

Nr. pag.: 96 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-577-5

CHIMIA MEDIULUI

Nicoleta PLATON

Lucrarea constituie un sprijin pentru studenţi, cadre didactice şi alte categorii de cititori interesaţi de aprofundarea cunoştinţelor privind protecţia mediului.

Nr. pag.: 197 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-563-8

ÎNDRUMAR DE PROIECTARE CAD / CAE / CAM A SISTEMELOR MECANICE INDUSTRIALE – STUDIU DE CAZ

Vlad Andrei CIUBOTARIU

Lucrarea îşi propune îmbinarea unor discipline inginereşti (Organe de Maşini, Mecanică Aplicată, Rezistenţă, Proiectare Asistată de Calculator (CAD), Tehnologia Construcţiilor de Maşini, analiză prin Metoda Elementelor Finite (CAE), Fabricaţia Asistată de Calculator (CAM)), în vederea proiectării complete a unui sistem de acționare corespunzător diferitelor ansambluri mecanice industriale.

Nr. pag.: 137 ║ Format: A4, color ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-562-1

SYNTHÈSE D’AMIDONS MODIFIÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉS D’OXYDATION DE POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

Ana-Maria ROȘU

Lucrarea este concepută pentru a ajuta studenţii să-și completeze cunoștințele în domeniul biotehnologiilor. Sunt prezentate procese chimice de modificare a amidonului și realizarea unei noi biotehnologii folosite ca metodă inovativă în depoluarea solului.

Nr. pag.: 144 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-561-4

PRINCIPIILE NUTRIȚIEI UMANE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR ȘI SEMINAR

Gabriela MUNTIANU, Nicoleta PLATON

Îndrumarul prezintă detaliat diferite activităţi practice şi teoretice prin care studenţii îşi pot dezvolta abilitatea de a cunoaşte calitatea unui aliment din punct de vedere energetic şi nutritiv. Prin studiul practic, studenţii îşi pot dezvolta îndemânarea, capacitatea de observare a desfăşurării experimentelor şi de interpretare a rezultatelor.

Nr. pag.: 174 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-559-1

ACȚIONĂRI HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR ȘI APLICAȚII PRACTICE

Liliana TOPLICEANU

Lucrarea descrie tehnicile de laborator utilizate pentru analiza constructiv funcțională și testarea diferitelor componente utilizate în construcția sistemelor hidraulice și pneumatice de acționare.

Nr. pag.: 172 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-558-4

ENGLISH FOR BIOCHEMICAL AND FOOD ENGINEERING STUDENTS

Gabriela ANDRIOAI

Cursul se adresează studenților de la specializările Ingineria produselor alimentare și Inginerie biochimică. Importanța stăpânirii unui limbaj de specialitate în limba engleză presupune un avantaj atât pentru studenții care doresc să participe la conferințe sau să publice o serie de materiale în reviste de specialitate cât și pentru cei ce doresc să li se ofere șansa de a lucra cu clienți străini atât în România cât și în străinătate.

Nr. pag.: 186 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-544-7

BIOTEHNOLOGII DE VALORIFICARE A SUBPRODUSELOR ÎN INDUSTRII ECOLOGICE

Ileana Denisa NISTOR (Coord.), Gabriela MUNTIANU

Lucrarea de față redă o parte din imensul volum de cunoștințe acumulate asupra lumii vii invizibile – microorganismele patogene. Aceasta se adresează tuturor celor care doresc să-şi contureze o imagine de ansamblu asupra microbiologiei medicale.

Nr. pag.: 228 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-541-6

METODE MODERNE DE CONTROL ÎN INGINERIA PROCESELOR ECOLOGICE

Ileana Denisa NISTOR (Coord.), Gabriela MUNTIANU

Lucrarea urmăreşte înlocuirea metodelor curente de analiză cu metode moderne de control în ingineria de proces. Lucrarea se prezintă ca un suport de curs pentru studenţii de la programele de studii Ingineria Produselor Alimentare şi Inginerie Chimică şi masteranzii de la programul de studii Ştiinţa şi Ingineria Produselor Alimentare Ecologice.

Nr. pag.: 281 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-540-9

TRAINING NEEDS IN RENEWABLE ENERGIES FOR LOCAL DEVELOPMENT. STUDY OF PROSPECTIVE AND TRAINING NEEDS OF RENEWABLE ENERGIES MARKET FOR LOCAL DEVELOPMENT

Leonor HERNÁNDEZ, Joan Raül BURRIEL, Zoltán BUJDOSÓ, Liliana TOPLICEANU

Lucrarea prezintă un studiu privind implementarea surselor regenerabile în mediul rural, a contribuției acestora  la dezvoltarea comunităților locale și evaluarea ofertei educaționale existente în domeniu, cu identificare necesarului viitor de specialiști, formați pentru asigurarea dezvoltării locale prin exploatarea disponibilului de energie regenerabilă al zonei.

Nr. pag.: 171 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-538-6

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ (SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE APLICAȚII)

Luminița BIBIRE (Coord.), Alexandra-Dana CHIȚIMUȘ

Lucrarea prezintă aspecte de sănătate și securitate ocupațională.

Nr. pag.: 237 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-533-1

CALCUL OPERAȚIONAL – TEORIE ȘI APLICAȚII

Otilia LUNGU

Lucrarea conţine un bogat material aplicativ vizând utilizarea transformatei Laplace în rezolvarea diferitelor tipuri de ecuaţii diferenţiale şi integrale precum şi în rezolvarea unor probleme practice din electricitate, mecanică şi flambajul barelor.

Nr. pag.: 72 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-531-7

ÎNDRUMAR DE LABORATOR PENTRU PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ÎN C/C++

Dragoș-Alexandru ANDRIOAIA, Sorin-Eugen POPA

Îndrumarul de laborator pentru programarea calculatoarelor conține noțiuni introductive despre limbajul C/C++ cu aplicații practice.

Nr. pag.: 44 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-519-5

INIȚIEREA INGINERILOR ÎN PROGRAMARE MATLAB 7.14. NOȚIUNI TEORETICE ȘI APLICAȚII

Vlad Andrei CIUBOTARIU

Lucrarea abordează noţiunile de bază ale limbajelor de programarea interpretative prin intermediul MATLAB 7.14. Sunt prezentate principalele aspeste legate de interfaţă, de instrumentele de lucru, metode de realizare a graficele 2D şi 3D etc.

Nr. pag.: 214 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-493-8

ELEMENTE DE DESIGN. BAZELE PROIECTĂRII CU SOLID EDGE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Crina RADU, Eugen HERGHELEGIU

Lucrarea reprezintă o incursiune în modelarea produselor cu ajutorul software-ului Solid Edge v.20. Aceasta prezintă bazele modelării cu Solid Edge, fără a descrie posibilităţile vaste pe care acest software le oferă. Informaţia este prezentată gradual, pornind de la descrierea generală a programului, abordând apoi modelarea 2D, modelarea 3D, modelarea ansamblurilor precum şi modalităţi de realizare a documentaţiei tehnice.

Nr. pag.: 88 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-482-2

MAȘINI, UTILAJE ȘI DISPOZITIVE PENTRU PREPARAREA PASTEI NECESARE OBȚINERII HÂRTIEI ȘI CARTONULUI – Vol. 2

Daniela FLORESCU, Iulian FLORESCU

Lucrarea de faţă, volumul al II-a al seriei, abordează mașinile, echipamentele și dispozitivele necesare preparării pastei semichimice (din cârpe și plante anuale), echipamentele pentru obținerea pastelor speciale, echipamentele necesare pentru umplere, încleiere, albire, colorare, reglare și omogenizare și se încheie cu un amplu capitol despre epurarea pastelor.

Nr. pag.: 376 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2016 ║

ISBN 978-606-527-469-3, 978-606-527-471-6

PREPARAREA, CARACTERIZAREA ŞI TESTAREA ARGILELOR MODIFICATE CHIMIC CU APLICAŢII ÎN TRATAREA APELOR POLUATE

Nicoleta PLATON, Ilie SIMINICEANU

Lucrarea este concepută în urma unei cercetări aprofundate, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, asupra găsirii unor metode de decontaminare a  apelor poluate.

Nr. pag.: 181 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-405-1

INSTRUCȚIUNI TEHNOLOGICE DE FABRICARE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE

Mihai LEONTE, Alina-Mihaela MOROI, Nicoleta VARTOLOMEI

Tehnologia panificaţiei practicată în ţara noastră în cursul timpului a fost o tehnologie clasică de fabricare a pâinii utilizând materii prime de bază, respectiv: făină, apă, drojdie, sare. Întrucât această tehnologie nu foloseşte alte adaosuri în procesul de fabricaţie ea se bazează aproape în exclusivitate pe proprietăţile tehnologice ale făinii şi calitatea drojdiei.

Nr. pag.: 76 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-973-1833-95-8

TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE. NOTE DE CURS

Vasilica Alisa ARUȘ

Din considerente de siguranță alimentară și comerciale se consideră necesară identificarea produsului alimentar pe toată traiectoria sa, de la recoltare la consumator, dar și refacerea acestui traseu în sens invers. În acest context lucrarea prezintă: aspectele generale, definiții și obiective ale trasabilității; cerințele legislative;  structura generală a unui sistem de trasabilitate; tipuri de sisteme de trasabilitate; managementul implementării unui sistem de trasabilitate; aspecte particulare ale trasabilității in sectorul ecologic.

