ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

ENGLISH FOR PHYSICAL THERAPY STUDENTS. WORKBOOK FOR 1ST YEAR STUDENTS. LIMBA ENGLEZĂ I ȘI II PENTRU STUDENȚII DE LA KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ. NOTE DE SEMINAR PENTRU STUDII DE LICENȚĂ ÎN KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

Cătălina BĂLINIȘTEANU-FURDU

Lucrarea își propune familiarizarea studenților de la Kinetoterapie și motricitate specială cu vocabularul adecvat pentru domeniul lor de studiu și cu noțiuni de gramatică adaptate nivelului mediu și/sau avansat.

Nr. pag.: 197 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-674-1

ISTORIA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI. NOTE DE CURS STUDII DE LICENȚĂ ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘI SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

Cătălina ABABEI

Lucrarea de față tratează formele exercițiilor fizice și necesitatea practicării acestora de-a lungul timpului precum și similitudinile existente între exercițiile fizice practicate în diferite etape istorice şi cele practicate în forme modernizate, în societatea actuală.sat.

Nr. pag.: 186 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-660-4

ÎNDRUMAR DE ACTIVITĂȚI FIZICE

Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ (Coord.), Alexandra-Gabriela MILON, Vasile-Cătălin CIOCAN, Gabriel-Stănică LUPU, Gheorghe BALINT, Constantin ȘUFARU, Alexandru ACSINTE, Nicolae OCHIANĂ, Cristian DRĂGOI

Prezentul ghid cuprinde informații din sporturile ce pot fi practicate independent în timpul liber și este destinat studenților sau organizațiilor interesate în dezvoltarea de activități sportive pe care le consideră ca având un impact benefic asupra universității, comunității, orașului sau regiunii.

Nr. pag.: 93 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-653-6

METODICA ANTRENAMENTULUI ATLETIC

Carmina Mihaela VOROVENCI

Aceste note de curs conţin majoritatea informaţiilor necesare însuşirii cunoştinţelor teoretice şi metodice referitoare la antrenamentul atletic şi specificitatea aplicării lui în sportul de performanță.

Nr. pag.: 95 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-637-6

DOPAJUL ÎN SPORT. PREVENIRE ȘI COMBATERE 

Nicolae OCHIANĂ 

Acest curs se adresează studenților de la specializarea Sport și performanță motrică. Cuprinde informații, noțiuni și elemente legate de fenomenul doping pe care studenții le pot aplica în activități specifice performanței sportive cu finalitate în prevenirea și combaterea fenomenului.

Nr. pag.: 94 ║ Format: A4, color ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-622-2  

METODE DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

Radu ABABEI

Lucrarea se dorește a fi un ghid pentru dobândirea competențelor de cercetare atât în timpul facultății cât mai ales după absolvirea acesteia. Aceasta este axată pe definirea și explicarea metodelor de cercetare și cunoaștere, împărțindu-le în metode cu grad mare de generalitate și metode particulare.

Nr. pag.: 100 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-621-5 

METODICA PREDĂRII HANDBALULUI ÎN GIMNAZIU

Alexandru ACSINTE

Cursul se adresează studenților de la specializarea Educatie Fizică și Sport, precum și profesorilor și antrenorilor din cadrul școlilor sportive.

Nr. pag.: 98 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-481-5 

FIZIOLOGIA SISTEMULUI NERVOS

Camelia ȘLICARU

Lucrarea include informații privind proprietățile funcționale ale neuronilor, fiziologia sistemului nervos central, a seistemului nervos periferic și a sistemului nervos vegetativ, fiziologia analizatorilor, fiziologia funcțiilor nervoase superioare etc.

Nr. pag.: 85 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-591-1 

TEORIA ȘI PRACTIA TENISULUI ȘI TENISULUI DE MASĂ

Nicolae OCHIANĂ

Acest curs se adresează studenților de la specializarea Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică. Cuprinde informații despre tenis, tenis de masă și alte sporturi cu paleta și racheta pe care ulterior studenții le pot aplica în activități școlare sau extrașcolare.

Nr. pag.: 105 ║ Format: A4, color ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-565-2

EDUCAREA-REEDUCAREA FUNCȚIONALITĂȚII LA COPILUL CU PARALIZIE CEREBRALĂ

Mihaela ANGHEL

Cartea reprezintă o sinteză a aspectelor teoretice şi practice legate de recuperarea copiilor cu paralizie cerebrală. Cartea vine în sprijinul studenţilor şi specialiştilor în domeniul recuperării pediatrice.

Nr. pag.: 173 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-560-7

CULEGERE DE TESTE PRIVIND EVALUAREA DEZVOLTĂRII SENZORIO-MOTORIE. SUPORT DE CURS PENTRU STUDII DE MASTERAT KINETOTERAPIA ÎN EDUCAREA ȘI REEDUCAREA FUNCȚIONALĂ

Nela Tatiana BALINT

Suportul de curs pcontribuie la procesul de formare a abilităţilor şi competenţelor practice necesar studenţilor de la programul de studii de masterat Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională. Conţinutul suportului de curs cuprinde culegeri de teste motrice şi senzoriale necesare evaluării acestui profil.

Nr. pag.: 224 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-547-8

KINETOTERAPIA ÎN AFECȚIUNI REUMATOLOGICE. CURS PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI LA ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ

 

Gabriela OCHIANĂ

Materialul prezintă cele mai frecvente afecţiuni reumatismale întîlnite în pracică, prezentate într-o succesiune logică şi sintetică.

Nr. pag.: 149 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-549-2 

TEHNICI DE MANEVRARE A BOLNAVULUI – CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI LA ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ FRECVENȚĂ ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ

Alina-Mihaela CRISTUȚĂ

Caietul de lucrări practice se adresează studenților de la specializarea Kinetoterapie și cuprinde o serie de tehnici de manevrare a bolnavilor.

