ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

CREATIVITATE ONOMASTICĂ ÎN SPAȚIUL CULTURAL ROMÂNESC

Luminița DRUGĂ, Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU

Volumul reunește atât articole publicate de autoare, în colaborare sau individual, în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe, cât și articole care acum văd lumina tiparului și se axează pe identificarea și analiza unor practici onomastice creative în spațiul cultural românesc.

Nr. pag.: 328 ║ Format: A5, color ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-692-5 

PODUL DE FLORI. CONSUBSTANŢIALITATE IDEATICO-STILISTICĂ ÎN CREAŢIA POETICĂ A LUI NICOLAE DABIJA

Liviu CHISCOP

Podul de flori. Consubstanțialitate ideatico-stilistică în creația poetică a lui Nicolae Dabija se adresează tuturor cititorilor, care pot înțelege de ce chiasmul, paradoxul, anamorfoza, anafora, antiteza, antonomaza, iambul, canonul, mitul, elegia etc. condensează puterea esteticului.

Nr. pag.: 327 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-693-2

DIVINITATE, DESTIN, DEBOVEANU

Paul DEBOVEANU

Romanul este un autoportret palimpsest al profesorului Paul Deboveanu. Scriitura se vrea un exercițiu de recuperare a trecutului pus în slujba unei sensibilități nostalgice potențat de funcția benefică a pasiunii cu care se identifică întreaga umanitate.

Nr. pag.: 186 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2022 ║ ISBN 978-606-527-688-8

ME, US, AND SOCIETY

Andreia-Irina SUCIU

Cursul se adresează studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău care doresc să-și consolideze modul de comunicare în limba engleză, atât în ceea ce privește exprimarea cotidiană, cât și cea profesională.

Nr. pag.: 90 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-681-9

PARTENAIRE. COURS DE FRANÇAIS

Florinela FLORIA

Cursul se adresează studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău care doresc să-și consolideze modul de comunicare în limba franceză, atât în ceea ce privește exprimarea cotidiană, cât și cea profesională.

Nr. pag.: 90 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-680-2

OLD AND MIDDLE ENGLISH LITERATURE. THE LITERATURE OF THE RENAISSANCE. CURS STUDII DE LICENȚĂ

Cătălina BĂLINIȘTEANU-FURDU

Cursul își propune familiarizarea studenților de la Filologie (Facultatea de Litere) cu conceptele și termenii literari specifici acestei discipline, precum și cu vocabularul adecvat pentru domeniul lor de studiu și cu noțiunile de gramatică adaptate nivelului mediu și/sau avansat.

Nr. pag.: 211 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-673-4

DICȚIONAR DE COMPARAȚII

Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU

Lucrarea realizează o inventariere a comparațiilor convenționale din limba română ca modalități de conceptualizare a lumii și o reflectare cuprinzătoare a comparațiilor literare sau poetice.

Nr. pag.: 218 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-662-8

A DISCOURSE ANALYSIS OF XENOPHOBIA IN CONTEMPORARY BRITAIN

Oana-Ionela CERNAT

Lucrarea prezintă elemente de analiză critică a discursului media în spațiul Marii Britanii.

Nr. pag.: 131 ║ Format: A5, color ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-658-1  

IUBIREA ARE MULTE FEȚE

Paul DEBOVEANU

Cartea este o compoziție idilică în care naratorul proiectează un deceniu din viața unui sat tradițional, ce nu și-a pierdut încă omenia din cauza sărăciei, satul copilăriei ca stare de spirit, ce continuă să sugereze veșnicia, să supraviețuiască colectivizării, agriculturii, ideologizării, invaziei comunismului și agresiunii istoriei.

Nr. pag.: 169 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-650-5

Cuprins

MIC DICȚIONAR DE ȘTIINȚE SOCIOUMANE COMENTAT

Virgil MOCANU

Lucrarea constituie o ofertă generoasă pentru publicul avizat și interesat de stimularea reflexivității și curiozității epistemice, la dezvoltarea capacităților metacognitive și rezolutive precum și a resurselor motivațional-afective ale învățării.

Nr. pag.: 188 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2020 ║ ISBN 978-606-527-646-8 

ALFABETUL POEZIILOR DESPRE ANIMALE 

Nicoleta POPA 

Bogat ilustrată, cartea se constituie într-o admirabilă inițiativă de a oferi elevilor, cadrelor didactice din învățământul preprimar/primar și părinților un auxiliar complex de însușire a literelor și sunetelor alfabetului limbii române.

Nr. pag.: 105 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-375-7

Cuprins

VIAȚA CA O POVESTE 

Paul DEBOVEANU

Dincolo de lumea pitorească pe care o reconstituie și de figurile luminoase pe care le evocă (fie că e vorba despre familie, colegi sau profesori), din acest volum se desprinde recunoștința autorului pentru cei care l-au influențat, ajutându-l să devină cineva.

Nr. pag.: 122 ║ Format: A5, color ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-629-1

Cuprins

AMURG DIN CLEPSIDRĂ 

Mihaela MOCANU-GÂLCĂ 

Întreaga lirică a volumului stă sub semnul metaforei revelatoare din sintagma titlului, vidul și plinul clepsidrei se apropie de final, amurgul exprimând sfârșitul unui ciclu și, prin urmare, pregătirea unei reînnoiri…spirituale prin „lumea cuvântului”.

Nr. pag.: 98 ║ Format: A5, color ║ Anul apariției: 2019 ║ ISBN 978-606-527-623-9

LITTÉRATURE FRANÇAISE DES XIXE ET XXE SIÈCLES. SUPORT TEORETIC PENTRU ORELE DE CURS ȘI SEMINAR PENTRU UZUL STUDENȚILOR

Maricela STRUNGARIU

Lucrarea se doreşte a fi un suport teoretic pentru studenţii filierei francofone a Facultăţii de Litere. Aceasta oferă o privire retrospectivă şi sintetică asupra fenomeneor ideologice, literare şi artistice specifice Franţei secolelor XIX-XX.

Nr. pag.: 249 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-611-6

BICENTENAR VASILE ALECSANDRI 1821-2021 

Liviu CHISCOP 

Lucrarea conține eseuri referitoare la biografia scriitorului Vasile Alecsandri, care au fost publicate anterior în reviste și periodice culturale de prestigiu local și național.

Nr. pag.: 260 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-601-7

AXIOLOGICE. DIAGNOZE CRITICE 

Liviu CHISCOP 

Lucrarea conține 25 de cronici literare (critică de întâmpinare) publicate în perioada noiembrie 2016 – aprilie 2018 în cele mai renumite reviste de cultură din România și Republica Moldova.

Nr. pag.: 274 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-600-0 

QUELQUES MOTS SUR «LES MOTS» DE JEAN-PAUL SARTRE

Daniela-Elena CORLADE

Lucrarea propune o analiză reală asupra realității și ficțiunii în opera lui Jean-Paul Sartre.