Nr. pag.: 297 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-973-8392-85-4

TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA LAPTELUI. NOTE DE CURS

Vasilica Alisa ARUȘ

Lucrarea debutează cu prezentarea fundamentelor teoretice privind caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale diferitelor tipuri de lapte crud integral şi diverselor căi de valorificare a acestora. Lucrarea continuă cu prezentarea proceselor de prelucrare termică pentru obţinerea diverselor tipuri de lapte de larg consum. Sunt redate și tehnologiile de fabricare a smântânii, untului, înghețatei, produselor lactate fermentate și brânzeturilor.

Nr. pag.: 115 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-973-8392-84-7

TEHNOLOGII ȘI PRODUSE ALIMENTARE ECOLOGICE DE MORĂRIT, PANIFICAȚIE, PATISERIE, COFETĂRIE

Mihai LEONTE, Alina-Mihaela MOROI, Nicoleta VARTOLOMEI

Cartea cuprinde elemente fundamentale de ecologie; evoluția agriculturii ecologice și a produselor alimentare ecologice; norme aplicabile, etichetarea, controlul, comerțul cu produse ecologice; avantaje, dezavantaje, necesitatea susținerii agriculturii ecologice; tehnologii, cerințe și rețete pentru fabricarea pâinii și produselor ecologice de panificație, patiserie, cofetărie, biscuiți și paste făinoase.

Nr. pag.: 344 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-973-1833-04-0

TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ȘI CONFECȚIILOR

Liliana Rozemarie MANEA

Cartea cuprinde elemente de bază ale tehnologiei tricoturilor și confecţiilor și se adresează studenţilor interesaţi să cunoască tehnologii de tricotare, tehnologii de confecţionare.

Nr. pag.: 236 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-515-7

TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ȘI CONFECȚIILOR

Liliana Rozemarie MANEA

Lucrarea cuprinde aplicaţii de bază și tehnologii de tricotare și confecționare și este utilă parcurgerii lucrărilor de laborator pe utilaje specializate de tricotaje și confecții.

Nr. pag.: 286 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-514-0

FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE. APLICAȚII

Liliana Rozemarie MANEA

Lucrarea prezintă aplicații ale firelor și fibrelor performante în obținerea de materiale textile avansate. Se tratează pe rând fire conductive, fire cu memoria formei, cromice, materiale auxetice, fire elastice, fire de bambus, argint și aplicații tehnice ale acestora în sfera textilelor inteligente, avansate.

Nr. pag.: 202 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-513-3

ANALIZA MATERIILOR PRIME ȘI PRODUSELOR FINITE DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ (INDUSTRIA ULEIULUI ȘI INDUSTRIA ZAHĂRULUI)

Mihai LEONTE (coord.), Karla Simona BEJENARU, Irina MARIN

Îndrumarul de laborator conţine lucrări de laborator prevăzute de programa şcolară (analiza senzorială și analizele fizico-chimice ale materiilor prime și produselor finite din industria uleiului și zahărului).

Nr. pag.: 116 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-502-7

DIDACTICA SPECIALITĂȚII. DISCIPLINE TEHNICE – MODULUL I

Luminița BIBIRE, Camelia URECHE

Cursul se adresează studenților de la Facultatea de Inginerie, înscriși la Modulul I al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic. Cursul urmărește să-i familiarizeze pe studenți cu activitatea la catedră precum şi să le dezvolte competențele de bază pentru proiectarea și realizarea în bune condiții a demersului didactic. Cursul este astfel structurat încât să îmbine elementele teoretice cu cele practice.

Nr. pag.: 238 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-496-9

TEHNOLOGII DE DIVERSIFICARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE. NOTE DE CURS

Ileana Denisa NISTOR, Ana-Maria GEORGESCU

Lucrarea aprofundează cunoştinţe privind elaborarea şi promovarea produselor ecologice noi, perspectivele evoluţiei tehnologice, valorificarea  complexă a materiilor prime. Elaborarea de produse noi se face apreciind cerinţele clientului privind caracteristicile  senzoriale, aspectele  nutriţionale, de inocuitate, cerinţele legate de creşterea duratei de  depozitare.

Nr. pag.: 290 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-492-1

INGINERIA PROCESELOR BIOTEHNOLOGICE ȘI ALIMENTARE. APLICAȚII

Ileana Denisa NISTOR, Alina-Violeta URSU, Ana-Maria GEORGESCU

Lucrarea este concepută ca suport de aplicaţii pentru studenţii care se specializează în domeniul ingineriei biochimice şi alimentare. Lucrarea tratează noțiuni de cinetică chimică, elemente de dimensionare a reactoarelor chimice şi biochimice, metode de optimizare a proceselor chimice şi biotehnologice.

Nr. pag.: 232 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-491-4

BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Ileana Denisa NISTOR, Ana-Maria GEORGESCU, Alina-Violeta URSU

Lucrarea este concepută ca suport de îndrumar de laborator pentru studenţii care se specializează în domeniul ingineriei biochimice şi alimentare. Sunt  aprofundate cunoştinţelor practice necesare obţinerii pe cale biotehnologică a unor produse de biosinteză de importanţă deosebită pentru industria chimică şi alimentară.

Nr. pag.: 232 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-490-7

TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA FERMENTATIVĂ. NOTE DE CURS. VOL. 1

Elena Mirela SUCEVEANU

Cartea abordează descrierea materiilor prime, a transformărilor de ordin fizico-chimic, biochimic şi microbiologic, a metodelor şi procedeelor tehnologice folosite la obţinerea berii, a vinurilor şi a produselor pe bază de struguri şi vin.

Nr. pag.: 200 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║

ISBN 978-606-527-487-7; 978-606-527-488-4

BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECȚIA MEDIULUI. METODE DE INVESTIGARE

Lăcrămioara RUSU, Ioana Adriana ȘTEFĂNESCU

Această monografie îşi propune să prezinte metode de investigare pentru controlul proceselor  biotehnologice aplicate în protecţia mediului; metode  de identificare și cuantificare a poluării cu ajutorul microorganismelor și organismelor vii; metode biotehnologice aplicate pentru eliminarea unor poluanți. Lucrarea se adresează studenţilor şi specialiştilor care lucrează în domeniul biotehnologiilor şi protecţiei mediului.

Nr. pag.: 196 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-484-6

SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII. CERINŢE. AUDIT

Crina RADU, Ion CRISTEA, Eugen HEGHELEGIU, Cătălin TÂMPU

Lucrarea are drept scop promovarea unei abordări bazate pe proces în dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemelor de management al calităţii, în scopul creşterii satisfacţiei clienţilor prin îndeplinirea cerinţelor acestora.

Nr. pag.: 145 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-483-9

FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE. VOL. 1 – TEHNOLOGIA ŞI PROPRIETĂŢILE FIRELOR PENTRU TRICOTAJE

Liliana Rozemarie MANEA, Valeria GRIBINCEA

Lucrarea de față tratează proprietățile firelor pentru tricotaje, factorii cu influență majoră asupra acestora și influența acestor proprietăți asupra caracteristicilor tricoturilor. Capitolul ultim al lucrării tratează relația dintre caracteristicile firelor și domeniile de utilizare ale tricoturilor, pornind de la aplicații concrete și ajungând la caracteristici stricte ale fibrelor componente.

Nr. pag.: 290 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║

ISBN 978-606-527-472-3; 978-606-527-473-0

FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE. VOL. 2 – FIBRE ȘI FIRE PERFORMANTE PENTRU TEXTILE AVANSATE

Liliana Rozemarie MANEA, Valeria GRIBINCEA

Lucrarea tratează noi fibre și fire performante, de ultimă generație pentru obținerea de structuri textile avansate și se adresează masteranzilor și doctoranzilor interesați să cunoască relația dintre caracteristicile acestor materii prime și proprietățile unor produse cu aplicații în medicină, inginerie tisulară, biotehnologii etc.

Nr. pag.: 166 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║

ISBN 978-606-527-472-3; 978-606-527-474-7

MAȘINI, UTILAJE ȘI DISPOZITIVE PENTRU PREPARAREA PASTEI NECESARE OBȚINERII HÂRTIEI ȘI CARTONULUI. VOL. 1

Daniela FLORESCU, Iulian FLORESCU

Lucrarea de faţă conţine bazele teoretice ale fabricării hârtiei: scurt istoric al fabricării hârtiei, operaţii pregătitoare pentru prepararea pastelor, precum şi maşinile şi utilajele pentru prepararea pastei din maculatură și din lemn.

Nr. pag.: 298 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║

ISBN 978-606-527-469-3; 978-606-527-470-9

FENOMENE DE TRANSFER ŞI OPERAŢII UNITARE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Andrei-Ionuț SIMION, Cristina-Gabriela GRIGORAȘ, Lucian GAVRILĂ (coord.)

Prezenta lucrare a fost concepută ca îndrumar de laborator pentru studenții Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Ea nu reprezintă o lucrare de autor, anumite părți fiind inspirate din alte lucrări de referință sau standarde în vigoare menționate în bibliografie.