Nr. pag.: 108 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-527-0

METODICA PREDĂRII BASCHETULUI ÎN ȘCOALĂ. CURS STUDII DE LICENȚĂ (FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT IF ȘI IFR)

Vasile Cătălin CIOCAN

Cartea are rolul de a introduce in sfera baschetului atât sportivii de performanţă cât şi studenţii de la facultăţile de profil și neprofil. Aceasta conține noțiuni de predare a jocului de baschet în sistemul de învățământ din România.

Nr. pag.: 110 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-525-6 

TEORIA ȘI PRACTICA BASCHETULUI. CURS STUDII DE LICENȚĂ (FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT IF ȘI IFR) 

Vasile Cătălin CIOCAN

Cartea are rolul de a introduce in sfera baschetului atât sportivii de performanţă cât şi studenţii de la facultăţile de profil și neprofil. Conține noțiuni de teorie, tactică ș tehnică a jocului de baschet.

Nr. pag.: 110 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-524-9  

CAIET DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE PENTRU STUDENȚI. PROGRAMUL DE STUDII KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ (FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT IF ŞI FR)

Nela Tatiana BALINT

Caietul de lucrări practice contribuie la procesul de formare a abilităţilor şi competenţelor practice necesar studenţilor de la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială – forma de învăţământ IF şi FR. Caietul cuprinde aspecte metodologice şi organizatorice a activităţilor de practică specifice specializării.

Nr. pag.: 72 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-518-8

Cuprins

TEORIA ȘI PRACTICA HANDBALULUI. CURS PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI LA IF / IFR

Alexandru ACSINTE

Cursul se adresează studenților de la specializarea Educație fizică și sport, precum și specialiștilor din domeniul sportului de performanță.

Nr. pag.: 136 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-480-8

TEHNICI DE SUPRAVIEȚUIRE. CURS STUDII DE LICENȚĂ (FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT IF ȘI IFR)

Cristian-Corneliu DRĂGOI

Cursul are rolul de a introduce în tehnicile de bază de supraviețuire studenţii de la facultăţile de profil precum și pe cei interesați de domeniu.

Nr. pag.: 107 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-427-3

KINETOTERAPIA ÎN AFECŢIUNI RESPIRATORII. CURS PENTRU STUDENŢII ÎNSCRIŞI LA INVAŢĂMÎNT CU FRECVENŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ

Gabriela OCHIANĂ

Materialul cuprinde abordarea celor mai frecvente afectiuni reumatismale întâlnite în practică cu accent pe intervenția kinetoterapeutică.

Nr. pag.: 88 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-042-8

MONITORIZAREA LA DISTANȚĂ A PARAMETRILOR VITALI

Adrian COTÎRLEŢ (coord.), Andrei ZALĂ, Valentin NEDEFF, Daniel DOBRECI, Elena NECHITA, Nicolae BOTEZATU, Robert LUPU, Elena ȘERBAN, Alexandru ARCHIP, Paul HERGHELEGIU

Cartea descrie stadiul actual al tehnologiilor disponibile cu monitorizarea la distanţă a parametrilor vitali, precum şi studii clinice realizate în acest sens. Sunt prezentate o serie de proiecte de cercetare care utilizează Tehnologiile Informaţiei şi ale Comunicaţiilor în scopul oferirii independenţei pacienţilor.

Nr. pag.: 154 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-511-9 

TEORIA ŞI PRACTICA JUDO-ULUI. CURS STUDII DE LICENŢĂ IF/IFR

Mihai-Adrian SAVA

Cursul are rolul de a introduce în sfera judo-ului atât sportivii de performanţă cât şi studenţii de la facultăţile de profil şi neprofil din prisma judo-ului.

Nr. pag.: 114 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-456-3 

ATLETISMUL BĂCĂUAN. CAMPIONII NAŢIONALI AI ROMÂNIEI 1914 – 2014

Dan Iulian ALEXE

Lucrarea prezintă detaliat diferite generaţii de atleţi de performanţă care au contribuit, prin reuşita lor, la faima şi gloria sportivă a judeţului Bacău. Ea expune detaliat: ani, cluburi, nume de campioni, performanţe cu care s-au obţinut titlurile de campioni naţionali.

Nr. pag.: 24 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-455-6

MASAJ ŞI TEHNICI COMPLEMENTARE

Doina MÂRZA-DĂNILĂ, Cristina Elena POPA

Lucrarea conţine toate informaţiile necesare însuşirii cunoştinţelor teoretice şi metodice referitoare la masajul clasic şi unele tehnici complementare (punctoterapia şi stretching-ul) şi la specificitatea aplicării lor în kinetoterapie, în scop igienic şi profilactic.

Nr. pag.: 177 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-453-2 

METODOLOGIA PROGRAMĂRII ANTRENAMENTULUI SPORTIV AL HANDBALIŞTILOR JUNIORI II PE BAZĂ DE OBIECTIVE OPERAŢIONALE

Constantin ȘUFARU

Metodologia programării antrenamentului sportiv al handbaliştilor juniori II pe bază de obiective operaţionale cuprinde modalităţile de programare ale antrenamentului sportiv pe perioade de pregătire şi an competiţional, pe baza obiectivelor operaţionale descrise pe larg în lucrare.

Nr. pag.: 140 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-010-7  

METODICA PREDĂRII HANDBALULUI ÎN ŞCOALĂ. CURS STUDII DE LICENŢĂ

Constantin ȘUFARU

Cursul se adresează studenților de la ciclul de licenţă şi prezintă modalităţi de pregătire şi predare, în cadrul școlii, a jocului de handbal.