Nr. pag.: 58 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-599-7

LE JEU AUTOBIOGRAPHIQUE DANS L’ŒUVRE «LES MOTS» DE JEAN-PAUL SARTRE

Daniela-Elena CORLADE

Lucrarea expune elemente teoretice și ilustrează anumite concepte prin intermediul cărora consideră „Les Mots” a lui Jean-Paul Sartre ca fiind o pasarelă între realitate și ficțiune.

Nr. pag.: 47 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-598-0

LE DISCOURS ARGUMENTATIF

Daniela-Elena CORLADE

Arta argumentării, de a ști cum și în ce condiții se realizează o argumentare de calitate sunt unele dintre ipotezele care au stat la baza documentării realizate în această carte. Lucrarea abordează legile discursului argumentativ cu efectele de limbaj și conține exemple concrete despre conectorii logici din diferite opere franceze, cu procedeele și tehnicile argumentative utilizate.

Nr. pag.: 65 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-597-3 

L’ARGUMENTATION DANS LE DISCOURS LITTÉRAIRE FRANÇAIS

Daniela-Elena CORLADE

Cartea este construită în jurul unor cuvinte cheie cum sunt: argumentarea, argumentele pro și contra, teza, demonstrația, locutor și interlocutor. Toate aceste cuvinte cheie sunt susținute de exemple concrete de texte aparținând literaturii franceze.

Nr. pag.: 67 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2018 ║ ISBN 978-606-527-596-6

AUTORI ȘI CĂRȚI LA INTERFERENȚA VEACURILOR

Daniel NICOLESCU

Lucrarea structurata in cinci capitole prezintă sinteze ale criticului Daniel Nicolescu, care nu iartă și nu cruță, arătând o exigență detașată şi profesionistă.

Nr. pag.: 132 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-587-4

UN LICEU, MULTE DESTINE. FILE DE MONOGRAFIE

Paul DEBOVEANU

Autorul construiește lent, cu răbdare, într-o arhitectură barocă, figura spiritului competitiv al Liceului, personalitatea proteică și prometeică a acestei cărți.

Nr. pag.: 171 ║ Format: A5, color ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-584-3

THE EIGHTEENTH-CENTURY ENGLISH NOVEL: LECTURE NOTES AND SEMINAR WORKBOOK

Mihaela CULEA

Cursul se adresează studenților din anul I filologie care studiază literatura în maniera cronologică, axându-se pe literatura engleză a secolului al XVIII-lea. Cursul prezintă autorii principali ai acestei perioade și caracteristicile principale ale romanelor iluministe.

Nr. pag.: 215 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-576-8

THE SYNTAX AND STYLE OF ACADEMIC WRITING: A GUIDE FOR STUDENTS OF ENGLISH

Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU

Lucrarea se adresează cu predilecţie studenţilor anglişti și urmăreşte dezvoltarea abilităţilor de scriere academică, aducând ȋn atenţie atât aspecte teoretice cât şi practice.

Nr. pag.: 246 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-574-4 

HAMLET ÎNCĂ TRĂIEȘTE

Mihaela MOCANU-GÂLCĂ

Titlul noii plachete de versuri, Hamlet încă trăiește, are menirea de a induce în receptor starea de spirit, trăirile sugerate de autoare prin cele 52 de poeme și prin crezul artistic exprimat cu sinceritate în prefața cărții.

Nr. pag.: 80 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-573-7

FERICIREA VINE CU ASCENSORUL

Paul Lucian LETZNER

Atractiv şi incitant, scris pentru cititori – probabil cu intenția subliminală a unui binemeritat succes de public – romanul reprezintă, fără îndoială, un eveniment remarcabil în beletristica română.

Nr. pag.: 106 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-567-6 

NON VERBUM DE VERBO (EXPLORING TRANSLATION THEORIES FROM ANTIQUITY TO THE 20TH CENTURY) – Vol. 1

Ioan-Lucian POPA, Nadia-Nicoleta MORĂRAŞU, Roxana-Iuliana POPESCU

Acest volum de texte de traducere se adresează studenţilor anglişti şi are ca obiectiv familiarizarea acestora cu teoreticienii traducerii din antichitate şi până la sfârşitul secolului al XVI-lea.

Nr. pag.: 199 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-554-6, 978-606-527-555-3  

NON VERBUM DE VERBO (EXPLORING TRANSLATION THEORIES FROM ANTIQUITY TO THE 20TH CENTURY) – Vol. 2

Ioan-Lucian POPA, Nadia-Nicoleta MORĂRAŞU, Roxana-Iuliana POPESCU

Acest volum de texte de traducere se adresează studenţilor anglişti şi are ca obiectiv principal familiarizarea acestora cu teoreticienii traducerii din secolul al XVII-lea şi până la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Nr. pag.: 181 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-554-6, 978-606-527-556-0

INITIATION AUX FIGURES DU DISCOURS

Adriana-Gertruda ROMEDEA

Scopul discursului figurat este de a produce un efect asupra auditorului. Figurile sunt considerate ca schimbări intenționate de sens sau de limbaj; ele sunt instrumente eficace în intenția persuasivă. Folosirea figurilor contribuie la realizarea funcțiilor estetice și argumentative ale discursului. 

Nr. pag.: 132 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-534-8  

DEZERTOR DIN LAGĂRUL COMUNIST

Paul Lucian LETZNER

Cartea de confesiuni propune un personaj, pe Paul Brand, alias Paul Lucian Letzner, ce poate constitui un model de moralitate, de altruism, de spirit justițiar, de dorință ardentă de a se perfecționa continuu, de loialitate și patriotism față de țara care l-a ivit în lumină model de care lumea contemporană românească, are atâta nevoie.

Nr. pag.: 214 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-526-3 

ELEMENTE DE LIMBĂ ROMÂNĂ LITERARĂ. NOTE DE CURS

Luminița DRUGĂ

Lucrarea este un instrument de lucru care se adresează studenților de la Filologie care frecventează cursul de Limba română literară în care este prezentată activitatea și opera cărturarilor care au avut o importanță covârșitoare la dezvoltarea românei literare, începând cu secolul al XVI-lea. Partea teoretică a fiecărei expuneri este urmată de elemente de analiză practică pe textele alese ca suport pentru ilustrarea teoriei.

Nr. pag.: 111 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-523-2

TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI

Gabriela MUNTEANU (coord.), Loredana SUCIU, Florina-Gica DIACONU

Cartea adună o serie de materiale legate de tradițiile și obiceiurile românești, exemplificate cu fotografii. Aceste obiceiuri și tradiții se transmit din generație în generație și constituie o sursă deosebit de valoroasă pentru cadrele didactice care au obligația morală și civică de a duce mai departe aceste minunate valori spirituale, de a cultiva copiilor dragostea pentru tradițiile și obiceiurile neamului românesc.