Nr. pag.: 184 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-458-7

DEPOLUAREA EFLUENŢILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI BIOTEHNOLOGII. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Cristina-Gabriela GRIGORAȘ, Andrei-Ionuț SIMION, Lucian GAVRILĂ (coord.)

Prezenta lucrare a fost concepută ca îndrumar de laborator pentru studenții Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Ea nu reprezintă o lucrare de autor, anumite părți fiind inspirate din alte lucrări de referință sau standarde în vigoare menționate în bibliografie.

Nr. pag.: 269 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-457-0

TEHNOLOGII ȘI PRODUSE DE PANIFICAȚIE, PATISERIE, COFETĂRIE, BISCUIȚI ȘI PASTE FÂINOASE FĂRĂ E-URI ȘI FĂRĂ AMELIORATORI

Mihai LEONTE, Alina Mihaela MOROI, Nicoleta VARTOLOMEI

Cartea cuprinde tehnologii şi produse obținute după metode clasice și moderne în industria de panificație, patiserie, cofetărie, biscuiți și paste făinoase fără E-uri și fără amelioratori.

Nr. pag.: 394 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-452-5

TEHNOLOGII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS

Nicoleta PLATON, Ana Maria ROȘU

Lucrarea este concepută ca suport de curs pentru a ajuta studenţii care se specializează în tehnologii alimentare sau biotehnologii să-şi completeze cunoştiinţele în domeniu. Având în vedere principalii beneficiari ai lucrări, s-a pus accentul pe o serie de subiecte specifice fişei disciplinei.

Nr. pag.: 216 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-448-8

PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR UTILIZÂND SIEMENS NX. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Vlad Andrei CIUBOTARIU

Lucrarea abordează caracteristicile de bază din proiectarea asistată de calculator specifice programului Siemens NX7.5. Sunt prezentate principalele aspecte legate de interfaţă, instrumente de lucru, metode de modelare parametrizată a reperelor singulare (solide, table metalice, suprafeţe) şi ansamblurilor, posibilităţi de realizare a desenelor de execuţie, de analiză prin metoda elementelor finite etc.

Nr. pag.: 201 ║ Format: A4, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-443-3

PRINCIPIILE NUTRIȚIEI UMANE

Nicoleta PLATON

Lucrarea este concepută în primul rând ca suport de curs pentru a ajuta studenţii care se specializează pe industria alimentară să-şi completeze cunoștințele în domeniu.

Nr. pag.: 168 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-138-8

PRELUCRĂRI PRIN DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Crina RADU, Eugen HERGHELEGIU, Ion CRISTEA

Lucrarea prezintă informații referitoare la deformarea plastică la rece a tablelor metalice, aspecte privind structura metalelor şi modul în care aceasta influenţează mecanica procesului de deformare, legile deformării plastice, determinarea caracteristicilor mecanice şi de deformabilitate ale materialelor precum şi principalele tipuri de utilaje şi modul de verificare a caracteristicilor tehnice şi proprietăţilor de lucru ale acestora.

Nr. pag.: 120 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-973-8392-99-1

MANAGEMENTUL CALITĂŢII. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Ion CRISTEA, Maria Crina RADU

Lucrarea abordează problematica managementului calităţii în cadrul organizaţiilor. S-a pus accent pe înţelegerea unor aspecte principale, de fond, încurajând acţiunea concretă a fiecărui specialist în parte.

Nr. pag.: 179 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-428-0

MAŞINI UNELTE. CONSTRUCŢIE ŞI EXPLOATARE

Gheorghe BRABIE, Bogdan CHIRIȚĂ

Lucrarea constituie un studiu monografic privind procesele și echipamentele pentru prelucrări mecanice, prezentând într-o formă unitară problemele de bază referitoare la procedeele, sculele și echipamentele utilizate pentru cazul prelucrărilor prin aşchiere, prin deformare plastică la rece, prin procedee neconvenţionale sau prin tehnici de prototipaj rapid.

Nr. pag.: 229 ║  Format: A4, alb-negru ║  Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-420-4

PRELUCRAREA METALELOR. OPERAŢII ŞI SCULE DE PRELUCRARE

Bogdan CHIRIȚĂ, Gheorghe BRABIE

Lucrarea de faţă constituie un studiu monografic privind procesele pentru prelucrări mecanice, prezentând într-o formă unitară problemele de bază referitoare la procedeele şi sculele utilizate pentru cazul prelucrărilor prin aşchiere, prin deformare plastică la rece, prin procedee neconvenţionale sau prin tehnici de prototipaj rapid.

Nr. pag.: 204 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-419-8

INTRODUCERE ÎN ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTRONICĂ. CURS ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Mihai PUIU-BERIZINȚU

Lucrarea prezintă o sinteză a direcţiilor de dezvoltare a literaturii generale și comparate, ilustrând fenomenele analizate prin trimiteri la opere reprezentative din diferite literaturi. Această lucrare este, de asemenea, un instrument didactic pentru învăţământul superior.

Nr. pag.: 213 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-415-0

CHIMIA COMPUŞILOR ORGANICI CU FUNCŢIUNI ŞI A HETEROCICLILOR. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Adriana-Luminița FÎNARU, Oana-Irina PATRICIU

Cursul conține informații utile studenților și nu numai privind compușii cu funcțiuni simple și multiple, compușii cu funcțiune mixtă, compușii heterociclici aromatici, compușii organometalici, compușii macromoleculari și mecanismele de reacție în chimia organică.

Nr. pag.: 211 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-414-3

BIOCHIMIE. NOTE DE CURS

Irina-Claudia ALEXA

Cursul are drept scop familiarizarea studenților programelor de studii Inginerie Biochimică și Ingineria Produselor Alimentare cu limbajul biochimic și în ceea ce privește cunoașterea compoziției chimice a materiei vii pentru înțelegerea transformărilor biochimice ce au loc în timpul creșterii și dezvoltării microorganismelor.

Nr. pag.: 160 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-412-9

BIOCHIMIE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Irina-Claudia ALEXA, Elena-Mirela SUCEVEANU, Ioana Adriana ȘTEFĂNESCU

Îndrumarul cuprinde metode de dozare a principalelor componente biochimice (glucide, lipide, protide) ale materiilor prime şi produselor alimentare, de identificare şi dozare a unor vitamine, precum şi metode de determinare a activităţii unor enzime, care au implicaţii deosebite în procesele tehnologice din industria alimentară şi biochimică.

Nr. pag.: 196 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-411-2

IGIENA ÎNTREPRINDERILOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII PRACTICE

Luminița GROSU

Cursul prezintă informații privind igiena alimentară. Aceasta studiază produsele alimentare, compoziţia, proprietăţile, condiţiile de obţinere, prelucrare, ambalare, manipulare, transport în vederea comercializării, stabilind norme pentru verificarea salubrităţii şi calităţii precum şi pentru a verifica proiectarea, construirea, dotarea şi modul de funcţionare a întreprinderilor care prelucrează, păstrează, prepară sau comercializează produse alimentare.

Nr. pag.: 140 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-410-5

TEHNOLOGII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA MORĂRITULUI ŞI PANIFICAŢIEI. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Vasilica Alisa ARUȘ (Coord.), Nicoleta VARTOLOMEI

Lucrare vizează analiza calitativă a cerealelor, a făinii, a drojdiei de panificaţie și produselor de panificaţie; studiul proceselor de prelucrare a făinii şi obţinerea de produse de panificaţie; iniţierea în utilizarea metodelor simple de investigare a proceselor în vederea măririi rentabilităţii şi expunerea de cazuri realizate în cadrul activităţii de cercetare şi dezvoltare.

Nr. pag.: 114 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-396-2

PROCESUL DE FERMENTARE LACTICĂ. CINETICĂ, MODIFICATORI CINETICI ŞI PROCEDEE DE INTENSIFICARE

Vasilica Alisa ARUȘ, Gheorghița JINESCU

Lucrarea tratează îndepărtarea acidului lactic prin reţinerea acestuia pe o matrice poroasă de tipul argilelor anionice-compuşi tip hidrotalcit, în timpul procesului de fermentare, în vederea asigurării unui randament mai bun de dezvoltare a bacteriilor lactice.

Nr. pag.: 254 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-395-5

FIABILITATEA ŞI MENTENANŢA ECHIPAMENTELOR DE PROCES

Luminița BIBIRE, Dumitru-Cristinel NADABAICĂ

Lucrarea include informaţii cu privire la influenta fiabilității și a mentenanței asupra duratei de viațǎ a echipamentelor de proces, prin considerarea indicatorilor de fiabilitate și a unor metode de analiză și predicție a fiabilității, precum și a unor metode de detectare şi diagnozǎ a defectelor care sǎ determine momentul optim de declanşare a activităţilor de mentenanţă şi evitarea căderilor accidentale.

Nr. pag.: 253 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-385-6

DIN ISTORIA AUTOMATICII ÎN ROMÂNIA

Costică NITU

Cartea conține date importante despre dezvoltarea Automaticii și a învățământului in domeniul automaticii în România.