Nr. pag.: 102 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-008-4

APLICAȚII ÎN JOCURI SPORTIVE – HANDBAL, FOTBAL (ELEMENTE FOLOSITE ÎN KINETOTERAPIE). CURS STUDII DE LICENŢĂ

Constantin ȘUFARU

Acest curs se adresează studenților de la specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială şi cuprinde informații despre jocurile de handbal și fotbal pe care ulterior studenții să le poată aplica în diversele programe kinetoterapeutice pe care le vor concepe.

Nr. pag.: 101 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-007-7

ACTIVITĂȚI MOTRICE ADAPTATE PE GRUPE DE VÂRSTĂ ȘI PROFESII. CURS STUDII DE LICENȚĂ

Constantin ȘUFARU

Cunoașterea principalelor caracteristici ale perioadei de creștere și dezvoltare, perioadei de maturitate și reproducere și de asemenea cunoaşterea activităților motrice adaptate la diferite categorii de persoane pe grupe de vârstă şi profesii reprezintă subiectul acestui curs de specialitate.

Nr. pag.: 92 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-004-6 

ASPECTE TEORETICE ȘI METODICE ALE ÎNVĂȚĂRII LA SCHI

Silviu-Ioan PAVEL 

Cartea încearcă să prezinte noţiuni teoretice şi metodice în ceea ce priveşte schiul precum şi efectele ce pot interveni asupra aptitudinilor psiho-motrice în timpul învăţării acestuia.

Nr. pag.: 120 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-423-5 

PREGĂTIRE SPECIALIZATĂ ÎNTR-O DISCIPLINĂ SPORTIVĂ. NATAŢIE

Silviu ȘALGĂU

Lucrarea conține aspecte teoretice şi tehnice privind pregătirea sportivă în sporturile de apă.

Nr. pag.: 138 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-404-4

TEORIA ŞI PRACTICA ÎN SPORTURILE DE APĂ ŞI APLICAŢII ÎN DISCIPLINELE SPORTIVE DE APĂ

Silviu ȘALGĂU

Lucrarea conține aspecte teoretice şi tehnice privind pregătirea sportivă în sporturile de apă.

Nr. pag.: 146 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-400-6

CULEGERE DE TESTE PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII

Dănuț MÂRZA-DĂNILĂ (coord.) 

Lucrarea conține modele de teste pentru examenul de licenţă în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei fizice.

Nr. pag.: 204 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-388-7

ANTRENAMENTUL SPORTIV ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN

Costel SAVA, Teodora JERCĂLĂU, Maria HAGIMĂ 

Lucrarea include concepţii evolutive privind antrenamentul în probele de anduranţă.

Nr. pag.: 189 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-381-8

SEMIOLOGIE. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE

Alina-Mihaela CRISTUȚĂ

Caietul de lucrări practice aduce informaţii concrete, care ajută studenții să înţeleagă aspectele privind evaluarea capacităţii funcţionale şi a stabilirii diagnosticului funcţional, să conştientizeze rolul şi importanţa caracteristicilor specifice fişei de observaţie, să realizeze o anamneză completă şi complexă şi să depisteze particularităţile morfo-funcţionale specifice fiecărui individ.

Nr. pag.: 110 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-370-2

TEORIA ŞI PRACTICA JUDO-ULUI. NOTE DE CURS

Mihai-Adrian SAVA

Cartea are rolul de a introduce in sfera judo-ului atât sportivii de performanţă cât şi studenţii de la facultăţile de profil din prisma judo-ului.

Nr. pag.: 138 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-367-2

NEUROFIZIOLOGIE. CURS STUDII DE LICENŢĂ

Daniel-Lucian DOBRECI

Cursul cuprinde informaţii privind elemente de neurofiziologie a organismului uman, şi acoperă cerinţele din programele analitice necesare viitorilor absolviţi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială, formele de învăţământ IF şi IFR.

Nr. pag.: 94 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-344-3

KINETOTERAPIA ÎN AFECŢIUNI CARDIO-VASCULARE. CURS STUDII DE LICENŢĂ

Daniel-Lucian DOBRECI

Cursul cuprinde informaţii privind aplicaţiile kinetoterapiei în diferite afecţiuni ale aparatului cardio-vascular, şi acoperă cerinţele din programele analitice necesare viitorilor absolviţi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială, formele de învăţământ IF şi IFR.

Nr. pag.: 120 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-343-6

FIZIOLOGIE GENERALĂ. CURS STUDII DE LICENŢĂ

Daniel-Lucian DOBRECI

Cursul cuprinde informaţii privind fiziologia normală a organismului uman, şi acoperă cerinţele din programele analitice necesare viitorilor absolvenţi ai specializărilor Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională, Sport şi performanţă motrică şi Educaţie fizică şi sportivă.

Nr. pag.: 88 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-342-9

OPTIMIZAREA PREGĂTIRII PSIHICE ÎN JUDO. CONSIDERAȚII TEORETICE

Mihai-Adrian SAVA 

Cartea are rolul de a introduce in sfera judo-ului atât sportivii de performanţă cât şi studenţii de la facultăţile de profil din prisma calităţilor psihice.

Nr. pag.: 116 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-338-2 

RECUPERAREA ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ ÎN FUNCŢIE DE TIPUL DE EFORT ŞI DE CANTITATEA LUCRULUI MECANIC REALIZAT

Daniel-Lucian DOBRECI 

Cartea prezintă efectele diferite ale efortului fizic aplicat în cadrul strategiei terapeutice de recuperare a insuficienței cardiace, diferențe ce sunt determinate de tipul de efort practicat de pacienți și de cantitatea lucrului mecanic prestat.

Nr. pag.: 98 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-481-5 

STUDIU PRIVIND DIFERENŢELE ÎNREGISTRATE ÎN RECUPERAREA INSUFICIENŢEI CARDIACE ÎN FUNCŢIE DE INDICELE DE MASĂ CORPORALĂ, ETIOLOGIE, CLASA NYHA ŞI TIPUL DE EFORT REALIZAT

Daniel-Lucian DOBRECI 

Cartea cuprinde rezultatele unui studiu realizat pe oameni cu insuficiență cardiacă, în care s-a dorit observarea efectelor diferite ale efortului fizic în cadrul tratamentului recuperator al insuficienței cardiace, în funcție de indicele de masă corporală, etiologie, clasă NYHA și tipul de efort practicat.