Nr. pag.: 62 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-437-2 

MIC DICȚIONAR DE TERMINOLOGIE MEDICALĂ

Daniel NICOLESCU

Prezentul „mic dicționar” glosează terminologia medicală românească (aproximativ 450 de termeni  de anatomie,  fiziologie, botanică și unii termeni de fizică și chimie) din „Cursul de limba română pentru studenții din anul pregătitor învățământ medical”.

Nr. pag.: 75 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-390-0 

PRAGMATICS OF THE CONVERSATIONAL DISCOURSE. SUPORT DE CURS ŞI SEMINAR

Elena BONTA

Cursul se adresează studenților de la programul de masterat „Practici de comunicare”  cărora le oferă un suport teoretic și practic de lucru pe problematica pragmaticii conversaționale.

Nr. pag.: 150 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-510-2 

COMUNICARE INTERPERSONALĂ. SUPORT DE CURS ŞI SEMINAR

Elena BONTA

Cursul se adresează studenților de la specializarea „Comunicare” cărora le oferă un suport teoretic şi practic pe problematica comunicării interpersonale.

Nr. pag.: 83 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-509-6

MANIPULARE ȘI PERSUASIUNE

Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI

Lucrarea prezintă teoretizarea conceptelor de manipulare şi persuasiune, istoricul preocupărilor de analiză a manipulării şi persuasiunii, strategii şi tehnici de manipulare şi persuasiune.

Nr. pag.: 86 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-508-9

RITUAL COMUNICAȚIONAL, COMUNICARE RITUALĂ. O ABORDARE SEMIOPRAGMATICĂ

Nicoleta POPA-BLANARIU 

Continuând contribuții anterioare ale autoarei, volumul propune o abordare a fenomenelor performative, în special a unor (re)prezentări rituale – non și paraverbale – cu instrumente semiopragmatice.

Nr. pag.: 84 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-505-8

PR WRITING TECHNIQUES. NOTE DE CURS ȘI SEMINAR

Raluca GALIȚA

Lucrarea conține elemente de teorie și practică referitoare la tehnicile de redactare pentru relațiile publice în limba engleză, constituind un suport de curs și seminar util studenților de la „Comunicare și relații publice”.

Nr. pag.: 108 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-504-1

ADVERBUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ. TEORIE, EXEMPLE, TESTE

Daniela DASCĂLU

Lucrarea prezintă aspecte teoretice și practice privind utilizarea adverbului în limba română. Este structurată în nouă capitole sugestive însoțite de exemple, iar în finalul lucrării se găsesc o serie de teste docimologice.

Nr. pag.: 166 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-503-4 

FEMEIA – PARTE EGALĂ A UNEI SOCIETĂŢI PROSPERE. STUDIU PRIVIND EGALITATEA DE ŞANSE, CARIERĂ ŞI PERSPECTIVE SOCIOPROFESIONALE

Gabriela CIUBOTARU

Dincolo de abordarea curajoasă, de stilul coerent și plin de viață al redactării sau de interdisciplinaritatea punctelor de vedere analizate, lucrarea nu constituie doar un eseu, ci o direcție susținută de argumente ce poate fi străbătută cu ușurință.

Nr. pag.: 198 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-501-0

SPORTS, GAMES AND PASTIMES. CURS PRACTIC DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENŢII DE LA FSMMS

Cătălina BĂLINIȘTEANU 

Lucrarea este un curs practic pentru învățarea limbilor străine.

Nr. pag.: 170 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-500-3

DEUTSCH FUR ANFANGER. CURS PRACTIC DE LIMBA GERMANĂ

Cătălina BĂLINIȘTEANU 

Lucrarea este un curs practic pentru învățarea limbilor străine.

Nr. pag.: 129 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-499-0

XMATRIX

Violeta POPA

L.

Nr. pag.: 90 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-468-6

JAPONIA ŞI LUMEA OCCIDENTALĂ – IMAGINEA „CELUILALT” ÎNTRE 1853 ŞI 1912

Alexandra Marina GHEORGHE

Lucrarea cuprinde istorie japoneză modernă – reflectarea imaginii Japoniei în Occidentul euro-american, respectiv a acestui spaţiu în arhipelagul nipon, în intervalul 1853 – 1912.

Nr. pag.: 478 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-461-7

A TREASURE BOOK OF „NYM” WORDS (AUXILIARY MATERIAL FOR ENGLISH LEXICOLOGY)

Elena BONTA, Nadia Nicoleta MORĂRAȘU

Cartea se adresează studenţilor filologi precum şi tuturor persoanelor interesate de îmbunǎtǎţirea cunoştinţelor de vocabular al limbii engleze printr-o ilustrare a claselor de cuvinte (antonime, sinonime, eponime etc.) şi a relațiilor semantice (sinonimie, omonimie, paronimie, etc.) dintre ele.

Nr. pag.: 299 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-460-0

ILLNESS IN WUTHERING HEIGHTS

Maria Ramona BARBU

Lucrarea dezbate o temă mult discutată chiar de la începuturile  literaturii: BOALA văzută din perspectiva PSIHOSOMATICII, (suferinţa sufletească şi efectele acesteia asupra sănătăţii fizice, trupeşti), temă transpusă în personaje literare celebre precum Don Quijote al lui Cervantes, Othello, Regele Lear, Macbeth or Ophelia din opera marelui Shakespeare, Moll Flanders sau Lady Jacinta din literatura romantică etc.

Nr. pag.: 96 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-454-9

THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE (TEXTS FOR TRANSLATION-ORIENTED ANALYSES)

Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU

Lucrarea propune studenţilor filologi o selecţie atentă şi riguroasă a unor texte din cele mai variate surse, în vederea realizării unor traduceri cu un înalt grad de calitate şi acurateţe din şi în limbile engleză şi română, folosind în prealabil instrumente eficiente de analiză textuală şi discursivă.

Nr. pag.: 176 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-447-1

THE SYNTAX OF COMPOUND AND COMPLEX SENTENCES

Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU

Cursul se adresează studenților filologi și are ca obiectiv principal să descrie, explice și analizeze structura frazei compuse în limba engleză, în scopul dezvoltării gândirii logice a studenților, prin înțelegerea raporturilor dintre structura lingvistică a frazei și cea a evenimentului/stării de lucruri din lumea reală la care fraza face trimitere.

Nr. pag.: 112 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-446-4

ASPECTE DE FILOLOGIE COMPARATĂ A LIMBILOR ROMANICE. NOTE DE CURS

Luminița DRUGĂ

Lucrarea este gândită sub forma unui auxiliar didactic pentru studenți și abordează aspecte din gramatica comparată a limbilor neolatine. Se pleacă de la limba mamă către limbile fiice punându-se accent pe prezentarea primelor atestări ale limbilor respective. Se oferă, de asemenea, modele de analiză pe niveluri lingvistice, ale acestor texte.