Nr. pag.: 73 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-383-2

KINSHASA. DECHARGES D’ORDURES ET ORGANISATION DE L’ESPACE

Holy HOLENU MANGENDA

Cartea pune în discuție problema managementului deșeurilor în KINSHASA (capitala Republicii Democrate Congo). Sunt tratate aspecte legate de protecţia mediului şi impactul pe care îl reprezintă deşeurile asupra mediului urban.

Nr. pag.: 167 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-371-9

TEHNOLOGIA MATERIALELOR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Gheorghe SIMIONESCU, Mirela GHEORGHIAN

Cartea abordează lucrări practice de laborator pentru uzul studenţilor de la inginerie şi a celor preocupaţi de dobândirea cunoştinţelor şi a deprinderilor practice în domeniul Tehnologiei materialelor.

Nr. pag.: 147 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-368-9

POTABILIZAREA APELOR. PROCEDEE ŞI TEHNICI DE FILTRARE

Oana ȚÎRȚOACĂ (IRIMIA), Mirela PANAINTE, Gabriel LAZĂR, Valentin NEDEFF (coord.)

Lucrarea de faţă constituie o sinteză a cercetărilor teoretice şi experimentale cu privire la posibilităţile de creşterea a calităţii apelor pentru diferite tipuri de cerinţe.

Nr. pag.: 157 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-355-9

REDUCEREA POLUĂRII FONICE ÎN MEDIUL INDUSTRIAL

Claudia TOMOZEI, Mirela PANAINTE, Gabriel LAZĂR, Florin NEDEFF, Valentin NEDEFF (Coord.)

Cartea este un studiu privind metodele de reducere a zgomotului în mediul industrial și prezintă procedee şi tehnici de tratare a zgomotului pe cele trei direcții de abordare: la sursă, pe căile de propagare și la receptor.

Nr. pag.: 269 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-354-2

TEHNICI DE FABRICARE A PRODUSELOR ECOLOGICE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Andrei-Ionuț SIMION, Cristina-Gabriela GRIGORAȘ

Prezenta lucrare a fost concepută ca îndrumar de laborator pentru studenţii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Ea nu reprezintă o lucrare de autor, anumite părți fiind inspirate din alte lucrări de referință sau standarde în vigoare menționate în bibliografie.

Nr. pag.: 178 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-339-9

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Liliana Rozemarie MANEA

Actualul curs îşi propune să formeze tinerii studenţi, masteranzi,  cercetători, doctoranzi în formularea / iniţierea / implementarea de noi proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică care să se înscrie în preocuparea forurilor naţionale şi internaţionale de a realiza un sistem de învăţământ solid, viabil, durabil, inovativ în vederea formarii de specialişti capabili să lucreze în domenii de vârf ale cunoaşterii.

Nr. pag.: 155 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-307-8

BAZELE ELECTROTEHNICII. SEMINAR ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Mihai PUIU-BERIZINȚU

Lucrarea prezintă o sinteză a direcţiilor de dezvoltare a literaturii generale și comparate, ilustrând fenomenele analizate prin trimiteri la opere reprezentative din diferite literaturi. Această lucrare este, de asemenea, un instrument didactic pentru învăţământul superior.

Nr. pag.: 213 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-415-0

CHIMIA ALIMENTELOR. TEHNICI DE LABORATOR PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Ana-Maria ROȘU, Nicoleta PLATON

Lucrarea este concepută în primul rând ca îndrumar de laborator pentru a ajuta studenții care se specializează în ingineria produselor alimentare să-şi completeze cunoştiinţele în domeniul chimiei alimentelor.

Nr. pag.: 110 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-311-5

TEHNOLOGII ȘI UTILAJ ÎN INDUSTRIA FERMENTATIVĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Elena Mirela SUCEVEANU

Îndrumarul conține lucrări practice pentru uzul studenţilor de la specializarea Ingineria Produselor Alimentare, la disciplinele Tehnologii şi utilaj în industria fermentativă 1 şi Tehnologii şi utilaj în industria fermentativă 2.

Nr. pag.: 216 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-310-8

MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI A PRODUSELOR BIOTEHNOLOGICE. ÎNDRUMAR DE LUCRĂRI BIOTEHNOLOGICE

Ioana Adriana ȘTEFĂNESCU

Îndrumarul de lucrări practice de microbiologie se adresează studenţilor de la specializările Ingineria produselor alimentare şi Inginerie biochimică, din cadrul Facultăţii de Inginerie, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 110 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-309-2

TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. NOTE DE CURS. PARTEA I

Nicoleta PLATON, Ileana Denisa NISTOR, Adriana BÎRCĂ

Lucrarea este concepută în primul rând ca suport de curs pentru a ajuta studenţii care se specializează în tehnologii alimentare sau biotehnologii să-şi completeze cunoştinţele în domeniu.

Nr. pag.: 158 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║

ISBN 978-606-527-300-9; 978-606-527-301-6

MANUAL DE DOCUMENTARE PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE NIVEL 3, LICEU TEORETIC, LICEU TEHNOLOGIC, PROFIL TEHNIC, CALIFICAREA TEHNICIAN PROIECTANT CAD

Dănuța Marcela GĂLĂȚANU

Lucrarea vine cu informaţii utile în sprijinul absolvenţilor clasei a XII-a, liceu tehnologic, profil tehnic care trebuie să elaboreze o lucrare ştiinţifică, pentru a obţine certificatul de competenţe profesionale, nivel 3.

Nr. pag.: 137 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-277-4

ANALIZĂ MANAGERIALĂ

Gheorghe SIMIONESCU

Lucrarea este un curs care permite analiza activității firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al încadrării contabile.

Nr. pag.: 124 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-273-6

HIDRONICĂ ȘI PNEUTRONICĂ

Liliana TOPLICEANU

Lucrarea prezintă principiile de concepție și modelare a sistemelor complexe rezultate în urma îmbinării hidraulicii și pneumaticii avansate cu electronica și informatica și modalitățile de utilizare a acestor sisteme performante în domeniul mecatronicii și al construcției roboților.

Nr. pag.: 180 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-265-1

SENZORI ȘI TRADUCTOARE

Ștefan ABABEI

Lucrarea include noţiunile principale utilizate în metrologie, precum şi principalele caracteristici ale senzorilor şi traductoarelor cu referire la utilizarea acestora în cadrul sistemelor automate. De asemenea, sunt redate principii de măsurare a senzorilor şi traductoarelor utilizate pentru  măsurarea diferitelor mărimi neelectrice, precum şi a circuitelor de măsurare specifice.

Nr. pag.: 102 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-234-7

TEHNOLOGII PENTRU DEPOLUAREA SOLULUI

Valetin NEDEFF (coord.), Alexandra-Dana CHIȚIMUȘ, Emilian Florin MOŞNEGUŢU, Gabriel LAZĂR

Lucrarea cuprinde cercetările teoretice şi aplicative prezentate în teza de doctorat cu titlul „STUDII ŞI CERCETĂRI CU PRIVIRE LA INFLUENŢA PROPRIETĂŢILOR FIZICE ŞI MECANICE ALE SOLULUI ÎN PROCESUL DE AUTO-EPURARE ŞI EPURARE” susţinută în anul 2011, în cadrul proiectului BRAIN finanţat de Fondul Social European şi Guvernul României.

Nr. pag.: 214 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-218-7

TRANSMITEREA CĂLDURII ȘI SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

Radu CĂLIMAN, Mirela GHEORGHIAN

Lucrarea tratează aspecte teoretice privind transferul termic și problemele specifice de construcție și de proiectare a schimbătoarelor de căldură.

Nr. pag.: 269 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-215-6

ŞTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR. MATERIALE METALICE

Mirela GHEORGHIAN

Lucrarea cuprinde aspecte teoretice fundamentale despre materialele metalice: structura cristalină, comportarea materialelor metalice la solicitări mecanice, echilibrul termodinamic al sistemelor de aliaje, sisteme de aliaje fier-carbon, aliaje neferoase.

Nr. pag.: 238 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-214-9

EPURAREA APELOR UZATE ÎN STAŢII DE EPURARE DE CAPACITATE MICĂ

Valentin NEDEFF (coord.), Narcis BÂRSAN, Emilian Florin MOŞNEGUŢU, Gabriel LAZĂR

Lucrarea cuprinde cercetările teoretice şi aplicative prezentate în teza de doctorat cu titlul „STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND CREŞTEREA GRADULUI DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE ÎN STAŢII DE EPURARE DE CAPACITATE MICĂ” susţinută în anul 2011, în cadrul proiectului BRAIN finanţat de Fondul Social European şi Guvernul României.

Nr. pag.: 222 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-213-2

CONTROL STATISTIC. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Ion CRISTEA, Crina RADU, Cătălin TÂMPU

Lucrarea abordează problematica controlării statistice a calităţii şi fiabilităţii produselor industriale punând accent pe latura practică a controlului. Acest curs a fost elaborat ţinând seamă de ideile logicii statistice folosite, cu succes, în ţările cele mai dezvoltate industrial. A fost redusă la minimum folosirea termenilor statistici, a relaţiilor şi noţiunilor teoretice, în scopul uşurării înţelegerii şi însuşirii modalităţilor practice de control statistic.