Nr. pag.: 266 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-336-8

EFECTELE EFORTULUI FIZIC ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ INDUSĂ EXPERIMENTAL LA ANIMALUL DE LABORATOR

Daniel-Lucian DOBRECI  

Cartea conţine date dintr-un experiment pe animalul de laborator, la care s-a indus insuficiență cardiacă și care a efectuat apoi efort fizic dozat, în scopul evidențierii efectelor efortului fizic în insuficiența cardiacă. În carte sunt prezentate rezultatele obținute la microscopia fotonică și electronică efectuată pe animalul de laborator.

Nr. pag.: 138 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-335-1

INSUFICIENŢA CARDIACĂ. PRINCIPII DE RECUPERARE

Daniel-Lucian DOBRECI

Cartea abordează insuficienţa cardiacă din punct de vedere al recuperării acesteia prin tratament kinetoterapeutic. Conține elemente de fiziologie a aparatului cardio-vascular, elemente de fiziopatologie și clinică a insuficienței cardiace și principii de generale de recuperare.

Nr. pag.: 156 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-334-4

TERAPIA OCUPAŢIONALĂ ÎN PEDIATRIE

Marinela RAȚĂ

Cartea conține fundamente teoretice şi practice privind terapia ocupaţională în pediatrie.

Nr. pag.: 148 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-333-7

PROCESUL TERAPIEI OCUPAŢIONALE ŞI RAŢIONAMENTUL PROFESIONAL

Marinela RAȚĂ

Cartea conține fundamente teoretice şi practice privind procesul ocupaţional şi intervenţia prin terapie ocupaţională.

Nr. pag.: 104 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-332-0

EDUCAREA ŞI REEDUCAREA PSIHOMOTRICITĂŢII

Marinela RAȚĂ

Lucrarea prezintă cadrul general teoretic şi practie privind educarea şi reducarea psihomotrică.

Nr. pag.: 107 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-331-3

ANATOMIE FUNCŢIONALĂ ŞI BIOMECANICĂ

Marinela RAȚĂ

Lucrarea include fundamente teoretice şi practice privind structura şi funcţionarea organelor şi sistemelor corpului.

Nr. pag.: 176 ║ Format: A4, color ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-330-6

BAZELE TEORETICO-METODICE ALE EXERCIȚIULUI SPORTIV

Doina MÂRZA-DĂNILĂ

Lucrarea se doreşte a fi un ghid teoretic şi metodic, în care cititorul poate găsi referiri care să-i servească drept argumentare ştiinţifică a efectelor exerciţiului fizic, ca mijloc de bază a Kinetoterapiei, asupra organismului, a rolului şi importanţei pe care acesta le are în procesul recuperator.

Nr. pag.: 120 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-325-2

KINETOTERAPIA ÎN GERIATRIE-GERONTOLOGIE

Gabriela OCHIANĂ, Alina-Mihaela CRISTUȚĂ

Caietul de lucrări practice aduce informații concrete, pratico-metodice, care au rolul de a-l ajuta pe student să înțeleagă principiile de aplicare a kinetoterapiei în afecțiunile de geriatrie-gerontologie și, mai ales, modul de structurare a programelor de recuperare.

Nr. pag.: 104 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-324-5

MIJLOACE DE EVALUARE A TEHNICII ÎN ÎNOTUL SPORTIV

Ovidiu GALERU

Lucrarea conține analiza tehnicii de înot la juniori II, prin mijloace moderne.

Nr. pag.: 124 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-320-7

STIMULAREA SENZORIO-MOTRICĂ ÎN PEDIATRIE 

Marineța RAȚĂ

Lucrarea conține fundamente teoretice şi practice privind stimularea senzorio-motrică prin mijloace diverse.

Nr. pag.: 140 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-319-1

APLICAȚII DIN JOCURI SPORTIVE (BASCHET, VOLEI) ÎN KINETOTERAPIE

Dana Maria CIOCAN

Lucrarea include noţiuni din jocul de volei, jocul de baschet și aplicații în kinetoterapie.

Nr. pag.: 106 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-318-4 

CULEGERE DE TESTE. ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA OMULUI. TESTE GRILĂ CU CARACTER ORIENTATIV PENTRU ADMITERE LA KINETOTERAPIE ŞI MOTRICĂ

Gabriela RAVEICA, Marinela RAȚĂ, Daniel-Lucian DOBRECI, Roxana-Elena VOICU

Lucrarea conține normativitatea şi metodologia instruirii în anatomia umană.

Nr. pag.: 58 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-306-1

ATLETISM: TEORIE ȘI PRACTICĂ

Cătălina ABABEI

Cursul include informații privind contribuția atletismului la realizarea obiectivelor educației fizice, particularitățile predării atletismului în învățământul primar, bazele teoretice și practice ale alergărilor, săriturilor și aruncărilor etc.

Nr. pag.: 124 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-303-0

PRINCIPII ȘI METODE DIDACTICE SPECIFICE EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI

Gloria RAȚĂ, Ioan CARP

Cartea  se adresează în principal studenţilor, profesorilor de specialitate care predau în învăţământul preuniversitar, dar şi antrenorilor de atletism care au în pregătire grupe de copii. Aceasta prezintă în paralel tehnica probelor din atletism şi modul în care aceasta poate fi însuşită rapid şi eficient de către elevi sau de către practicanţii acestei discipline sportive.