Nr. pag.: 92 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-159-3

LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ VECHE. REPERE DE ANALIZĂ

Luminița DRUGĂ

Lucrarea este un auxiliar didactic la nivelul învățământului superior. Secvențele de text pornesc de la stilul epistolar, primul dintre stilurile apărute în scrisul românesc, urmând apoi, în diacronie, momentele importante din stilistica funcțională românească. După fiecare model de analiză sunt propuse texte noi, avându-se în vedere și problemele de ordin teoretic care pot apărea.

Nr. pag.: 200 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-158-6

NORMĂ ȘI NORMATIVITATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Petronela SAVIN, Luminița DRUGĂ 

Cursul reprezintă o încercare de sinteză a problematicii complexe a normei lingvistice, aşa cum a fost ea formulată în lingvistica romȃnească. Componenta sa practică îşi propune să trezească studenţilor spritul critic faţă de problematica normei lingvistice, invitȃnd totodată la dezvoltarea unor instrumente de analiză şi de comentariu în ceea ce priveşte limba şi discursul în general.

Nr. pag.: 128 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-067-1

LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ. NOŢIUNI DE LEXICOLOGIE ŞI SEMANTICĂ

Ecaterina CREȚU, Mihaela HRIBAN, Luminița DRUGĂ

Lucrarea este concepută sub forma unui auxiliar didactic specific orelor de seminar ale disciplinei „Limba română contemporană – Lexicologie”. Se are în vedere urmărirea unui parcurs teoretico-aplicativ pentru dezvoltarea noţiunilor de etimologie, sinonimie, antonimie, paronimie, hiponimie, hiperonimie, omonimie, câmpuri lexico-semantice evidente în limba română.

Nr. pag.: 88 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-013-8

TEHNOLOGII MULTIMEDIA PENTRU COMUNICARE ONLINE

Cosmin TOMOZEI

Cursul își propune familiarizarea cititorilor cu domeniul dezvoltării aplicațiilor informatice, orientate către mediul online și incluzând resurse de prelucrare a sunetului, imaginii și animației; utilizarea de software specializat pentru editare de pagini web folosind limbaje de marcare, programare și scripting specializate; producția de materiale multimedia, animație etc.

Nr. pag.: 74 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-434-1 

FUNDAMENTE ALE ȘTIINȚELOR SOCIALE

Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU

Cursul prezintă dihotomia dintre ştiinţe naturii şi ştiinţele sociale.

Nr. pag.: 112 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-433-4

FILOSOFIA SPAȚIULUI PUBLIC

Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU

Cursul prezintă teoretizarea conceptului de spaţiu public, tipologii ale comunicării în spaţiul public etc.

Nr. pag.: 82 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-432-7

LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DU MOYEN ÂGE

Veronica GRECU

Cartea își propune să evidențieze bogăția extraordinară și  contradicțiile creatoare ale literaturii medievale franceze. Ambiția principală a acestei lucrări este de a servi drept manual de inițiere studenților care doresc să își îmbunătățească cunoștințele legate de literatura medievală, adesea prea puțin cunoscută, în ciuda varietății sale tematice și a influenței incontestabile exercitate asupra literaturii moderne și contemporane.

Nr. pag.: 106 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-431-0 

Cuprins

MANAGEMENTUL NEGOCIERII CONFLICTULUI ÎN MUNCA DE POLIŢIE

Corneliu POPA

Lucrarea abordează probleme de management ale negocierii conflictelor în munca de poliție.

Nr. pag.: 130 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-418-1

LITERATURA GENERALĂ ȘI COMPARATĂ. TEME, CONCEPTE, MODALITĂȚI DE ABORDARE

Nicoleta POPA BLANARIU

Lucrarea prezintă o sinteză a direcțiilor de dezvoltare a literaturii generale și comparate, ilustrând fenomenele analizate prin trimiteri la opere reprezentative din diferite literaturi. Această lucrare este, de asemenea, un instrument didactic pentru învățământul superior.

Nr. pag.: 140 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-417-4 

FROM SOURCE LANGUAGE TO TRANSLATUM. TRANSLATION PRACTICE WORKBOOK

Ioan Lucian POPA

Lucrarea este o culegere de exerciţii de traducere din limba română în limba engleză. Aceasta conține texte selectate din literatura română (atât beletristică cât și specializată), bibliografie și îndrumări practice ce vin în sprijinul fundamentării științifice a procesului de traducere.

Nr. pag.: 254 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-413-6  

PARLER DE SOI-MÊME: TESTES ET ANALYSES

Simina MASTACAN, Maricela STRUNGARIU

Lucrarea conţine elemente teoretice și practice menite să ofere unui public avizat o serie de repere de analiză a discursului autoreferențial, atât din perspectivă literară, cât și lingvistică.

Nr. pag.: 331 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-409-9  

A HISTORY OF THE ENGHLISH LANGUAGE

Elena CIOBANU

Lucrarea este o descriere a istoriei limbii engleze, începând din perioada preistorică şi până în prezent. Sunt prezentate perioada englezei vechi, medii şi moderne. Lucrarea este destinată atât studenţilor de la specializările filologice, cât şi tuturor celor interesaţi de fenomenul lingvistic văzut dintr-o perspectivă diacronică şi încadrat în contextul istoric, social şi artistic.

Nr. pag.: 201 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-408-2

LA TRADUCTION – ENJEUX LINGUISTIQUES ET CULTURELS

Simina MASTACAN

Lucrarea conţine elemente teoretice și practice cu privire la teoria şi practica traducerii, insistând asupra unor probleme specifice şi vizând un public divers, interesat de problema interferenţelor culturale şi lingvistice realizate prin traducere.

Nr. pag.: 240 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-403-7  

AMINTIRI DE NEUITAT

Bekir SEITABLA, Dilara SEITABLA

Rândurile din această carte sunt mai degrabă niște documente despre fapte și comunități, locuri ce nu mai există (nici pe hartă), despre oameni care de mult nu mai au nici morminte.

Nr. pag.: 175 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-401-3  

DISCURSIVE PRACTICES VERBAL INTERACTIONS

Elena BONTA

Lucrarea se adresează studenților masteranzi de la programul „Limba engleză. Practici discursive” şi oferă o perspectivă teoretică şi practică asupra interacţiunilor verbale.