Nr. pag.: 143 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-210-1

ACHIZIȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

Ștefan ABABEI, Daniel PAVEL

În lucrare sunt prezentate principiile de realizare a sistemelor de achiziţie a datelor, elementele principale ale sistemelor de achiziţie şi principalele caracteristici ale acestora și principiile şi schemele convertoarelor analog numerice şi numeric analogice precum și principiile programării în LABView. Îndrumarul de laborator conţine 14 lucrări în care sunt prezentate în mod gradual aplicaţii în LABView utilizate pentru achiziţia de date.

Nr. pag.: 194 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-209-5

TEHNOLOGII ŞI UTILAJE ÎN INDUSTRIA LAPTELUI. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE PENTRU STUDENŢI

Vasilica Alisa ARUȘ, Alina Mihaela MOROI

Lucrarea este un ghid în vederea realizării de lucrări practice de laborator cu scop pedagogic precum şi pentru activitatea ştiinţifică de cercetare. Aceasta vizează studiul proceselor de prelucrare a laptelui pentru diversificarea sortimentelor de lapte de consum și studiul proceselor de prelucrare a laptelui pentru valorificarea superioară a laptelui şi obţinerea de derivate lactate.

Nr. pag.: 119 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-207-1

DETERMINAREA IMPACTULUI SISTEMELOR ENERGETICE ASUPRA MEDIULUI (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR PENTRU SEMINARII LA DISCIPLINA ENERGIE ŞI MEDIU)

Tudor SAJIN, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Dragoș Iulian NEDELCU

Lucrarea prezintă metode de determinare a impactului sistemelor energetice asupra mediului ambiant. Sunt abordate energetica şi mediul ambiant, calculul emisiilor poluante ale instalaţiilor de ardere, elemente de calcul a proceselor de reţinere a particulelor solide etc.

Nr. pag.: 160 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-200-2

DETERMINAREA IMPACTULUI SISTEMELOR ENERGETICE ASUPRA MEDIULUI (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR PENTRU SEMINARII LA DISCIPLINA ENERGIE ŞI MEDIU)

Tudor SAJIN, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Dragoș Iulian NEDELCU

Lucrarea prezintă metode de studiu experimental al sistemelor de utilizare a căldurii, calcule şi lucrări de laborator. Aceasta conţine descrierea subsistemului de utilizare a căldurii, abordând echipamentele termice specifice utilizate, întocmirea şi analiza graficului necesarului de căldură  etc.

Nr. pag.: 242 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-199-9

TERMOECONOMIE – TEHNICI DE SIMULARE ȘI DE STUDIU EXPERIMENTAL (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR DE LABORATOR LA DISCIPLINA TERMOECONOMIE)

Tudor SAJIN, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Sorin Gabriel VERNICA

Lucrarea prezintă metode de analiză termodinamică şi termoeconomică a echipamentelor energetice şi lucrări de laborator. Aceasta abordează aspectele economice la utilizarea instalaţiilor de turbine cu gaze şi cu abur.

Nr. pag.: 154 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-198-2

SIMULAREA ȘI STUDIUL EXPERIMENTAL AL FENOMENELOR DE TRANSFER DE CĂLDURĂ ȘI MASĂ (GHID PRACTIC ŞI ÎNDRUMAR DE LABORATOR LA DISCIPLINA TRANSFER DE CĂLDURĂ ŞI MASĂ)

Tudor SAJIN, Florin ANIȚEI, Ștefania Roxana BUZDUGĂ

Lucrarea prezintă metode de studiu experimental al fenomenelor de transfer de căldură şi masă. Lucrarea abordează fluxul de căldură prin conducţie într-un corp cilindric, transferul termic convectiv monofazic la curgerea forţată transversală peste un cilindru şi peste un fascicul de cilindri, transferul termic la fierbere în volum mare etc.

Nr. pag.: 118 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-197-5

CALCULE, SIMULĂRI ŞI MĂSURĂRI EXPERIMENTALE LA GENERAREA CĂLDURII PRIN ARDEREA COMBUSTIBILILOR ENERGETICI

Tudor SAJIN, Aurel GUȚU, Roxana Margareta GRIGORE, Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Dragoș Iulian NEDELCU

Lucrarea prezintă calcule, simulări şi măsurări experimentale la generarea căldurii prin arderea combustibililor energetici. Aceasta descrie procesele ce au loc în timpul arderii diverşilor combustibili energetici,  exemple de calcule de proiectare ale cazanelor de abur, precum şi aplicaţii rezolvate şi propuse pentru o serie de combustibili întâlniţi în industria energetică.

Nr. pag.: 228 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-196-8

METODE DE STUDIU EXPERIMENTAL AL SISTEMELOR DE CONVERSIE TERMOMECANICĂ A ENERGIEI

Ștefania Roxana BUZDUGĂ, Tudor SAJIN, Dragoș Iulian NEDELCU

Lucrarea prezintă metode de studiu experimental al sistemelor de conversie termomecanică, metode experimentale de lucru şi lucrări de laborator. Aceasta conţine elemente de descriere a principalelor maşini termice precum şi lucrări practice.

Nr. pag.: 154 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-195-1

SISTEME DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

Tudor SAJIN

Manualul se adresează studenţilor şi masteranzilor de la facultăţile cu profil energetic, fiind utilă şi specialiştilor din domeniul energetic cu preocupări în proiectarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu căldură a consumatorilor industriali şi casnici.

Nr. pag.: 125 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-173-9

METODE DE ANALIZĂ A EFICIENŢEI SISTEMELOR ENERGETICE

Tudor SAJIN

Manualul se adresează studenţilor şi masteranzilor de la facultăţile cu profil energetic, fiind utilă şi specialiştilor din domeniul energetic cu preocupări în evaluarea eficienţei de implementare şi de exploatare a sistemelor energetice sub aspectele performanţelor tehnice şi economice, dar şi a impactului acestora asupra mediului.

Nr. pag.: 171 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-172-2

METODE NUMERICE

Carmen Violeta MURARU

Cursul își propune prezentarea unor metode de aproximare eficientă a soluțiilor problemelor exprimabile prin modele matematice, necesare specialiștilor din diverse domenii ale științei și tehnicii. Acesta include de asemenea și o analiză a erorilor metodelor studiate prin procedee de minimizare acestora.

Nr. pag.: 147 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-167-8

MATEMATICI APLICATE. ANALIZĂ MATEMATICĂ. APLICAȚII IMEDIATE ȘI DE PERSPECTIVĂ. CURS PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE

Vasile POSTOLICĂ

Lucrarea reprezintă un curs de analiză matematică adresat studenţilor din domeniul ingineriei.

Nr. pag.: 165 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011║ ISBN 978-606-527-157-9

INGINERIA SISTEMELOR DE PROGRAMARE

Camelia NOVAC UDUDEC

Lucrarea prezintă cursul susţinut la specializarea Tehnologia Informaţiei, anul III şi constituie material didactic necesar înţelegerii şi asimilării cunoştinţelor pt utilizarea sistemelor de programare.

Nr. pag.: 278 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-126-5

PROIECTUL BRAIN – REZULTATE OBȚINUTE LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU – FEBRUARIE 2011

Gabriel LAZĂR

Lucrarea prezintă rezultatele obținute de către doctoranzii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău cuprinși în proiectul BRAIN în activitatea de doctorat în perioada octombrie 2008-februarie 2011.

Nr. pag.: 166 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-111-1

RISC INDUSTRIAL. EVALUARE, POLITICI ȘI STRATEGII

Luminița BIBIRE, Adrian GHENADI

Lucrarea abordează problematica riscului industrial ca ansamblu de elemente cu caracter decizional, organizatoric, informaţional, parte a sistemului de management general, destinate stabilirii unei politici şi a unor obiective de securitate şi sănătate în muncă, precum şi realizării acestor obiective.

Nr. pag.: 180 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-973-1833-0-92-7

MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ

Adrian GHENADI, Luminița BIBIRE

Lucrarea are ca obiectiv cunoaşterea şi înlăturarea perturbaţiilor care pot apărea în procesul de muncă, susceptibile să provoace accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale. Este prezentat și sistemul, multidisciplinar fundamentat, de concepte teoretice, acte legislative, măsuri şi mijloace tehnice, social-economice, organizatorice, de igiena şi medicina muncii care stă la baza domeniului sănătăţii și securității în muncă.

Nr. pag.: 230 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-973-1833-0-93-4

TRANSPORTUL AGENȚILOR ENERGETICI. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE

Roxana GRIGORE

Lucrarea reprezintă îndrumarul de lucrări practice la disciplina Transportul agenților energetici pentru studenții din domeniul Energetică.

Nr. pag.: 72 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-100-5

DESIGN DE PRODUS. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Crina AXINTE, Ion CRISTEA

Lucrarea reprezintă materialul de curs și seminar la disciplina Design de produs și se adresează studenților de la specializările inginerești.

Nr. pag.: 133 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-089-3

DIMENSIUNI, PROPORȚII, ARMONII ȘI CULORI. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Crina AXINTE, Ion CRISTEA, Mihai GHERGHEL

Lucrarea reprezintă un material de curs sși laborator pentru studenții de la programul de studii Design Industrial.