Nr. pag.: 176 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-297-2

ECHIPAMENTE, INSTALAȚII ȘI APARATURĂ SPECIFICĂ ÎN KINETOTERAPIE

Dan Iulian ALEXE

Cursul este destinat studenţilor facultăţilor de profil, cu specializare kinetoterapie. Acesta include noţiuni generale şi specifice necesare optimizării şi eficientizării intervenţiilor kinetoterapeutice din cadrul proceselor de recuperare, reabilitare, educare şi reeducare specifice.

Nr. pag.: 159 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-294-1 

CONTRAATACUL ÎN HANDBAL 

Emil DUMITRU, Adrian DUMITRU

Cartea este de specialitate și are caracter didactic, pedagogic şi metodic.

Nr. pag.: 159 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-290-3 

KINETOTERAPIA ÎN AFECȚIUNI NEUROLOGICE

Gabriela OCHIANĂ

Lucrarea prezintă o sinteză a celor mai frecvente afecţiuni neurologice întâlnite în practică cu prezentarea strategiei de intervenţie kinetoterapeutică într-o manieră personală, adaptată şi individualizată stadiului de evoluţie a bolii.

Nr. pag.: 149 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-287-3 

TEORIA ȘI PRACTICA SPORTURILOR DE IARNĂ ȘI APLICAȚII ÎN DISCIPLINE SPORTIVE DE IARNĂ (ÎN TABERE DE PREGĂTIRE)

Gheorghe BALINT

În cadrul acestui material didactic sunt prezentate elementele de bază în învăţarea schiului şi anume: primele acţiuni ale unui viitor schior, acomodarea cu echipamentul de schi, modalitatea de pregătire a organismului pentru efortul specific unei lecţii de schi alpin în contextul respectării regulilor de conduită ale schiorului pe o pârtie de schi alpin.

Nr. pag.: 100 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-286-6 

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI PRIM AJUTOR

Nela Tatiana BALINT, Alina-Mihaela CRISTUȚĂ

Cursul se adresează studenţilor și cuprinde principalele aspecte teoretice şi practice privind, reguli de bază în acordarea primului ajutor, principalele măsuri şi acţiuni ce se aplică în cazul apariţiei accidentelor specifice fiecărei specializări, cunoştinţe privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate, adoptarea unor strategii privind creşterea calităţii vieţii.

Nr. pag.: 136 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-285-9

MASAJ ANTISTRES ȘI RECUPERATOR

Doina MÂRZA-DĂNILĂ, Dan Iulian ALEXE

Masajul, în general şi noua metodă prezentată în această lucrare, în special, se încadrează în categoria mijloacelor foarte eficiente care pot fi folosite pentru combaterea efectelor stresului, dar şi pentru asigurarea refacerii potenţialului fizic şi psihic al organismului după perioade de activitate solicitante.

Nr. pag.: 102 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-239-2

BAZELE GENERALE ALE HANDBALULUI. CURS STUDII DE LICENȚĂ

Alexandru ACSINTE

Cursul cuprinde bazele generale ale teoriei, metodicii şi practicii jocului de handbal. Disciplina este prezentată este studiată sub mai multe aspecte şi anume: ca disciplină sportivă; ca mijloc al educaţiei fizice şi ca disciplină ştiinţifică încadrată în teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului.

Nr. pag.: 140 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-233-0 

ACTIVITĂȚI DE TIMP LIBER – SPORTURI CU PALETA ȘI RACHETA 

Nicolae OCHIANĂ

Lucrarea prezintă o viziune proprie în legătură cu o posibilă orientare în ceea ce priveşte fenomenul de predare a activităţilor de timp liber – sporturi cu paleta şi racheta. Mijloacele prezintă simplitate, aplicabilitate sporită, plasticitate şi originalitate.

Nr. pag.: 102 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-211-8

OPTIMIZAREA RELAŢIILOR PSIHOSOCIALE DIN CADRUL ECHIPELOR DE JOCURI SPORTIVE ÎN VEDEREA CREŞTERII CAPACITĂŢII DE PERFORMANŢĂ

Gabriel LUPU

Implicaţiile pe care relaţiile interpersonale care se stabilesc între membrii grupului sportiv le au asupra performanţei, pot fi desprinse, pe de o parte din analiza rezultatelor obţinute în urma folosirii metodelor sociometrice şi, pe de altă parte, din analiza concretă a situaţiilor dramatice identificate ca fiind cele care afectează nefavorabil capacitatea de performanţă.

Nr. pag.: 322 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-194-4 

PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREDARE, ÎNVĂŢARE, EVALUARE A CAPACITĂŢII MOTRICE LA PREŞCOLARI – SINTEZE CONCEPTUALE

Nela Tatiana BALINT

Lucrarea prezintă contribuţii personale privind îmbunătăţirea capacităţii motrice specifice copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 – 6 ani.

Nr. pag.: 178 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-192-0 

Eftene, Acsinte - Hanbal. Exercitii combinate pentru pregatirea integrala

HANDBAL. EXERCIȚII COMBINATE PENTRU PREGĂTIREA INTEGRALĂ

Eftene ALEXANDRU, Alexandru ACSINTE

Lucrarea conţine descrierea şi fundamentarea unor exerciţii combinate pentru pregătirea integrală în domeniul handbalului.

Nr. pag.: 174 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-175-3

TURISMUL MONTAN PEDESTRU, MIJLOC DE DEZVOLTARE A REZISTENȚEI AEROBE LA ADOLESCENȚI

Cristian-Corneliu DRĂGOI

Lucrarea reprezintă o elaborare proprie a autorului fiind o lucrare ştiinţifică adresată studenţilor şi cadrelor didactice din domeniul Educaţie Fizică şi Sport, dar şi pasionaţilor de turism montan.