Nr. pag.: 98 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-399-3 

UNDERSTANDING LANGUAGE AUTOBIOGRAPHIES – IMPLICATIONS FOR LIFELONG LEARNING

Elena BONTA

Lucrarea constituie un ghid ştiinţific interdisciplinar de înţelegere, din perspectivă teoretică şi practică, a autobiografiilor lingvistice. Ea se adresează cu precădere profesorilor de limbi străine, formatorilor lingvistici din domeniul educaţiei adulţilor şi persoanelor interesate de parcursul lingvistic şi al consecinţelor acestuia în perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

Nr. pag.: 278 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-398-6 

REFLECTION ON LANGUAGE AUTOBIOGRAPHIES/ REFLECTIONS SUR LES GRAPHIES LANGAGIÈRES

Maricela STRUNGARIU, Raluca GALIŢA, Elena BONTA, Adriana-Gertruda ROMEDEA

Lucrarea este un studiu vizând procesul de elaborare, înţelegere şi reflecţie asupra autobiografiilor lingvistice ca posibilitate de urmărire a parcursului lingvistic şi extragere a implicaţiilor sale pe plan individual, social, psihologic şi educaţional.

Nr. pag.: 226 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-397-9

TRAFICUL DE PERSOANE ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ

Sorin BRAȘOVEANU

Lucrarea tratează conceptele generale vehiculate de specialişti în securitatea persoanei la nivel european. Sunt aduse în discuţie particularităţile României în acest domeniu, precum şi consecinţele în planul politicii adecvate realităţilor sociale.

Nr. pag.: 194 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-386-3

TRAFICUL DE COPII. ÎNTE PLUS ȘI MINUS

Sorin BRAȘOVEANU

În condiţiile în care traficul de copii a devenit o problemă la nivel internaţional, se impunea tratarea problematicii din perspectiva atribuţiilor specifice ale statului român, în directă relaţie cu normativele europene şi cu specificul societăţii noastre.

Nr. pag.: 212 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-387-0

ANALYSING MEDIA DISCOURSE. NOTE DE CURS ȘI SEMINAR

Raluca GALIȚA

Lucrarea conține elemente teoretice și practice cu privire la discursul mediatic și analiza acestuia, venind în sprijinul studenților de la profilul „Comunicare și relații publice”.

Nr. pag.: 85 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-384-9

DRUMURI ÎN VIAŢĂ

Costică NITU

Nr. pag.: 254 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-382-5  

Cuprins

REGISTERS AND STYLES OF ENGLISH LANGUAGE

Nadia Nicoleta MORĂRAȘU

Lucrarea se adresează studenților filologi și urmărește dezvoltarea abilităților de analiză a registrelor și stilurilor limbii engleze, precum și evaluarea efectelor obținute prin variațiile sociolingvistice.

Nr. pag.: 133 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-366-5

XMATRIX. PROZEME

Violeta POPA

Nr. pag.: 90 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-362-7

CASA: IMAGO MUNDI

Violeta POPA

Lucrarea prezintă un studiu de antropologie culturală ce are în centrul preocupărilor casa, ca un arhetip metafizic, psihologic şi cultural.

Nr. pag.: 256 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-361-0  

ROMÂNII ŞI IMAGINARUL LOCUIRII

Violeta POPA

Lucrarea prezintă un studiu de antropologie culturală ce are în centrul preocupărilor analiza spaţiilor interiorului casei (spaţiile soporifice, cele ale hrănirii şi spaţiile sacre).

Nr. pag.: 256 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014  ISBN 978-606-527-360-3  

PRACTICA LIMBII ROMÂNE. NOTE DE CURS

Violeta POPA

Lucrarea conține un curs practic de redactare a textelor funcționale.

Nr. pag.: 259 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-345-0

THE STYLISTIC IDENTITY OF ENGLISH LITERARY TEXTS

Nadia Nicoleta MORĂRAȘU

Lucrarea se adresează studenților filologi și urmăreşte dezvoltarea abilităţilor de analiză critic-constructivă a conceptelor  stilisticii lingvistice vs. literare, precum şi folosirea instrumentelor de analiză stilistică pentru identificarea particularităţilor stilistice ale textului literar englez și evaluarea efectelor obtinute prin strategii intra și intertextuale.

Nr. pag.: 298 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-326-9  

TEORIA CLASELOR POZITIVE ȘI CONCEPȚIA DESPRE STATUL NAȚIONAL ÎN PUBLICISTICA EMINESCIANĂ

Georgiana MARCU

Lucrarea de faţă are drept scopul reliefarea valorii lui Eminescu, în funcţia sa de jurnalist, dezbărată de etichete folosite obsedant, valoare care nu rezidă din simpla expunere a unor genuri sau formule literare, ci în consacrarea lor, efortul ţintind spre sinteză, talentul său fiind o combinaţie de stiluri folosite de predecesorii săi.

Nr. pag.: 88 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-329-0

CEZARA ÎNTRE MITANALIZĂ ȘI PSIHANALIZĂ

Georgiana MARCU

Această carte cuprinde câteva interpretări inedite asupra nuvelei Cezara de Mihai Eminescu. Abordările sunt, aşa cum menționează și titlul, diferite, provocând cititorul la noi interpretări.

Nr. pag.: 60 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-328-3

STYLISTICS OF TEXTS AND DISCOURSES

Nadia Nicoleta MORĂRAȘU

Lucrarea reprezintă o colecţie de analize stilistico-discursive ale unei varietăţi de texte din limba engleză, realizate de masteranzi ca produse ale cercetării ştiinţifice.

Nr. pag.: 139 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-323-8 

INTRODUCTION TO SEMANTICS

Mariana TÎRNĂUCEANU

Lucrarea include note de curs la disciplina Introducere în Semantică, pentru studenţii de la master. Sunt prezentate concepte de bază, exemple şi opinii.

Nr. pag.: 65 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-322-1 

NOTES ON ARGUMENTATIVE PRACTICES

Mariana TÎRNĂUCEANU

Cartea conţine note de curs la disciplina „Practici argumentative”, pentru studenţii de la master. Sunt prezentate cele mai noi abordări internaţionale, cu exemplificări.

Nr. pag.: 64 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-321-4  

AN INTRODUCTION TO ENGLISH FOR PR STUDENTS 

Raluca GALIȚA

Lucrarea se adresează, în special, studenţilor programului de „Comunicare şi relaţii publice”, constituind un instrument de lucru eficient în însuşirea limbii engleze, bazat pe concepte teoretice şi aplicaţii practice.

Nr. pag.: 134 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-316-0

TEACHING ENGLISH: A PRAGMATIC APPROACH

Elena BONTA

Lucrarea se adresează celor interesați de problemele predării limbii engleze, din perspectiva abordării pragmatice  (predarea și însușirea limbii, cu scopul utilizării eficiente a acesteia în contexte sociale diferite). Conceptele teoretice sunt completate de aplicații practice.

Nr. pag.: 203 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-315-3 

APPRENDRE LE VOCABULAIRE FRANÇAIS 

Adriana-Gertruda ROMEDEA

Lucrarea este adresată studenţilor francofoni pentru a-şi îmbogăţi vocabularul.