Nr. pag.: 184 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-088-6

ECO-DESIGN. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Crina AXINTE, Ion CRISTEA

Lucrarea reprezintă materialul de curs și seminar la disciplina Eco-design și se adresează studenților de la specializările inginerești.

Nr. pag.: 219 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-087-9

ELECTROLUMINISCENȚA SEMICONDUCTORILOR. APLICAȚII

Iustina BUZARIU

Lucrarea prezintă informații privind caracteristicile generale ale semiconductorilor, luminescența, electroluminescența, materialele și tehnologiile utilizate în construcția joncțiunilor semiconductoare luminescente precum și aplicații ale electroluminescenței semiconductorilor

Nr. pag.: 124 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-068-8

TEHNICI EXPERIMENTALE ÎN CHIMIA ORGANICĂ

Adriana-Luminița FÎNARU, Elena-Mirela SUCEVEANU, Oana-Irina PATRICIU

Lucrarea prezintă elemente ale chimiei organice practice, echipamente și operații de laborator specifice laboratoarelor de chimie organică, metode și tehnici de preparare,  purificare, separare și analiza structurala a compușilor sintetizați.

Nr. pag.: 223 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-060-2

MICROUNDE. APLICAȚII ÎN SINTEZA ȘI SEPARAREA COMPUȘILOR ORGANICI

Adriana Luminița FÎNARU

Cartea prezintă bazele teoretice și aplicațiile unei noi tehnici de lucru, utilizarea microundelor în sinteza organică și în izolarea compușilor naturali din materii prime de origine vegetală. Exemplele concrete menționate în carte scot în evidență progresele realizate în domeniul „chimiei verzi”.

Nr. pag.: 220 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-059-6

MANAGEMENT DE PROIECT

Cătălin DROB

Cartea prezintă atât aspecte teoretice privind domeniul managementului de proiect cât și exemple de aplicare a acestor noțiuni în practică.

Nr. pag.: 176 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-050-3

INTEGRAREA EUROPEANĂ: DE LA ASPIRAȚIA ADERĂRII LA REALITATEA INTEGRĂRII COMUNITARE

Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU

Lucrarea își propune să realizeze o sinteză a momentelor, tratatelor, instituțiilor și politicilor comunitare existente în Uniunea Europeană.

Nr. pag.: 115 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-051-0

NANOSTRUCTURI DE CARBON

Marilena GORBĂNESCU

Lucrarea prezintă aspecte referitoare la modalităţile în care carbonul poate fi utilizat în nanomateriale cu fascinante proprietăţi electronice şi mecanice. Se arată, de asemenea, că există şi alte sisteme stratificate pe bază de carbon care se pot curba, generând nanostructuri noi, cu curbură Gaussiană pozitivă şi negativă, cu noi proprietăţi fizico-chimice, care ar putea revoluţiona ştiinţa materialelor  secolului XXI.

Nr. pag.: 90 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-048-0

PROIECTAREA LOGICĂ A DISPOZITIVELOR NUMERICE. ANALIZĂ, SINTEZĂ, PRINCIPII ŞI APLICAŢII

Eusebiu PRUTEANU, Dan ROTAR, Dan Dumitru DRĂGOI

Lucrarea de faţă este realizată în scopul cunoașterii și experimentării diferitelor aspecte din problematica proiectării structurilor logice combinaţionale și secvenţiale.

Nr. pag.: 298 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-046-6

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ÎN C/C++

Marius ANGHELUȚ, Eusebiu PRUTEANU

Lucrarea prezintă elementele de bază şi construcţiile limbajului C, completate cu extensiile limbajului C++. Acestea permit rezolvarea problemelor prin metoda programării structurate.

Nr. pag.: 270 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-044-2

AGENȚI INTELIGENȚI ȘI SISTEME MULTIAGENT

Eusebiu PRUTEANU, Costică NITU, Dan Dumitru DRĂGOI

Agenţii software formează un subdomeniu de studiu din cadrul Inteligenţei Artificiale Distribuite. Lucrare pune accentul pe agenţii inteligenţi, concentrându-se în principal pe agenţii deliberativi ce conţin intern modele simbolice şi pe diversificarea tipologiei acestora.

Nr. pag.: 259 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-043-5

INTERACȚIUNEA OM-CALCULATOR/MAȘINĂ

Eusebiu PRUTEANU, Gabriel PUIU

Interacțiunea om-calculator poate fi definită ca „disciplina care se centrează pe proiectarea, evaluarea și implementarea sistemelor interactive în vederea utilizării lor de către oameni, precum și cu studiul fenomenelor majore relaționate cu acestea”.

Nr. pag.: 245 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-041-1

MECANICA FLUIDELOR. NOTE DE CURS PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Iulian FLORESCU

Lucrarea prezintă fenomene specifice ale mecanicii fluidelor și privind echilibrul și dinamica lichidelor și gazelor. Aceasta se adresează în primul rând studenților facultăților cu profil mecanic și energetic și are ca scop prezentarea suportului de curs pentru aprofundarea și consolidarea sub aspect teoretic și aplicativ a cunoștințelor specifice.

Nr. pag.: 159 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-040-4

OPTICA GEOMETRICĂ DIN TRECUT PÂNĂ ASTĂZI

Iuliana Mihaela LAZĂR

Lucrarea prezintă aspecte legate de optica geometrică, din antichitate, până în zilele noastre.

Nr. pag.: 108 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-035-0

STUDIU ASUPRA POSIBILITĂȚILOR DE PROIECTARE, EXECUȚIE ȘI EXPLOATARE A CONSTRUCȚIILOR INGINEREȘTI PE TERENURI SENSIBILE LA UMEZIRE

Gheorghe T. MIHOC, Angela M. MIHOC

Lucrarea prezintă aspecte legate de proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor inginerești pe terenuri sensibile la umezire.

Nr. pag.: 158 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-034-3

ENERGETICA CLĂDIRILOR

Roxana GRIGORE

Lucrarea prezintă noțiuni de microclimat al unei clădiri, anvelopa și instalațiile clădirii, consum de căldură, eficiență energetică.

Nr. pag.: 168 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-022-0

PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE. ÎNDRUMAR DE PROIECTARE

Roxana GRIGORE

Lucrarea este un suport pentru realizarea proiectelor şi a temelor de casă la disciplinele: Producerea energiei electrice şi termice, Utilizarea energiei termice.

Nr. pag.: 78 ║  Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-021-3

METEOROLOGIE ȘI CLIMATOLOGIE

Iuliana Mihaela LAZĂR

Cursul tratează problemele de bază legate de meteorologie şi climatologie, pentru studenţii din domeniul ingineriei mediului.

Nr. pag.: 144 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-020-6

INVESTIȚII DIRECTE DE CAPITAL

Cătălin DROB

Cartea prezintă şi exemplifică principalele concepte şi teorii legate de investiţiile directe de capital.

Nr. pag.: 206 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-016-9

INVESTIȚII DIRECTE DE CAPITAL

Adrian GHENADI, Constantin SILAV, Claudiu OBREJA

Cursul tratează ciclul de viaţă al unui produs în concept de marketing, cât şi evaluarea costurilor şi a impactului asupra mediului a unui produs pe tot parcursul vieţii sale.

Nr. pag.: 176 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-001-5

STRUCTURI MECANICE PENTRU MECATRONICĂ

Adrian GHENADI, Constantin SILAV

Cursul tratează analiza şi sinteza structurilor mecanice uzuale care intră în componenţa produselor mecatronice.

Nr. pag.: 161 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-000-8

ENGLISH FOR ENGINEERING STUDENTS

Doina CMECIU (Coord.)

Volumul reprezintă un manual de lucru pentru cursul practic de limba engleză tehnică pentru ingineri.

Nr. pag.: 305 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-973-1833-53-8

PROIECTARE TEHNOLOGICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. LUCRĂRI DE LABORATOR

Bogdan GANEA, Carol SCHNAKOVSZKY

Cartea conţine noţiuni practice legate de proiectarea asistată de calculator (CAD) și proiectarea tehnologică asistată de calculator (CAM), folosind softuri specializate.

Nr. pag.: 122 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-606-527-009-1

MODELARE ȘI SIMLARE DE PROCES. NOTE DE CURS

Dan Dumitru DRĂGOI, Anton PAL

Lucrarea conține noțiuni legate de modelarea şi simularea proceselor tehnologice.

Nr. pag.: 199 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-606-527-005-3

TEHNICI DE PREZENTARE ȘI COMUNICARE TEHNICĂ. NOTE DE CURS ȘI SEMINAR

Dan Dumitru DRĂGOI

Lucrarea conține noțiuni legate de tehnicile de prezentare și realizarea comunicațiilor tehnice.

Nr. pag.: 216 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-606-527-003-9

UTILIZAREA CALCULATOARELOR. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Dan Dumitru DRĂGOI, Carol SCHNAKOVSZKY, Ionel Crinel RAVEICA, Bogdan Ionuț GANEA

Lucrarea conține informații despre modul de utilizare a calculatoarelor.

