Home Phone Scroll Top

NOUTĂȚI EDITORIALE

CONTABILITATE CONSOLIDATĂ. CURS UNIVERSITAR, EDIȚIA A II-A

Mihai DEJU, Simona-Elena DRAGOMIRESCU

Lucrarea prezintă conținutul detaliat al disciplinei „Contabilitate consolidată”, având ca referință reglementările contabile în vigoare, necesară aprofundării cunoștințelor de specialitate de către studenții de la Programul de studii de licență „Contabilitate și Informatică de gestiune”.

Colecția Științe Economice

Nr. pag.: 532 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-711-3

TEORIA NUMERELOR

Marcelina MOCANU

Pornind de la noțiuni de bază referitoare la divizibilitate, cursul Teoria numerelor, predat la programul de studii Matematică, demonstrează teoreme care fundamentează aritmetica modulară. Teoria prezentată este însoțită de numeroase exemple de aplicare și de discutarea unor algoritmi specifici.

Colecția Științe 

Nr. pag.: 234 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-709-0

BIOLOGIE VEGETALĂ. SUPORT PENTRU LUCRĂRI PRACTICE. SPECIALIZAREA ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Claudia-Veronica UNGUREANU

Lucrarea prezintă repere ştiinţifico-metodologice pentru studiul și cunoașterea plantelor. Lucrările practice tematice au scopul de a forma deprinderile  necesare în confecționarea preparatelor, analiza microscopică, evidenţierea particularităţilor cito-anatomice și morfologice ale plantelor.

Colecția Biologie

Nr. pag.: 115 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-705-2

EVALUAREA DURATEI DE VIAȚĂ REMANENTE A ECHIPAMENTELOR. SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE CURS ȘI APLICAȚII PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Luminița BIBIRE (coord.), Narcis BÂRSAN

Lucrarea redă informații, tehnici și procedee de lucru pentru aparatura utilizată în activitatea de verificare și evaluare a structurilor mecanice, tip recipiente sub presiune și instalații de ridicat. Lucrarea se adresează studenților de la programele de studii de profil și specialiștilor în domeniu.

Colecția Științe Inginerești

Nr. pag.: 299 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-973-1833-80-4

DIDACTICA SPECIALIZĂRII. MATEMATICĂ. INFORMATICĂ ȘI TIC. SUPORT DE CURS

Carmen-Violeta POPESCU

Cursul se adresează studenților înscriși la programele de formare psihopedagogicǎ din cadrul DPPD, care doresc o carierǎ didacticǎ în specializǎrile Matematică, Informaticǎ și TIC. Acesta familiarizează studenții cu modalitǎți și strategii adaptate predǎrii în ciclul preuniversitar.

Colecția Științe Psiho-Sociale

Nr. pag.: 156 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-701-4  

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE. CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ. BIOTEHNOLOGII. INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Editor-șef: Prof. dr. chim. Adriana FÎNARU

Periodicitate.: 4 numere/an ║ Format: B5║Limba de apariție: Engleză/Franceză║ISSN 1582-540X

JOURNAL OF ENGINEERING STUDIES AND RESEARCH

Editor-șef: Prof. dr. ing. Valentin NEDEFF

Periodicitate.: 4 numere/an ║ Format: B5║Limba de apariție: Engleză║ISSN 2068-7559

Site internet: http://jesr.ub.ro/1