Nr. pag.: 316 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-298-9

CREAREA ȘI ORGANIZAREA DE EVENIMENTE 

Amalia PETROVICI

Lucrarea include descrierea aspectelor definitorii ale organizării de evenimente – o nouă dimensiune a conceptului de eveniment (de la evenimentul clasic la evenimentul de marketing), tipologia evenimentelor, conceptul de CSR, creativitatea în organizarea de evenimente.

Nr. pag.: 162 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-251-4

BASMUL POPULAR – ORIZONTURI STILISTICE 

Elena SIMIONESCU-ZAHARIA

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în interpretările poetico-stilistice ale basmelor populare româneşti, cu accent pe studierea basmelor din culegeri folclorice din secolul al XIX-lea, dar şi contemporane. Materialul consultat şi concluziile demersului analitic demonstrează faptul că basmul continuă să fascineze reprezentând şi o sursă de inspiraţie pentru crearea unor categorii artistice culte: basm literar, muzical, cinematografic.

Nr. pag.: 278 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-228-6   

CAPELA – LA CHAPELLE

Angela SCARLAT

Cartea cuprinde unsprezece scrieri în care autoarea își propune să înfățișeze contrastantele fațete ale Marelui Oraș ca și câteva posibile personaje ale sale. Capela lui Jean de Beauvais, cancelarul-cardinal al lui Charles V-e, Le Sage, era cumparată în anul 1883, de către Carol I al României, devenind prin renovare și adaptare, lăcașul sacru al romanilor ortodocși din diaspora de la Paris.

Nr. pag.: 141 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-212-5   

INTRODUCERE ÎN DIALECTOLOGIE

Ioan DĂNILĂ

Lucrarea constituie suportul de curs pentru disciplina dialectologie română şi include informaţii esenţiale privind specificul, structura, descrierea şi stadiul actual al cercetărilor în domeniul vizat de titlu. Anexele completează tabloul prezentării de ansamblu şi servesc pentru iniţierea în problematica dialectologiei.

Nr. pag.: 154 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-202-6 

ISPITIRILE DESTINULUI 

Ozana KALMUSKI-ZAREA

Valorile eterne, absolutul, eternul divin se regăsesc în muzică în câteva motive fundamentale, în temele polare: viaţă – moarte, iubire– destin. De la arhetipuri la eroi pereni, după căutări neliniştite, asemănătoare labirintului, prin exemple consacrate din literatura de gen, autoarea demonstrează atât afinităţile compozitorilor pentru un anume model cât şi tentaţia de a reveni mereu asupra lui.

Nr. pag.: 126 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-178-4 

Cuprins

MIRAJUL ETERNEI REÎNTOARCERI. DE LA DIES IRAE LA REQUIEM

Ozana KALMUSKI-ZAREA

Lucrarea prezintă universul muzical procesat în operă cu ajutorul principiului ciclic pornind de la un arhetip – model, filtrat de căutări metafizice cu rol de regândire a operei.Sublimul transcendent, armonia universală, premisele metafizice sunt doar câteva din temele care fac posibilă reluarea ciclului. Acestea au fost revelate de la celebra secvenţă gregoriană Dies Irae până la creaţii de ultimă oră.

Nr. pag.: 199 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-177-7  

Cuprins

DEFINIȚIA SPIRITULUI. LITERATURĂ ȘI MUZICĂ

Ozana KALMUSKI-ZAREA

Lucrarea constituie o contribuţie originală cu privire la relaţia dintre două arte complementare, abordate din perspectiva specialistului în muzicologie. Analiza estetică are ca mobil o demonstraţie axată pe conceptul izomorf literatură – muzică.

Nr. pag.: 136 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-176-0 

TEACHING ENGLISH: A PRAGMATIC APPROACH 

Elena BONTA

Lucrarea își propune să studieze procesul de predare și învățtare a limbii engleze prin prisma unor scopuri de natura formative. Se insistă asupra necesității plasării elevilor în situații active de învățare prin regândirea registrului metodologic.

Nr. pag.: 203 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-164-7

Cuprins

MALCOLM BRADBURY BETWEEN MODERNISM AND POSTMODERNISM

Andreia Irina SUCIU

Cartea este o prezentare postmodernismului în special prin comparaţie cu modernismul din care sau împotriva căruia se opinează că cel dintâi ar fi apărut. Studiul prezintă cariera lui Bradbury şi statutul acestuia de critic şi romancier, dar şi scenarist, pamfletar, monograf, promovator al scrierii creative pe o perioadă de peste patru decenii precum şi tensiunile lui creative la graniţa dintre modernism şi postmodernism, dintre critică şi ficţiune.

Nr. pag.: 370 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-163-0

Cuprins

OBICEIURI DE IARNĂ DIN JUDEȚUL BACĂU

Ioan DĂNILĂ

Lucrarea este o culegere de producții folclorice reprezentând obiceiurile de iarnă din județul Bacău, colectate de studenți, masteranzi, cadre didactice, elevi, în cadrul unui proiect finanțat de Consiliul Județean Bacău. Studiul introductiv care însoțește antologia expune particularitățile derulării proiectului, precum și tipologia textelor populare culese.

Nr. pag.: 112 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-151-7

Cuprins

PRAGMA-STILISTICA ORALITĂȚII

Raluca GALIȚA

Lucrarea urmăreşte justificarea din punct de vedere afectiv, a unor alegeri lingvistice operate de vorbitor la toate nivelele limbii şi, totodată, efectul acestor alegeri în funcţie de context.

Nr. pag.: 254 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-149-4 

Cuprins

ENGLISH MORPHOLOGY 

Raluca GALIȚA

Cursul îşi propune prezentarea sistematică a principalelor elemente de morfologie a limbii engleze.

Nr. pag.: 126 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-143-2

Cuprins

GEOPOLITICĂ. NOTE DE CURS 

Alin POPA

Cursul îşi propune formarea competenţelor profesionale şi a limbajului de specialitate în domeniul geopoliticii, cu o vastă incursiune în aria gestiunii situaţiilor de criză din domeniul relaţiilor internaţionale.

Nr. pag.: 159 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-142-5

Cuprins

ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU

Cursul îşi propune pregătirea studenţilor în formarea competenţelor profesionale şi a limbajului de specialitate privind etica şi deontologia în cadrul profesiei de relaţionist.

Nr. pag.: 112 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-141-8 

Cuprins

TEHNICI DE ARGUMENTARE

Brîndușa-Mariana AMĂLANCEI

Cursul îşi propune formarea competenţelor profesionale şi a limbajului de specialitate privind tehnicile de argumentare în relaţiile interpersonale.

Nr. pag.: 121 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-140-1 

Cuprins

GESTIUNEA CRIZEI

Amalia PETROVICI

Cursul îşi propune formarea competenţelor profesionale şi a limbajului de specialitate privind managementul crizei şi gestionarea situaţiilor de criză în cadrul unei organizaţii.