Nr. pag.: 412 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-606-527-002-2

ESTETICĂ ȘI DESIGN INDUSTRIAL. NOTE DE CURS. CAIET DE LABORATOR

Luminița BIBIRE, Codrin COBREA

Lucrarea prezintă aspecte privind estetica și design-ul industrial aplicabile atât locului, condiţiilor de muncă, cât şi produsului destinat consumului. Design-ul face ocupă un loc primordial în orice tehnologie. Estetica industrială intervine atât în producerea unor bunuri de larg consum, cu aspect şi utilitate familiară, care răspund unor nevoi obişnuite, cât şi în conceperea de noi forme ale produselor, cu noi performanțe.

Nr. pag.: 111 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-96-5

RISCURI ȘI SECURITATE INDUSTRIALĂ. NOTE DE CURS. CAIET DE LABORATOR

Luminița BIBIRE, Codrin COBREA

Cursul este structurat pe câteva probleme importante: concepte de hazard şi risc, managementul riscului, legislaţie internă şi internaţională, analize de risc, evaluarea riscului, asigurarea siguranţei intriseci, analiza consecinţelor, planuri de siguranţă.

Nr. pag.: 124 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-94-1

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

Ionel OLARU, Radu CĂLIMAN, Vasile AVRAM

Lucrarea prezintă informații privind transferul termic şi caracteristici constructiv-funcţionale ale schimbătoarelor de căldură industriale.

Nr. pag.: 168 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-91-0

CERCETĂRI ÎN VEDEREA CREĂRII UNOR CONTOARE DE DURATĂ DE VIAŢĂ PENTRU EVALUAREA ONLINE A SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR MECANICE, CONDUVI

Ionel OLARU, Radu CĂLIMAN, Vasile AVRAM

Volumul prezintă comunicările realizate în cadrul proiectului

Nr. pag.: 146 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-79-8

POLITICI DE PROMOVARE ȘI PREZENTARE ALE PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Daniela FLORESCU

Lucrarea abordează probleme legate de promovarea și prezentarea produselor și serviciilor (concepte de promovare, piață și consumator, planificare strategică, politicile de preț, produs, plasare și promovare, etică, libertate și comunicare) etc.

Nr. pag.: 316 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-78-1

ACTES DU CINQUEME COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE APPLIQUEE COFrRoCA 2008

Lucian GAVRILĂ, Adriana FÎNARU, Pierre GRANDCLAUDON

Volumul prezintă rezumatele lucrărilor prezentate la cea de a cincea ediție a Colocviului Franco-Român de Chimie Aplicată desfășurat în 2008 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Nr. pag.: 262 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-77-4

FLUIDE POLIFAZICE

Iulian FLORESCU

Lucrarea abordează probleme legate de mediile polifazice, proprietăți ale fluidelor polifazice, ecuațiile generale ale dinamicii, calculul hidrodinamic al amestecurilor bifazice, calculul conductelor și generatoare pneumatice, noțiuni pe care studenții, inginerii și tehnicienii le utilizează și pe care trebuie să le cunoască aprofundat.

Nr. pag.: 223 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-70-5

ECOLOGIE GENERALĂ. LUCRĂRI DE LABORATOR

Dorel URECHE

Lucrarea „Ecologie generală. Lucrări de laborator” cuprinde lucrări aplicative referitoare la analiza cantitativă a factorilor abiotici, studiul populațiilor de organisme și studiul biocenozei.

Nr. pag.: 78 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-68-2

STATICA

Daniela FLORESCU

Prezenta lucrare se adresează absolvenților liceelor reale și industriale, studenților din învățământul tehnic superior și din facultățile de fizică, inginerilor, profesorilor de specialitate și tuturor acelora care vin în contact cu tehnica.

Nr. pag.: 234 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-66-8

GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Ionel Crinel RAVEICA

Lucrarea include noțiuni de reprezentare a elementelor grafice din activitățile inginerești. În prima parte sunt prezentate aplicații din Geometria Descriptivă, respectiv Desen tehnic ca elemente introductive pentru cea de a doua parte în care sunt prezentate elementele de proiectare asistată de calculator cu aplicații de modelare bidimensională în 2D și 3D din AutoCAD. În ultima parte sunt prezentate elemente de modelare specifice.

Nr. pag.: 214 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-65-1

GRAFICĂ INGINEREASCĂ. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Ionel Crinel RAVEICA

Este unanim recunoscută importanța, în toate etapele procesului de proiectare-fabricație, a desenului ca mijloc efectiv de comunicare a informațiilor. Îndrumarul include noțiuni de reprezentare a elementelor grafice din activitățile inginerești. Aplicațiile practice sunt un suport în înțelegerea și aprofundarea proiectării asistate de calculator.

Nr. pag.: 176 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-64-4

ANALIZĂ MATEMATICĂ. EXERCIȚII ȘI PROBLEME

Vasile POSTOLICĂ, Genoveva BURCĂ

Acest suport de curs este extras din cartea intitulată „Eficienţă prin Matematică Aplicată”. 17 capitole considerate ca fiind esenţiale au fost actualizate pentru studenţii Facultăţilor de Informatică, Inginerie şi Matematică, adresându-se şi tuturor celor interesaţi de progresul continuu pe care Matematica îl asigură.

Nr. pag.: 122 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-63-7

SISTEME DE OPERARE

Dan ROTAR

Lucrarea prezintă noțiuni teoretice privind sistemul de operare, administrarea informației, administrarea resurselor, controlul paralelismului, sistemul de operare DOS, sistemul de operare UNIX și sistemul de operare Windows. În partea a doua, sunt incluse 18 lucrări de laborator și 2 teste de verificare a cunoștințelor.

Nr. pag.: 146 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-61-3

SEPARAREA AMESTECURILOR DE PARTICULE SOLIDE ÎN CURENŢI DE AER VERTICALI

Emilian Florin MOȘNEGUȚU, Mirela PANAINTE, Carmen SAVIN, Bogdan MĂCĂRESCU, Valentin NEDEFF (coord.)

Lucrarea include informații privind produsele agricole supuse sortării aerodinamice, stadiul actual al realizărilor și cercetărilor privind sortarea produselor agricole, bazele teoretice ale procesului de sortare aerodinamică a produselor agricole și studii asupra procesului de sortare aerodinamică în curenți de aer verticali.

Nr. pag.: 257 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-57-6

GESTIONAREA DEȘEURILOR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Emilian MOȘNEGUȚU

Îndrumarul de laborator este pentru uzul studenților, conține o serie de lucrări preluate din alte îndrumare de laborator de la alte Facultăți similare din țară. La lucrările respective, sub titlu se face trimiterea la sursa bibliografică, iar la sfârșitul fiecărei lucrări este trecută bibliografia.

Nr. pag.: 180 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-55-2

GESTIONAREA DEȘEURILOR. CURS

Emilian MOȘNEGUȚU

Cursul conține noțiuni privitoare la sursele de poluare, clasificarea, sortarea și verificarea calității deșeurilor industriale, colectarea și recuperarea deșeurilor solide, deșeurile lichide, procesele unitare pentru tratarea nămolurilor provenite din efluenții lichizi industriali, arderea deșeurilor industriale și depozitarea deșeurilor industriale.

Nr. pag.: 196 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-54-5

ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ DE PUTERE. CURS ȘI LUCRĂRI PRACTICE

Mihai PUIU-BERIZINȚU

Lucrarea se adresează, în special, studenților de la specializările Energetică Industrială și Mecatronică. În același timp, prin tematica abordată, lucrarea poate prezenta interes și pentru studenții de la alte specializări, pentru specialiști, ingineri și cadre didactice care studiază sau desfășoară activități în domenii cu aplicații ale electronicii de putere.

Nr. pag.: 136 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-52-1

MODELAREA ȘI SIMULAREA PROCESELOR DE POLUARE ÎN INDUSTRIE. NOTE DE CURS ȘI ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Ionel Crinel RAVEICA

Lucrarea a fost concepută încât să asigure o arie de adresabilitate cât mai largă în sfera cititorilor de formație tehnico-științifică, incluzând specialiști, cercetători, cadre didactice, studenți și doctoranzi din diverse domenii ale ingineriei. Angajarea lecturii nu necesită, drept cunoștințe preliminare, decât capitolele de matematică și fizică uzual predate în învățământul tehnic, indiferent de profil.

Nr. pag.: 130 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-51-4

GRAFICĂ INGINEREASCĂ. NOTE DE CURS

Ionel Crinel RAVEICA

Este unanim recunoscută importanța, în toate etapele procesului de proiectare-fabricație, a desenului ca mijloc efectiv de comunicare a informațiilor. Îndrumarul include noțiuni de reprezentare a elementelor grafice din activitățile inginerești. Aplicațiile practice sunt un suport în înțelegerea și aprofundarea proiectării asistate de calculator.

Nr. pag.: 148 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-50-7

GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR. NOTE DE CURS

Ionel Crinel RAVEICA

Prima parte a lucrării include aplicații din Geometria Descriptivă respectiv Desen Tehnic ca elemente introductive pentru cea de a doua parte în care sunt prezentate elementele de proiectare asistată de calculator cu aplicații de modelare bidimensională în 2D și 3D.