Nr. pag.: 217 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-165-4

Cuprins

PRACTICĂ ÎN STAȚIUNI BALNEARE ȘI CLIMATERICE. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE – STUDII DE LICENȚĂ

Nela Tatiana BALINT, Mihaela ANGHEL

Lucrarea prezintă legităţi şi norme pe baza cărora activităţile de recuperare, terapie şi profilaxie, sunt organizate şi desfăşurate într-un cadru specializat respectiv staţiuni balneare şi climaterice. De asemenea, prezintă modul în care factorii naturali şi de climă pot influenţa funcţionalitatea organismului.

Nr. pag.: 118 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-150-0

Cuprins

SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH OF HUMAN PERFORMANCE WITHIN THE EUROPEAN EDUCATION SYSTEM 

Tatiana DOBRESCU, Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ

Lucrarea conține studii și cercetări științifice elaborate pe baza cercetărilor întreprinse în domeniul activităților corporale. Oferă cititorilor posibilitatea cunoașterii preocupărilor specialiștilor din domeniul performanței umane și a diseminării rezultatelor acestora.

Nr. pag.: 118 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-133-3

Cuprins

ÎMBUNĂTĂȚIREA STABILITĂȚII ARTICULARE LA NIVELUL GLEZNEI ȘI GENUNCHIULUI. EXERCIȚII PROPRIOCEPTIVE FOLOSIND MATERIALE AJUTĂTOARE DE TIP BALANCEFIT 

Alexandru ACSINTE, Eftene ALEXANDRU, Alexandra MILON, Lucian LUPESCU

Lucrarea prezintă particularităţile pregătirii proprioceptive în sportul de performanţă şi în educaţie fizică.

Nr. pag.: 175 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-127-2 

Cuprins

MASAJ TERAPEUTIC-RECUPERATOR

Doina MÂRZA-DĂNILĂ, Daniel-Lucian DOBRECI

Lucrarea este un ghid teoretic, în care cititorul poate regăsi referiri care să-i servească drept argumentare ştiinţifică a rolului, importanţei şi efectelor masajului în diverse categorii de afecţiuni şi în care poate găsi descrierea modalităţilor de acţionare pt aplicarea diverselor procedee şi tehnici specifice mai multor metode.

Nr. pag.: 138 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-120-3

Cuprins

METODICA PREDĂRII ATLETISMULUI ÎN GIMNAZIU 

Dan Iulian ALEXE

Lucrarea conține noțiuni utile privind modalitatea de transmitere a informației către elevii din ciclul gimnazial în timpul lecțiilor cu teme de atletism.

Nr. pag.: 206 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-106-7

Cuprins

BAZELE GENERALE ALE ATLETISMULUI 

Cătălina ABABEI

Lucrarea reprezintă notele de curs la disciplina Bazele generale ale atletismului pentru studenții din domeniul Educație fizică și sportivă.

Nr. pag.: 72 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-102-9

Cuprins

TURISM 

Cristian-Dumitru DRĂGOI

Lucrarea reprezintă suportul pentru cursul de Turism adresat studenților de la Educație Fizică.

Nr. pag.: 97 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-099-2

Cuprins

BAZELE GENERALE ALE BASCHETULUI 

Cătălin Vasile CIOCAN

Cursul se adresează studenților care studiază componentele fundamentale ale jocului de baschet, cât și specificitatea aplicării acestor componente la nivelul cerințelor școlii.

Nr. pag.: 160 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-073-2

Cuprins

PREGĂTIRE SPECIALIZATĂ ÎNTR-O RAMURĂ SPORTIVĂ: HANDBAL 

Alexandru EFTENE

Prin conținutul științific și praxiologic, cursul urmărește formarea competențelor profesionale necesare profesorilor-antrenori în domeniul handbalului de performanță, prin pregătire specializată.

Nr. pag.: 310 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-072-5

Cuprins

MASAJ TRANSVERSAL PROFUND 

Doina MÂRZA-DĂNILĂ, Daniel-Lucian DOBRECI

Kinetoterapeuţii, lucrând cu un număr mare de pacienţi cu diverse grade de afectare a aparatului musculo-scheletal, vor constata din practică eficienţa acestei tehnici. Cunoaşterea anatomiei topografice, a biomecanicii şi a unor elemente de fiziopatologie cu referire la părţile constitutive ale aparatului musculo-scheletal, se constituie în condiţii fără respectarea cărora eficienţa aplicării masajului transversal profund nu poate fi asigurată.

Nr. pag.: 78 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-069-5

Cuprins

SOCIOLOGIA SPORTULUI 

Gabriel LUPU

Cursul asigură un fond de bază al informației privind disciplina Sociologia sportului.

Nr. pag.: 112 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-065-7

Cuprins

PRIM AJUTOR ȘI EVALUARE SOMATO-FUNCȚIONALĂ. CURS STUDII DE LICENȚĂ

Nela Tatiana BALINT

Cursul cuprinde principalele aspecte teoretice și practice privind, reguli de bază în acordarea primului ajutor, principalele măsuri și acțiuni ce se aplică în cazul apariției accidentelor specifice fiecărei specializări, și cunoștințe privind creșterea și dezvoltarea copiilor, capacitatea de efort și reacția organismului sănătos și bolnav în timpul efortului.

Nr. pag.: 114 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-064-0

Cuprins

KINETOPROFILAXIE. CURS STUDII DE LICENȚĂ 

Nela Tatiana BALINT

Cursul include informații privind definiția, obiectul, scopul și clasificarea kinetoprofilaxiei, informații referitoare la formarea și educarea atitudinii corecte a corpului, kinetoprofilaxia primară și secundară a deficiențelor globale de atitudine a corpului, a deviațiilor coloanei vertebrale, pe grupe de vârstă, a tulburărilor de metabolism etc.

Nr. pag.: 122 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-063-3

Cuprins

EDUCAREA CREATIVITĂȚII ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Gloria RAȚĂ

Conceput și elaborat într-un stil cursiv și accesibil, cursul își propune să introducă cititorii în procesul de promovare a creativității și de aceea el se adresează în primul rând specialiștilor din domeniul educației fizice și sportului, acelora care doresc să schimbe modul de abordare a lecției de educație fizică și sport din perspectiva creativității.