Nr. pag.: 153 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-139-5 

Cuprins

REDACTAREA DE MATERIALE PENTRU RELAȚII PUBLICE

Gabriel MARDARE, Florinela FLORIA

Cursul propune o prezentare sistematică a “genurilor” şi “stilurilor” potrivite pentru comunicarea organizaţională. Autorii abordează atât materialele destinate tipăririi cât şi modalităţile centrate pe audio-viual şi “new-media”.

Nr. pag.: 124 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-136-4 

Cuprins

COMUNICARE CU PRESA 

Gabriel MARDARE, Florinela FLORIA

Cursul îşi propune pregătirea studenţilor pentru o activitate esenţială a prestatorului de relaţii publice. Autorii au avut în vedere două componente complementare: “media relations” (comunicarea către presă) şi comunicarea cu ajutorul presei.

Nr. pag.: 162 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-135-7

Cuprins

PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

Constanța DUMITRIU

Cursul delimitează conceptele operaţionale ale psihologiei comunicării şi stabileşte raporturile funcţionale dintre acestea, îmbogăţeşte fondul noţional cu achiziţii recente privind paradigmele de referinţă, teoriile şi modelele de studiere a comunicării, precum şi formele acesteia.

Nr. pag.: 148 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-134-0

Cuprins

INTRODUCERE ÎN RELAȚII PUBLICE

Amalia PETROVICI

Lucrarea reprezintă notele de curs la disciplina Introducere în relații publice pentru studenții programului de studii „Comunicare și relatii publice”.

Nr. pag.: 182 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-132-6 

Cuprins

ENGLISH THROUGH NAMING ACTS

Nadia MORĂRAȘU

Lucrarea urmărețte predarea limbii engleze prin actele numirii și se adresează studenților înscriși la studii universitare de masterat în limba engleză.

Nr. pag.: 122 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-123-4

Cuprins

THE SYNTAX OF THE SIMPLE SENTENCE

Nadia MORĂRAȘU

Lucrarea prezintă sintaxa propoziției simple și se adresează studenților înscriși la studii universitare cu licență.

Nr. pag.: 113 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-122-7 

Cuprins

ELEMENTE DE LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ

Luminița DRUGĂ

Lucrarea prezintă evoluția limbii române literare din sec. al-XVI-lea până la Școala ardeleană.

Nr. pag.: 138 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-121-0

Cuprins

DICȚIONAR DE PROVERBE ROMÂN – ENGLEZ 

Ioan-Lucian POPA (coord.), Silvia BUGA, Alexandra CHETRAN, Simona CRUPENSCHI, Mihai HÎRDEA, Elena-Roxana POPA, Cristina REBEGEA 

Lucrarea reprezintă un dicționar de proverbe român – englez.

Nr. pag.: 273 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-117-3 

Cuprins

PALEOGRAFIE CHIRILICĂ ROMÂNEASCĂ (CU UN ALBUM DE DOCUMENTE)

Ioan MURARIU

Lucrarea include o suită de considerații teoretice privind scrierea în alfabet chirilic și transliterarea în grafie latină.

Nr. pag.: 168 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-105-0  

Cuprins

COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ. NOTE DE CURS

Amalia PETROVICI

Lucrarea reprezintă notele de curs la disciplina Comunicare organizațională pentru studenții din domeniul Comunicare.

Nr. pag.: 190 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-101-2

Cuprins

FEMINITATEA ȘI EROTISM ÎN LITERATURĂ

Victoria HRIBAN

Cartea ilustrează, într-o viziune compexă (mitică, filosofică, psihanalitică etc.) ideea de feminitate, prin abordarea unor teme literare de referinţă.

Nr. pag.: 320 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-075-6

Cuprins

GUIDE DE DIFFICULTÉS ORTHOGRAPHIQUES DES MOTS FRANÇAIS

Adriana Gertruda ROMEDEA

Lucrarea este un ghid ortografic al cuvintelor din limba franceză, plasate în ordinea sunetelor, sub forma de reguli. Toate cuvintele sunt date în contexte, pentru a sesiza mai bine sensul.

Nr. pag.: 305 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-052-7

Cuprins

CĂLĂTORIA UNUI SFERT DE VEAC

Silviu NEAGU

L.

Nr. pag.: 160 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-039-8

Cuprins

CONTEMPORARY ENGLISH DRAMA. J. OSBORNE, H. PINTER, S. BECKETT 

Andreia Irina SUCIU

Lucrarea include un studiu critic al literaturii engleze contemporane (teatru și roman).

Nr. pag.: 90 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-038-1  

Cuprins

THE HISTORY OF ENGLISH CULTURE AND CIVILISATION 

Mihaela CULEA

Lucrarea cuprinde un studiu introductiv în istoria și cultura engleză, destinat studenților din anul I.

Nr. pag.: 163 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-037-4

Cuprins

CLIPA…ȘI TIMPUL. PUBLICISTICĂ. PROZĂ SCURTĂ

Angela SCARLAT

L.

Nr. pag.: 213 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-026-8

Cuprins

CRIZA. OPORTUNITATE SAU RISC? APLICAȚIE PE TEATRELE DE OPERAȚII DIN CECENIA ȘI KOSOVO

Dan CĂLDĂRARU, Ion TĂTARU

Lucrarea prezintă o introducere în problematica situaţiilor de criză, în care abordarea descriptivă este completată cu cea practic-aplicativă.

Nr. pag.: 125 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-025-1

Cuprins

STAREA DE A FI ROMÂN 

Doina CMECIU, Ioan DĂNILĂ

Lucrarea tratează aspecte ale identităţii culturale româneşti în contextul europenizării şi al globalizării.

Nr. pag.: 224 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-019-0

Cuprins

INTRODUCING PHONETICS AND PHONOLOGY: WORKBOOK FOR STUDENTS 

Raluca BONTA

Lucrarea conţine subiecte pentru seminarul de fonetică a limbii engleze.

Nr. pag.: 156 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-018-3

Cuprins

INTRODUCING MORPHOLOGY (THE ARTICLE, THE NOUN, THE ADJECTIVE, THE PRONOUN). WORKBOOK FOR STUDENTS

Raluca BONTA

Lucrarea conţine subiecte pentru seminarul de morfologie a limbii engleze.

Nr. pag.: 160 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2009 ║ ISBN 978-606-527-017-6

Cuprins

DRUMUL ALTERNATIV 

Angela SCARLAT

L.

Nr. pag.: 74 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-89-7

Cuprins

LA PHRASE ET SON AU-DELA. ELEMENTS DE LINGUISTIQUE FRANCAISE

Simina MASTACAN  

Cartea se dorește a fi o pledoarie pentru ideea conform căreia, în învățarea unei limbi, trebuie luate în considerare toate aspectele (lingvistice și extralingvistice) de care semnificația are nevoie pentru a se dezvolta.

