DISTRIBUIRE  ȘI COMERCIALIZARE

   DISTRIBUIRE | COMERCIALIZARE

DISTRIBUIREA

Promovarea lucrărilor apărute sub egida Editurii „Alma Mater” a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău este realizată, în primul rând, prin intermediul site-ului propriu, disponibil atât în limba română, la adresa https://www.editura-almamater.ub.ro, cât şi în limba engleză, la adresa https://www.editura-alma-mater.ub.ro/en/.

Cărțile/cursurile/volumele tematice sunt distribuite cititorilor prin vânzare (realizată pe bază de comandă către Editură ) sau în mod gratuit (în cazul articolelor științifice de tip „open access” care pot fi accesate pe platformele proprii revistelor).

Editura „Alma Mater” distribuie aparițiile editoriale prin expediere directă către Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” din Bacău, Biblioteca Națională a României și Camera Națională a Cărții din Republica Moldova.

De asemenea, Editura „Alma Mater”, prin colaborarea cu Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, asigură distribuirea titlurilor publicate și către numeroase biblioteci universitare din ţară (e.g. Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Biblioteca Universității „1 Decembrie” din Alba Iulia, Biblioteca Universitară „Cornelia Bodea” Arad, Biblioteca Universității „Transilvania” din Brașov, Biblioteca Universității „Ovidius” din Constanța, Biblioteca Universității din Oradea, Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Biblioteca Centrală „Tudor Arghezi” a Universității „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Biblioteca Universității „Valahia” din Târgoviște, Biblioteca Universității din Craiova, Biblioteca Universității Tehnice din Cluj Napoca, Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice din București, Biblioteca Centrală a Universității „Politehnica” București, Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași etc.) și din străinătate (e.g. Universitätsbibliothek Marburg – Germania, Universitätsbibliothek Göttingen – Germania, Göttingen State and University Library – Germania, Bayerische Staatsbibliothek – Germania, Biblioteca Nazionale Braidense – Italia, Biblioteca Maldura – Università degli Studi di Padova – Italia, The Library of Trinity College of Dublin – Irlanda, National Library of the Czech Republic – Cehia, Biblioteca Națională a Republicii Moldova – Republica Moldova, Exchange Centre for Scientific Literature – Finlanda, National Library of Latvia – Letonia, Instytut Filologii Romanskiej – Biblioteka – Uniwersytet Jagiellonski – Polonia, Bibliothèque Nationale Slovaque – Slovacia, The British Library – European Studies Department – Anglia, Országos Széchényi Könyvtár – National Széchényi Library – Ungaria, The Library of University of Washington – Statele Unite ale Americii, Library of University of Pittsburg – Statele Unite ale Americii, Bibliothèque Nationale de France – Franța, Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg – Franța, Bibliothèque Nationale de Luxembourg – Luxemburg etc.).

COMERCIALIZAREA

Cumpărătorul poate efectua comenzi prin contactarea Editurii „Alma Mater” în mod direct (vizitarea sediului Editurii) sau prin contactarea prin e-mail sau telefonic. Cărțile/cursurile/îndrumarele/revistele sunt disponibile pentru achiziție în măsura în care fie există în stoc fie se pot tipări.

Prin realizarea comenzii, cumpărătorul este de acord că datele furnizate, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii și consimte să fie contactat de către Editura Alma Mater prin orice mijloc disponibil.

Editura „Alma Mater” poate anula comanda efectuată de către un cumpărător, în urma unei notificări prealabile, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, dacă: datele furnizate de către cumpărător, sunt incomplete și/sau incorecte; produsele comandate nu se mai afla în stoc și, din motive obiective, nu pot fi retipărite.

Cumpărătorul are dreptul să returneze produsele comandate, în termen de 14 zile calendaristice. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite. Cumpărătorul trebuie să dovedească faptul că produsele au ajuns la el în stare deteriorată. Cheltuielile de returnare sunt suportate de către cumpărător, iar rambursarea contravalorii produselor se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

Prezenta clauză este aplicabilă în conformitate cu O.G. 130/2000 art. 2 lit. e.

Comercializarea aparițiilor Editurii (în special a cursurilor și îndrumarelor) se realizează și prin Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.