Nr. pag.: 110 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-061-9

Cuprins

KINETOTERAPIA ÎN GERIATRIE-GERONTOLOGIE. CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE 

Alina-Mihaela CRISTUȚĂ

Cursul încearcă să conştientizeze studenţii din ciclul de licenţă asupra aspectelor particulare ale geriatriei şi gerontologiei.

Nr. pag.: 143 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-057-2

Cuprins

RELAȚIA TERAPEUT-PACIENT (TERAPIA CENTRATĂ PE PACIENT) 

Doina MÂRZA-DĂNILĂ

Cursul încearcă să conştientizeze studenţii din ciclul de master asupra importanţei unei bune relaţii terapeut-pacient.

Nr. pag.: 174 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-056-5

Cuprins

METODICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI 

Gloria RAȚĂ

Lucrarea reprezintă un curs de metodică a predării educaţiei fizice, destinat studenţilor de ciclul de master.

Nr. pag.: 108 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-055-8

Cuprins

HANDBALUL ÎN ÎNVĂȚMÂNTUL LICEAL ȘI POSTLICEAL 

Alexandru EFTENE

Lucrarea conţine noţiunile teoretice şi practice necesare formării cadrelor de specialitate, direcţionat spre modalităţile cele mai eficiente de predare a jocului de handbal.

Nr. pag.: 164 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-053-4

Cuprins

SINTEZE CONCEPTUALE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ DIN DOMENIUL KINETOTERAPIEI

Gabriela OCHIANĂ

Lucrarea cuprinde o sinteză a celor mai reprezentative studii realizate pe anumite direcții ale recuperării cum sunt: afecțiunile neurologice, afecțiunile respiratorii, afecțiunile cardio-vasculare, afecțiunile reumatismale și recuperarea handicapului neuro-motor.

Nr. pag.: 242 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-045-9

Cuprins

NATAȚIE ȘI APLICAȚIILE ÎNOTULUI ÎN KINETOTERAPIE 

Vasile MANOLE

Lucrarea prezintă aspecte legate de analiza biomecanică a principalelor proceduri din nataţie cu referire la utilizarea unor elemente din înot în kinetoterapie.

Nr. pag.: 100 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-030-5

Cuprins

RECUPERARE ÎN TRAUMATOLGIE SPORTIVĂ 

Vasile MANOLE

Lucrarea prezintă aspecte legate de cele mai frecvente afecţiuni generate de solicitările din activitatea sportivă şi modalităţile de recuperare ale acestora.

Nr. pag.: 158 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-029-9

Cuprins

MANAGEMENT ȘI MARKETING ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Bogdan Constantin RAȚĂ

Lucrarea conține elemente generale de management şi elemente specifice de management în educaţie fizică şi sport.

Nr. pag.: 137 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-028-2

Cuprins

ATLETISM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI POSTLICEAL

Bogdan Constantin RAȚĂ

Lucrarea prezintă probele atletice cuprinse în programa şcolară din punct de vedere metodic.

Nr. pag.: 135 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-027-5

Cuprins

JOCURI OLIMPICE: SPORTURI, EROI

Cătălina ABABEI

Cartea include date privind edițiile jocurilor olimpice și istoricul disciplinelor olimpice de vară.

Nr. pag.: 278 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-8392-65-5

Cuprins

ATLETISMUL PESTE VEACURI 

Cătălina ABABEI

Cartea cuprinde aspecte din evoluția aparatelor și materialelor de concurs, istoricul probelor de alergări, sărituri, aruncări, scurt istoric al atletismului feminin, atletismul practicat de persoanele cu handicap etc.

Nr. pag.: 128 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-59-0

Cuprins

STUDII DE ANALIZĂ BIOMECANICĂ ÎN ATLETISM

Cătălina ABABEI

Cartea cuprinde informații referitoare la elementele de biomecanică generală și musculară, biomecanica și antrenamentul de sprint, biomecanica săriturii și aplicarea ei în periodizarea antrenamentului, accidentări apărute în cadrul săriturilor, unghiuri optime de protecție în aruncări și sărituri etc.

Nr. pag.: 138 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-58-3

Cuprins

BIOMECANICĂ FUNCȚIONALĂ 

Gabriela RAVEICA

Lucrarea include noțiuni privind biomecanica ca interdesciplină, antropometria, importanța tipurilor și structurii articulațiilor, din punct de vedere biomecanic, biomecanica centurii scapulare și membrului superior, a centurii pelvine și șoldului, a locomoției umane etc.

Nr. pag.: 202 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-49-1 

Cuprins

TRATAMENTUL ORTOPEDICO-CHIRURGICAL ŞI KINETOTERAPEUTIC ÎN AFECŢIUNI ALE APARATULUI LOCOMOTOR

Mihai NICOLESCU, Gabriela RAVEICA, Florina OJOGA, Mihai BERTEANU 

Cartea este utilă studenților în kinetoterapie, absolvenților care doresc să-și reactualizeze cunoștințele în patologi aparatului locomotor, studenților la medicină, care doresc să îmbrățișeze specializarea de balneologie și recuperare medicală sau celor care doresc să-și completeze tratamentele propriilor bolnavi, în practica viitoare.

Nr. pag.: 210 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-47-7

Cuprins

EDUCAŢIE OLIMPICĂ

Radu ABABEI

Lucrarea include aspecte privind implicarea în sport și socializarea, considerații asupra sportului și antrenamentului sportiv, aspecte referitoare la promotorii olimpismului modern, implicațiile politicului în Jocurile Olimpice, olimpismul în școală, sport, cultură și artă etc.