Nr. pag.: 208 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-75-5

Cuprins

INDIVIDUAL AND SPECIFIC SIGN: PARADIGMS OF IDENTITY IN MANAGING SOCIAL REPRESENTATIONS

Elena BONTA, Adriana Gertruda ROMEDEA

Volumul conține lucrările conferinței Individual and specific sign: Paradigms of identity in managing social representations.

Nr. pag.: – ║ Format: – ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-973-1833-62-0

Cuprins

ALECSANDRI, BĂCĂUANUL

Ioan DĂNILĂ  

Lucrarea însumează contribuţiile autorului la biografia lui Vasile Alecsandri şi tangenţele acesteia cu perimetrul băcăuan. CD-ul conţine circa 80 de minute de înregistrări cu personalităţi culturale şi ştiinţifice privind necesitatea instituţionalizării Casei-Muzeu Vasile Alecsandri din Bacău.

Nr. pag.: 140 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-606-527-015-2

Cuprins

METHODE DE FRANÇAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Veronica GRECU  

Lucrarea este un curs de limba franceză pentru studenți din domeniile: inginerie, informatică, matematică, fizică și chimie.

Nr. pag.: 182 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-606-527-014-5

Cuprins

ELEMENTS OF ENGLISH LEXICOLOGY

Elena BONTA  

Lucrarea conține o prezentare a limbii engleze din punctul de vedere al evoluţiei vocabularului, a modalităților de formare a acestuia și a relațiilor semantice existente între sensurile cuvintelor.

Nr. pag.: 216 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2008 ║ ISBN 978-606-527-006-0

Cuprins

FORMES DISCURSIVES

Adriana-Gertruda ROMEDEA  

 

Cartea este fructul unor cercetări în cadrul masterului de științe ale comunicării și limbajului. Aceasta se adresează tuturor celor interesați să găsească deniții ale conceptelor fundamentale și exemple de analize menite să ajute la multiplicarea și aprofundarea cunoștințelor, să formeze în cele din urmă competențe într-un domeniu de studiu dedicat explorării discursului.

Nr. pag.: 410 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-8392-64-9

Cuprins

APPROACHES TO LITERARY TEXTS 

Doina CMECIU, Ioan SAVA  

Cartea utilizează materialul oferit de critici și, uneori, chiar de autorii înșiși, pentru a oferi instrumentele necesare explorării textelor. Fiecare abordare menționează numele celor mai importanți critici asociați cu textul și conceptele cheie care trebuie utilizate pentru deslușirea textelor.

Nr. pag.: 324 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-1833-60-6

Cuprins

CASA – SEMN AL IDENTITĂȚII CULTURALE

Ioan DĂNILĂ, Doina CMECIU   

Prezentul volum include lucrările prezentate la Conferința Internațională Semiotica – dincolo de limite.

Nr. pag.: 146 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2006 ║ ISBN 973-8392-63-2 

Cuprins

COURS PRATIQUE DE PRONONCIACION DU FRANCAIS

Adriana-Gertruda ROMEDEA

Cartea conține elemente de prozodie și versificare necesarea pentru înțelegerea delicatelor mecanisme ale poeziei întâlnite în timpul studierii literaturii Evului Mediu și Renașterii.

Nr. pag.: 221 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2006 ║ ISBN 973-8392-60-8

Cuprins

TEXTUAL STUDIES

Doina CMECIU (coord.)  

Cartea are drept scop creșterea gradului de conștientizare a limbajului în rândul cititorilor. Sunt prezentate anumite aspecte referitoare la cuvintele din textele literare incluzând seminificația și înțelesul acestora în cadrul discursului.

Nr. pag.: 124 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2006 ║ ISBN 973-8392-19-5 

Cuprins

ENGLISH ROMANTIC POETS

Doina CMECIU, Ioan SAVA 

Cartea conține studii privind poeții romantici englezi. Acestea sunt structurate în patru capitole principale: date biografice, relația om-poet, teme majore și elemente artistice specifice. În afara bibliografiei generale, cartea conține studii critice pentru fiecare poet, care pot fi utile pentru o înțelegere aprofundată a creațiilor artistice ale acestora.

Nr. pag.: 124 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2006 ║ ISBN 973-8392-18-7

Cuprins

SEMIOTIQUE ET COMMUNICATION. NOTES DE COURS EN GUISE D’INTRODUCTION

Maria CARPOV

Cartea include informații referitoare la semiologie și semiotică, semioză și clasificarea semnelor.

Nr. pag.: 88 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2005 ║ ISBN 973-8392-14-4

Cuprins

ENGLISH LEXICOLOGY – FROM THEORY TO PRACTICE 

Elena BONTA  

Cartea include noțiuni privind lexicologia, sursele vocabularului englez, schimbările înțelesului și transferul acestuia, relațiile semantice și clasele lexicale, lexicografie etc.

Nr. pag.: 156 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-28-4

Cuprins

INTERPERSONAL COMMUNICATION

Elena BONTA  

Lucrarea conține noțiuni referitoare la comunicarea interpersonală, deschiderea sinelui în comunicarea interpersonală, codurile interpersonale, relațiile și strategiile în comunicarea interpersonală, ascultarea activă etc.

Nr. pag.: 166 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-26-8 

Cuprins

CONVERSAŢIA – IPOSTAZĂ A INTERACŢIUNII VERBALE

Elena BONTA  

Lucrarea se distinge prin preocuparea susținută pentru ordinea expunerii, pentru logica acestei ordini, textul captând atenția, întreținută în primul rând de temă, de toate acele „analize de caz” cu adevărat concludente, dar și de limpezimea scriiturii.

Nr. pag.: 482 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-20-9 

Cuprins

IPOSTAZE ALE INTERACŢIUNII

Maria CARPOV  

Volumul încearcă să surprindă aspecte cât mai variate din fenomenologia interacțiunii, tratate, în general, cu mijloacele de analiză puse la dispoziție de cercetarea asupra interacțiunii verbale ca practică ce fundamentează comunicarea socială.

Nr. pag.: 302 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-10-1

Cuprins

PRISPA CU GREIERI. HAIKU 

Dumitru RADU  

 

Lucrarea se aplează asupra decorului natural al lumii domestice și al faptului divers, căutând liniile de forță ale trecerii spațio-temporale. Culegerea recomandă un poet care posedă știința înregistrării și decupării detaliilor și aspectelor fugitive cu o simplitate ce se desăvârșește în propria adâncime.

Nr. pag.: 194 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2001 ║ ISBN 973-99703-7-0

Cuprins

LE MYTHE D’ALBERT DE CUYCK

Edmond DEFECHEREUX  

L.

Nr. pag.: 102 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 1999 ║ ISBN 973-98525-6-4 

Cuprins