Nr. pag.: 198 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-48-4

MAŞINI UNELTE. ÎNDRUMAR DE LABORATOR PENTRU UZUL STUDENŢILOR

Bogdan CHIRIȚĂ, Gheorghe BRABIE

Îndrumarul cuprinde lucrări de laborator despre lanțuri cinematice, analiza cinematică și reglajul lanțurilor cinematice principale, de avans, de filetare, de rulare, auxiliare, studiul strungurilor normare, al mașinilor de frezat universale, de alezat și frezat orizontale, de găurit vertical, de rabotat transversal și de rectificat.

Nr. pag.: 76 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-46-0

SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAŢIE. NOTE DE CURS ŞI APLICAŢII

Bogdan CHIRIȚĂ

Lucrarea include informații privind sistemul flexibil de fabricație și subsisteme cum sunt cel tehnologic de prelucrare, cel de depozitare și transport și cel de comandă. Noțiunile referitoare la fabricația integrată total cu calculatorul și aplicațiile specifice completează lucrarea.

Nr. pag.: 161 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-45-3

CREATIVITATE TEHNICĂ. ELEMENTE DE TEORIE ȘI APLICAȚII

Gheorghe BRABIE, Bogdan CHIRIȚĂ

În partea I, lucrarea prezintă informații despre elemente de evoluție și de definire a creativității, elemente de bază privind creativitatea, tipuri, structuri, modele și tehnici de creativitate și stimularea și dezvoltarea creativității. Partea a II-a este dedicată aplicațiilor pentru exersarea aptitudinilor specifice creativității și prin exemplificarea utilizării tehnicii brainstorming.

Nr. pag.: 107 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-44-6

TEHNOLOGII DE ASAMBLARE ȘI MONTAJ. CURS ȘI APLICAȚII

Lucia BRADEA

Tehnologii de asamblare și montaj. Curs și aplicații include informații privind asamblarea în construcția de mașini, tehnologia îmbinărilor, probleme deosebite în tehnologia asamblării și montajului, mecanizarea și automatizarea operațiilor de asamblare a mașinilor și lucrările de încheiere în tehnologia asamblării și montajului.

Nr. pag.: 128 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-43-9

TOLERANȚE ȘI CONTROL DIMENSIONAL. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Ion CRISTEA, Crina AXINTE

Îndrumarul cuprinde lucrări de laborator de măsurare a dimensiunilor exterioare și a abaterilor, de control al preciziei de poziție a suprafețelor, al rugozității, unghiurilor, conicităților exterioare, filetelor, de măsurare a elementelor filetelor, de control al roților dințate cu dinți drepți și de control statistic al calității pieselor de mașini.

Nr. pag.: 78 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-41-5

INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Ion CRISTEA, Crina AXINTE

Îndrumarul include lucrări referitoare la conceptul de calitate, rolul fiabilității în asigurarea calității, relația furnizor-client, instrumentele statistice ale calității, normele ISO 9000, managementul calității, prelucrarea statistică a datelor privind calitatea etc.

Nr. pag.: 104 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-40-8

ELEMENTE DE DESIGN INDUSTRIAL. NOTE DE CURS ȘI APLICAȚII

Ion CRISTEA, Crina AXINTE

Concepția produselor și a proceselor asociate se desfășoară atât în spațiu, prin organizarea de întâlniri între experții diferitelor profesii, cât și în spațiu, prin organizarea mai degrabă paralelă decât succesivă a activităților, iar elementul cheie îl constituie designul. Printre altele, lucrarea definește designul, prezintă repere din istoria acestuia, tipologia și etapele designului, rolul factorilor ergonomici în design și designul ambalajului.

Nr. pag.: 139 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-39-2

ERGONOMIE. SEMINAR

Valentin NEDEFF, Mirela PANAINTE, Emilian MOȘNEGUȚU

Noțiunile prezentate nu abordează toate laturile ergonomiei, sunt doar pentru uzul studenților, pentru dezvoltarea unor studii de caz, având în vedere că fiecare temă de seminar propune subiecte de aprofundare a cunoștințelor dobândite la prelegeri și din studierea bibliografiei indicate.

Nr. pag.: 96 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-38-5

BAZELE ȘTIINȚEI SOLULUI. CURS

Viorel RAȚI

Solul reprezintă principala resursă naturală a omului. Acesta este perceput ca o resursă ce se reface extrem de lent, dacă în evoluția sa au intervenit factori care i-au perturbat integritatea. Interesul manifestat, pe plan mondial, pentru promovarea cercetărilor referitoare la sol a condus la dezvoltarea pedologiei o știință utilă societății, care formează legi și are o metodologie de cercetare privind studiul și evoluția noțiunilor despre sol.

Nr. pag.: 114 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-37-8

BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE. CURS

Mihai LEONTE

Cursul cuprinde noțiuni referitoare la enzime, bacterii, drojdii, biotehnologia industriei de panificație, patiserie, cofetărie, biscuiți și paste făinoase, a industriei amidonului și a produselor derivate, a obținerii spirtului, a fabricării malțului, berii, drojdiei de panificație, a acidului citric și acetic, a industriei vinului, a industriei laptelui etc.

Nr. pag.: 116 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-36-1

TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. CURS

Mihai LEONTE

Notele de curs de Tehnologii generale în industria alimentară includ noțiuni privind materiile prime utilizate în industria alimentară și diferitele tehnologii cum sunt: tehnologia prelucrării animalelor în abator, tehnologia prelucrării laptelui, tehnologia produselor zaharoase, tehnologia fabricării uleiurilor vegetale, tehnologia peștelui și preparatelor din pește, tehnologia de obținere a romului, berii, tehnologia tutunului etc.

Nr. pag.: 198 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-35-4

BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE. CURS

Ileana Denisa NISTOR

Lucrarea cuprinde date referitoare la etapele dezvoltării tehnologiilor industriale, procesele de sterilizare în biotehnologie, biotehnologia antibioticelor, biotehnologia vitaminelor de biosinteză, tehnologii de biosinteză a aminoacizilor, biotehnologia preparării produselor farmaceutice și cosmetice, biotehnologia de obținere a proteinelor de biosinteză, biotehnologii de obținere a combustibililor ecologici etc.

Nr. pag.: 316 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-34-7

BIOREACTOARE. ÎNDRUMAR DE PROIECT ȘI LABORATOR

Ileana Denisa NISTOR, Alina Violeta URSU

Lucrarea este structurată în două părți: prima cuprinde un îndrumar cu lucrări specifice de iar cea de a doua este axată pe redarea elementelor necesare proiectării bioreactoarelor și transpunerii la scară a acestora.

Nr. pag.: 106 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-33-0

ENZIMOLOGIE INDUSTRIALĂ. CURS

Adriana DABIJA, Lăcrămioara RUSU, Irina-Claudia ALEXA

Lucrarea prezintă noțiuni introductive despre enzime, descrierea principalelor clase de enzime, noțiuni de cinetică enzimatică și de reglare a activității enzimatice. Ultimele capitole prezintă aspecte privind obținerea industrială a enzimelor uzuale și domeniile de utilizare a enzimelor obținute prin biosinteză.

Nr. pag.: 192 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-32-3

BAZE DE DATE II. CURS

Gheorghe HAZI

Lucrarea include informații privind arhitectura bazei de date Oracle, uneltele de bază pentru administrare, managementul unei instanțe Oracle, crearea unei baze de date, managementul fișierelor bazei de date, integritatea datelor și restricții în baza de date, managementul utilizatorilor și securitatea informațiilor, programe stocate în baza de date, monitorizarea și optimizarea funcționării bazei de date.

Nr. pag.: 126 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-31-6

PROIECTAREA ALGORITMILOR

Gheorghe HAZI

Proiectarea algoritmilor prezintă noțiuni referitoare la descrierea algoritmilor, verificarea corectitudinii acestora, analiza complexității algoritmilor, metodele elementare de sortare, tehnicile de elaborare a algoritmilor, tehnici de programare etc.

Nr. pag.: 142 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-30-9

MICROPROCESOARE. CURS

Dan ROTAR

Lucrarea include informații despre programarea în limbaj de asamblare, programarea microprocesorului Intel 8086, programarea microprocesorului TMS 320F240 și a microcontrolerelor de tip PIC12, PIC16 și PIC18.

Nr. pag.: 142 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007║ ISBN 978-973-1833-29-3

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ. NOTE DE CURS. CAIET DE SEMINAR. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Dan ROTAR

Lucrarea include informații despre domeniile inteligenței artificiale, bazele inteligenței artificiale, sisteme expert, realizarea unui program în mediul de programare CLIPS, rețele neurale, mulțimi nuanțate și algoritmi genetici.

Nr. pag.: 152 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-28-6

INGINERIA PROGRAMELOR

Dan ROTAR

Lucrarea cuprinde informații privind noțiunile fundamentale de programare, regulile pentru scrierea codului program, verificarea programelor, ingineria programării asistate de calculator precum și lucrări de laborator specifice.

Nr. pag.: 132 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-27-9

ELECTRONICĂ DIGITALĂ. NOTE DE CURS. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Dan ROTAR, Marius ANGHELUȚ

Lucrarea cuprinde noțiuni referitoare la realizarea fizică a circuitelor logice, circuitele logice combinaționale, circuitele logice secvențiale și lucrări de laborator specifice.

Nr. pag.: 164 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-26-2