Nr. pag.: 222 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2006 ║ ISBN 973-8392-58-6

Cuprins

DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘCOLARE (METODICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘCOLARE)

Gloria RAȚĂ

Cartea dezbate probleme de bază ale procesului instructiv-educativ, cu scopul de a reactualiza și lămuri noile orientări pedagogice cu care se confruntă specialiștii domeniului.

Nr. pag.: 236 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-39-X 

Cuprins

BASCHET. ÎNDRUMAR METODOLOGIC

Cătălin CIOCAN

Îndrumarul de posibilitatea studenților de a-și forma o gândire metodică, de a aprofunda unele aspecte caracteristice de predare a baschetului în școala generală și licee, precum și modul în care viitorii profesori, pot să-și organizeze și să-și planifice procesul de instruire, ținând seama de vârstele elevilor, de nivelul de pregătire și de condițiile materiale.

Nr. pag.: 146 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-27-6 

Cuprins

VOLEI DE PERFORMANȚĂ. PREMISELE CUNOAȘTERII

Florin GRAPĂ

Cartea include aspecte privind fundamentarea cunoașterii obiective a jocului de volei, modelarea – concept necesar obiectivării jocului competițional de volei etc.

Nr. pag.: 116 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-24-1 

Cuprins

VOLEI. MODELAREA PERFORMANȚEI

Florin GRAPĂ

Cartea cuprinde informații referitoare la modelarea jocului și modelarea pregătirii în voleiul de performanță, modelarea pregătirii jocului la nivelul unei echipe de divizia A, modele operaționale necesare pregătirii tehnico-tactice etc.

Nr. pag.: 186 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-23-3 

Cuprins

DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI

Gloria RAȚĂ

Manualul este o prezentare teoretică a activității practice. Acesta dezbate principiile ce stau la desfășurarea activității, metodele ce ajută la creșterea eficienței mișcării, conținuturile supuse procesului didactic, modalitățile de realizare a activității de predare, învățare, evaluare, evidență și proiectare didactică.

Nr. pag.: 338 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-21-7

Cuprins

REPERE ISTORICE ÎN EVOLUȚIA EXERCIȚIULUI FIZIC

Cătălina ABABEI, Radu ABABEI

Cartea conține aspecte privind studiul istoriei exercițiilor fizice, exercițiile fizice în antichitate, exercițiile fizice în Grecia antică, în Roma antică, în Evul mediu, educația fizic în secolele XVIII – XIX etc.

Nr. pag.: 246 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-47-0 

Cuprins

PREDAREA ATLETISMULUI ÎN ȘCOALĂ

Gloria RAȚĂ, Cătălina ABABEI

Lucrarea apărut din necesitatea de a pune la îndemâna celor care predau educația fizică, un material care să rezolve, într-un fel sau altul, una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă învățământul românesc și anume găsirea unor modalități eficiente de predarea atletismului în școală.

Nr. pag.: 166 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-45-4 

Cuprins

APLICAREA TEORIEI INFORMAȚIEI ÎN ÎNVĂȚAREA TEHNICII ALERGĂRII DE GARDURI

Cătălina ABABEI

Lucrarea beneficiază de bazele teoretice strict necesare din domeniile ciberneticii, teoriei informației, modelării cibernetice prin feedback, a teoriilor învățării și este susținută de un aparat matematic adecvat.

Nr. pag.: 198 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-42-X 

Cuprins

ÎNVĂȚARE MOTRICĂ

Radu ABABEI

Lucrarea include aspecte privind conceptele învățării motrice, informația senzorială și feedback-ul, caracteristicile controlului motor, importanța vitezei de reacție în învățarea motrică, considerații privind inteligența motrică, condițiile practicii și transferului etc.

Nr. pag.: 184 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-35-7 

Cuprins

PARTICULARITĂȚI PSIHOFIZIOLOGICE ALE JOCULUI DE HANDBAL

Alexandru ACSINTE

Lucrarea cuprinde noțiuni referitoare la istoricul noțiunii de stres, caracteristici, perspective în dezvoltarea conceptului, particularitățile stresului în contextul activității sportive, performanța sportivă, fiziologia efortului fizic dirijat și capacitatea de performanță, modalitățile de evaluare a capacității de performanță specifice jocului de handbal etc.

Nr. pag.: 217 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-34-9 

Cuprins

TRANSFERUL ÎN PROBELE COMBINATE DIN ATLETISM 

Radu ABABEI

Lucrarea include informații privind psihofiziologia învățării, strategiile didactice în realizarea învățării motrice, transferul în învățarea motrică, tehnica componentelor probelor combinate, cercetarea experimentală privind transferul în probele combinate din atletism etc.

Nr. pag.: 230 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2003 ║ ISBN 973-8392-31-4

Cuprins

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – FENOMEN SOCIAL. ABORDARE AXIOMATICĂ

Vasile GHENADI, Florin GRAPĂ, Gheorghe BALINT

Lucrarea se adresează tuturor celor care acționează în domeniul educației fizice și sportului: practicanți direct sau indirect, studenți și cadre didactice de la facultățile de profil, sportivi, antrenori, medici, ziariști, manageri, profesioniști, organizatori etc.

Nr. pag.: 154 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ ISBN 973-8392-53-5 

Cuprins

ATLETISM. TEHNICĂ, METODICĂ, REGULAMENT

Gloria RAȚĂ

Cartea de față se dorește a fi un material de bună calitate care să permită însușirea cu ușurință a cunoștințelor necesare instruirii de bază din atletism.

Nr. pag.: 288 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ ISBN 973-8392-06-3 

Cuprins

BAZELE JOCULUI DE FOTBAL

Gheorghe BALINT

Cartea se vrea a fi un ghid care își propune să conducă cititorul în lumea fotbalului, orientându-l spre un mod de abordare a conținutului liniar și accesibil.

Nr. pag.: 250 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ ISBN 973-8392-04-7 

Cuprins